Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015, kterou v pondělí projedná vláda, ukazuje, že české ekonomice včetně průmyslu se může dařit, i když dlouhodobě nezvyšuje spotřebu energie a znečištění. Stále vysoká závislost na fosilních palivech (například zastaralé uhelné elektrárny, automobilismus – zejména naftové motory či domácí kotle na uhlí) však nadále zatěžuje obyvatele zejména škodlivým prachem a rakovinotvornými látkami. Ani v dalších oblastech životního prostředí není znát výraznější trend ke zlepšení. Chybí dobré zákony a stát stanovuje jen nízké či žádné cíle pro zlepšení jeho kvality.

Loni se doposud nejvýrazněji objevily jevy, jaké přináší změna klimatu. Nebývalé sucho poškodilo nejen zemědělství a zásobování vodou, ale také spolu s extrémními vedry způsobilo nárůst smogových situací.

Zpráva ukazuje, že se rozvíjelo využití biomasy v energetice – vzrostlo téměř o 20 % oproti předchozímu roku. Také využití domácího bioplynu je vyšší o 12 %. Podobně by české obce a zemědělci mohli pro výrobu domácí čisté energie a využívat větrné elektrárny, jenže ty stát nepodporuje.

Lesy trpí posledních patnáct stále špatným zdravotním stavem a nepřirozená druhová a věková skladba dřevin ohrožuje jejich budoucí stabilitu – zejména v měnícím se klimatu. Stát však stále neprosazuje přírodě blízké hospodaření a dostatečně rychlou změnu na přirozenou druhovou skladbu.

Hnutí DUHA také upozorňuje, že pro divokou nespoutanou přírodu je v ČR vyčleněno pouze 0,3% území. Ochrana přírodních procesů je také jedním z pilířů ochrany biologické rozmanitosti, ale Zpráva její ochranu vůbec nezmiňuje. Hnutí DUHA navrhuje na základě odborné studie vyčlenit několik větších území o rozloze minimálně deset čtverečních kilometrů, kde by se mohla divočina vyvíjet bez lidských zásahů, ale otevřeně obdivu vnímavých návštěvníků. Tato území také pomohou sledovat vliv změny klimatu, přizpůsobit tomu hospodaření v lesích a vyhnout se tak ekonomickým ztrátám [1].

Češky a Češi jsou dobří v recyklaci těch odpadů, které mohou třídit. Celkově však podle Zprávy recyklujeme jen 35,6 % komunálních odpadů, daleko méně než západní státy. Přitom Plán odpadového hospodářství ČR závazně požaduje zvýšit recyklaci do roku 2020 o pouhých 2,4 % [2], ačkoli podle vlastní prognózy MŽP máme na to třídit v té době už polovinu komunálního odpadu.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Zpráva znovu potvrzuje, že ekonomická prosperita již nemá nic společného s růstem znečištění a zvyšující se spotřebou energie a surovin. Když však chybí dobré zákony a stát stanoví jen nízké či žádné cíle, tak se v kvalitě životního prostředí nehneme z místa – jako třeba u stagnující recyklace odpadů, přetrvávajícího znečištění ovzduší i chatrného zdraví našich lesů. Dobrá zpráva je, že když stát zvolí rozumnou politiku, tak se životní prostředí daří zlepšovat – příkladem je rozvoj využívání biomasy a bioplynu  jako domácího zdroje energie.“

Poznámky:

[1] http://ceskadivocina.cz/studie-o-divocine/

[2] Cíl zní „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír, kov, plast a sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností“ Tím, že vynechává největší složku komunálního odpadu (biologicky rozložitelný odpad), tak v přepočtu jde ve skutečnosti o cíl pouze 38 %.

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic

www.hnutiduha.cz

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png