Pokud máš pocit, že jsi něčeho příčinou, vzpomeň si, že na počátku všeho stojí láska. Vzpomeň si, co tě stvořilo a věř, že každá buňka v tobě je tvůrčím potenciálem lásky.

Lidské jednání předchází myšlenky ukryté v hloubce nitra i myšlenky právě utvořené.

Tyto myšlenky vyprovokují člověka k jednání uvnitř nebo navenek.

Toto jednání provází emoce. Emoce souzní s tím, co člověka obsahuje a mnohdy má pocit, že ho to přesahuje.

Ale právě to, co ho přesahuje je silnější náboj přítomné síly. Energetická dávka, která vypovídá o stavu VĚDOMÍ.

Provokuje to, aby si toho člověk všiml. V lidském vědomí si to můžeme představit jako uzavřenou časovou kapsli. Něco, co vybízí nositele časované kapsle, aby ji otevřel. Nebojte se svého obsahu, je zde mnoho zajímavého, co stojí za povšimnutí. Nebojte se sami sebe, projevu emocí a myšlenek, pozorujte s odstupem, co se děje uvnitř vás. Vše nese vzácnou esenci informace lásky.

Pomocí dechu se dostanete z hlavy do těla, propojujete se s vlastním vědomím, sebe – vědomím.

Nemám sebevědomí, neexistuje.

V nitru, vědomí člověka se nachází všechny dostupné informace na řešení vnitřního nebo vnějšího konfliktu, který vyvolaly vaše myšlenky. Pokud člověka provází nepříjemné pocity nebo emoce, vždy s tímto stavem můžeme něco dělat. Nechat se tím ovládat a pak sebe nezvládat, nebo to pozorovat, nebo využít jako energii ke tvoření.

Člověk, který se nechá ovládat sebou nebo druhými lidmi, jedná z pozice vlastního nevědomí* pomocí automatických reakcí.

*Nevědomí = nepoznaná část vědomí.

Automatické reakce obsahují naučené, často zavádějící vzorce chování od vlastní přirozenosti. Člověk, kterého řídí autopilot, má tendenci se uchylovat do toho, na co byl zvyklý. V momentě jednání čili vyvolané reakce nepřemýšlí, neuvažuje, nepřemítá, zde opouští místo sebedisciplíny. Tomuto jevu se říká, že nejedná ze své Pravdy nebo podstaty. Automatické naučené reakce pochází z podstaty režimu přežití, který nemá nic společného se skutečností.

Skutečnost vyvěrající z podstaty člověka je jeho dosaženou úrovní vnímání sebe sama, což znamená: „Vnímám své potřeby a touhy v souladu s duší.“ JSEM vyrovnán sám se sebou, takový jaký momentálně jsem. Nemá potřebu nic měnit, protože vím o sobě. Jsme si vědom toho, co mne stvořilo.

Možná se budete ptát, zda to, co vyrovnaného člověka provokuje k činům nebo emocím je duše sama. Odpovídám ne, duše není zážehové středisko jednání. Duše sebou nese náplň sebelásky. Mnoho lidí se mylně domnívá, že sebeláska znamená odmítání druhých nebo jednání na úkor druhých. Ne!

Sebeláska znamená, že vnímám sebe jako vyšší hodnotu a hlubší smysl ve svém životě. Pracuji na vytvoření záměru duše, který vyvstává z přirozené touhy sdílet s druhými lidmi harmonii, soulad, jednotu s obsahem lásky a míru.

Emoce můžete vnímat jako překážku nebo jim dát směr a sílu tam, kde cítíte potřebu skutečné seberealizace, nutnost něco vytvořit, vložit tvořivou sílu tam, kde niterně cítíte, že chcete zhmotnit to, pro co jste na svět přišly do toho, co vás baví a dělá spokojenými.

Dnes ráno mne probudily myšlenky. S těmito myšlenkami jsem noc předtím uléhala. Měly starostlivý náboj. Tento náboj v noci tělem koloval a čekal na své projevení hned, jak se probudím ze spánku. Neklidné ráno provázela spousta myšlenek. Soubor myšlenek vytvořil energetický potenciál. Kdy mi duše řekla stop! Už nechci být nikým a ničím ovládaná, ani režimem přežití, chci žít vědomý život. Záleželo tedy na mém rozhodnutí, přesněji, na rozhodnutí mého vědomí, kam bude směřovat tuto energii.

Protože si uvědomuji cíl své cesty a současně niternou potřebu sebesdílení. Okamžitě jsem věděla, že musím jít do tvoření, realizovat to, pro co jsem tady. Chopit se té energie uvnitř a vnímat její tvořivou sílu. Nedopustit, aby ve mne samotné síla působila destruktivně. Vnímám sebe jako člověka svým založením poeta, spisovatel, filozof, léčitel, terapeut. Vkládám energii do písmen a projevu vděčnosti za moudrost, která plyne nepřetržitě ze srdce například do vytvoření textu, o který se nyní dělím jako zhmotněný výraz sebelásky oné krásné tvořivé síly.

Jiný člověk nemusí psát, ale může jít na procházku, sportuje nebo uklidí byt, zpívá či maluje. I to je výraz tvořivosti. Ale jsou lidé, kteří ještě nechápou, že to, co obsahujeme je jediná síla, které se říká TVOŘIVÁ.

Destrukce je jen iluze vytvořená z traumat minulosti. Osvobozujeme se z dramatu minulosti, jdeme přirozeně cestou seberealizace a sebevyjádření KRÁSNÉHO TVŮRČÍHO DUCHA, který odevzdává zbytky toho, co ještě ulpívá ve vašem nitru jako nezpracovaná látka života.

ŽIJME v propojení: mysl – srdce – duše = sebe vědomí

Oldřiška Kališová, 2015

www.alternativnistudio.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png