Elfí žena

datum 19. 8. 2022

“Elfí žena přistoupila blíž a pak začal rozhovor, ještě dnes patřící k těm nejdůležitějším, jaké jsem za celé čtvrtstoletí svých kontaktů s bytostmi přírody vedla.
“Je tu krásně, “ povzdechla jsem, “ta paseka, celé okolí - tak čisté a míruplné, prostě nádherné!” Lehce zavrtěla hlavou. “My to žel nemůžeme vidět stejně jako ty. Vyvstaly problémy,” řekla a ukázala nahoru. Poněkud bezradně jsem se podívala vzhůru a neviděla než  zářivě modrou oblohu a průzračný vzduch. “Jaké problémy máš na mysli? Já tu vidím jen samou krásu.” - “Dívej se, pociťuj, naslouchej,” vyzvala mě elfí žena a umožnila mi vidět, cítit a slyšet tak, jak vidí, slyší a cítí ona. Pak už nebyl vzduch čistý, ale jakoby plný jemného prachu, který jsem všude kolem sebe viděla jako malé šedivé tečky. Krom toho jsem cítila, že vdechuji prach, jako když jdeme po staveništi. Tam, kde ještě před chvílí bylo všechno lehké a volné, jsem teď v atmosféře vnímala cosi nepříjemně hustého. Byla jsem zděšena - takhle tedy vnímají elfové tuto podle nás tak čistou krajinu? Opět jsem upřela svůj pohled na nebeskou modř a viděla z místa na severovýchodě vyvěrat celé fontány “prachu”, tryskající do všech světových stran. Copak tam asi je? Vysílač, nějaké vojenské zařízení nebo snad atomová elektrárna?
“A teď poslouchej,” vyzvala mě elfí žena. Co to bylo? Divoký a zmatený vřískot, kvílení, útržky slov, ukrutná vřava. Hrůza a děs! Naštěstí jsem ten chaos mohla zase “vypnout”. Tázavě jsem pohlédla na svou společnici.
“Velikým problémem jsou vysílače,” vysvětlila mi. “Srovnání s prachem je docela výstižné. Tato vrstva už brání kosmickým vibracím vyšších kvalit v přístupu k Zemi.” Pak mi ukázala obraz několika bytostí, nepůsobících právě příjemným dojmem... “Existují bytosti, tvorové, kteří tento vývoj urychlují. Bylo by dobré, kdybyste mohli vytvořit nějakou protiváhu."
Elfí žena na chvíli přerušila svůj výklad, a to mi poskytlo příležitost se trochu “zotavit” pozorováním oblohy, už zase jasně modré. Poté se mi naléhavě zadívala do očí a pokračovala: “Představ si, že by všechny tyto vysílače, všechny ty přístroje všude na světě jeden celý den vysílaly ÓM…a lidé by poslouchali…Co myslíš, že by to mohlo způsobit?” - “To by bylo fantastické! Chtěla bych to zažít!” V okamžiku jsem byla nadšená. “Zažít? A proč ne zařídit?” To snad nemohla myslet vážně! “Krásný sen!” odpověděla jsem, “obávám se, že přeceňuješ mé možnosti.” Usmála se. “Je to jen nápad. Udělej s tím, co považuješ za vhodné."
Dvacet čtyři hodin ÓM na všech vysílačích světa!, vzplála jsem znovu. To je velkolepá myšlenka! Mnoho, mnoho lidí by se zpěvem přidalo! To by byla nesmírná očista! Okouzleně jsem hleděla na nádhernou bytost před sebou. “Kdo jsi?” “Jsem stará, velmi stará žena,” odvětila s úsměvem. Na to rozhodně nevypadala.
“Dlouho, moc dlouho už tu jsem, mnohá pokolení jsem viděla přicházet a odcházet. My staří máme obavy, věci se nevyvíjejí dobře. Nezapomeňte, že můžete mnoho vykonat, že je tu hodně práce. Žij blaze.”  S těmi slovy se obrátila a kráčela zpět do středu paseky. Byla čím dál tím průsvitnější, až mi nakonec zmizela z očí."


Margot Ruis, Bytosti přírody a léčení Země

Zdroj: https://www.facebook.com/Inspirováni-srdcem-213848585303650/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico