Edukace studentů v oblasti ekologického hospodářství pokračuje

datum 15. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Bio v regionu pokračuje. Edukační projekt, který nemá v naší republice obdoby, sklízí ovace. Studenti v rámci své výuky navštěvují ekologické farmy, aby poznali chod, který není zcela dán osnovami. Dále absolvují kuchařský kurz a seminář, jež jim odtajní informace způsobující změnu smýšlení a nasměrování třeba na životní cestu.

Sekce exkurzí na farmách je již absolvovaná a nebývalý zájem láme rekordy. Nejdříve v Ekofarmě Skřivánek Branná a v posledních dnech Farma Bovine v Heřmanovicích. „V pořádání exkurzí na farmy, zvláště ty ekologické vidím velký smysl, dalo by se říci i nutnost. Dnes velká část dětí i dospělých už neví, kde a jak potraviny vznikají, netuší, co obnáší péče o zvířata, půdu a přírodu. Často i děti z odborných zemědělských nebo potravinářských škol vidí poprvé až u nás opravdu zblízka krávy nebo prasata. Mám ráda, když k nám školy chodí na exkurze, protože přínos těchto exkurzí je neuvěřitelný. Část dětí i dospělých po návštěvě farmy začne jinak přemýšlet o jídle, začnou třeba dávat přednost místním, lokálním produktům, zjistí, že jídlo z farmy je jiné než průmyslově zpracované potraviny, objeví nové chutě i možnosti. Zvláště na ekologických farmách se můžou přesvědčit, že zvířata mohou žít spokojeně a volně, a třeba také o tom, že i kráva může mít rohy, nejen býk. Pro nás je výhodou, že své poznatky šíří dále, někteří se vrátí i se svými rodiči třeba na dovolenou a pro některé můžou být tyto exkurze i nasměrováním v jejich pracovní dráze,“ říká majitelka ekofarmy Bovine paní Svobodová.

Samotní pedagogové žáků pociťují velkou váhu v získání povědomí o ekologickém zemědělství a současném trendu regionálních produktů. Dále rozšíření informací, doplněk k učivu, možnosti kontaktu se živými zvířaty v jejich přirozeném prostředí a v neposlední řadě vizí do budoucna. „Poznání především předností ekologického zemědělství v segmentu chovu zvířat je zásadní. Tyto znalosti a pohled je jasným měřítkem další praxe každého jednotlivce. Nebudou mít totiž neznalost v bio surovinách a budou tento benefit moci upotřebit ve veřejné stravovací sféře, jelikož dobrého kuchaře nedělá jen jídlo na talíři, ale i jeho znalost, odkud suroviny pocházejí,“ dodávají pedagogové Střední odborné školy v Litovli Mgr. Josef Mrtýnek a Bc. Hana Kočí.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě