Earth Overshoot Day byl 22. srpna, o více než tři týdny později než loni

datum 28. 9. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co po sobě chceme zanechat? Je to poničená planeta? Co dříve nebylo možné z mnoha důvodů uvolnit, pod vlivem covidových opatření najednou šlo. Proč tedy nevyužíváme šetrnějších možností k naší planetě častěji?

Doba čtení 3,5 min.

Cesty k sobě


COVID-19 způsobil, že se ekologická stopa lidstva zmenšila, což ukazuje, že je možné změnit vzorce spotřeby zdrojů v krátkém časovém rámci. Nicméně, skutečné udržitelnosti, která umožňuje všem prospívat na Zemi, lze dosáhnout pouze záměrem, nikoli katastrofou.

OAKLAND, CA, USA - 5. června 2020 - Earth Overshoot Day 2020 připadl na 22. srpna, o více než tři týdny později než v roce 2019, uvádí Global Footprint Network. Datum odráží 9,3% snížení ekologické stopy lidstva od 1. ledna do Earth Overshoot Day ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, což je přímým důsledkem blokád vyvolaných koronavirem po celém světě. Poklesy těžby dřeva a emise CO2 ze spalování fosilních paliv jsou hlavními hnacími silami historického posunu v dlouhodobém růstu ekologické stopy lidstva.

Náhlá meziroční zmenšení ekologické stopy je však daleko od záměrné změny, která je nutná k dosažení ekologické rovnováhy a blahobytu lidí, dvou neoddělitelných složek udržitelnosti. V Global Footprint Network si představujeme svět, kde lidstvo žije v ekologickém rozpočtu naší planety spíše záměrně než katastrofou, aby všichni prosperovali v rámci možností Země.

"Lidstvo spojila společná zkušenost s pandemií a ukázala, jak jsou naše životy propojeny." Zároveň nemůžeme ignorovat hluboké odlišnosti našich zkušeností ani sociální, ekonomické a politické napětí, které tato globální katastrofa zhoršila, “uvedl Laurel Hanscom, generální ředitel sítě Global Footprint Network. "Učinit téma regenerace ústředním místem v našem úsilí o obnovu a obnovu má potenciál řešit nerovnováhu jak v lidské společnosti, tak v našem vztahu se Zemí."

Zdroj: Overshootday.org

Each year, Earth Overshoot Day označuje datum, kdy lidstvo využilo všechny biologické zdroje, které může Země během celého roku obnovit. Lidstvo v současné době využívá o 60 % více, než je možné obnovit - nebo tolik, jako bychom žili na jedné šestině planety. Od Earth Overshoot Day do konce roku lidstvo zvyšuje ekologický deficit, který stále stoupá od doby, kdy svět poklesl v ekologickém překročení počátkem sedmdesátých let, podle údajů National Footprint & Biocapacity Accounts (NFA) založených na souborech dat OSN (s 15 000 datových bodů na zemi a rok). Vzhledem k tomu, že údaje OSN jsou pouze do roku 2016, byly globální výsledky pro rok 2020 hodnoceny pomocí doplňkových údajů.

Pro stanovení dopadu pandemie na uhlíkovou stopu (pokles o 14,5 %) bylo období od 1. ledna do Earth Overshoot Day rozděleno do tří segmentů: leden-březen, pro které Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala analýzu energie a snížení emisí; duben-květen, kdy došlo k nejpřísnějším blokováním; a červnový den, během něhož se očekává postupné uvolňování omezovacích politik.

Stopa lesních produktů (pokles o 8,4 %) je silně ovlivněna prognózami poptávky, které zase určují těžbu dřeva. I když stavba během pandemie pokračovala, lesnický průmysl předpovídal do budoucna nižší poptávku a rychle snížil míru těžby.

Celosvětový potravinový systém utrpěl významná narušení, jako je dočasné odstavení stravovacích služeb a znemožnění migrujícím zemědělským pracovníkům překračovat hranice. Z farmy na stůl byl narušen přístup na trh i k jídlu, což zvyšuje současně plýtvání potravinami a podvýživu. Celkově se však zdá, že potravinová stopa nebyla pandemií COVID-19 ovlivněna.

Lekce, které nás přenášejí vpřed
Letos více než kdy jindy poskytuje Earth Overshoot Day bezprecedentní příležitost zamyslet se nad budoucností, kterou chceme. Snahy reagovat na COVID-19 ukázaly, že je možné změnit trendy spotřeby ekologických zdrojů v krátkém časovém rámci. Když pominez krize veřejného zdraví a zaměříme se na obnovu našich ekonomik a našich životů, strategie vycházející ze zabezpečení biologických zdrojů a prosperity 1 planety přinesou mnohem pravděpodobněji pozitivní výsledky, které tvůrci rozhodnutí hledají.

Z kolektivní zkušenosti s pandemií již nyní lze vyvodit silná poučení:
• Vlády jsou schopné jednat rychle, a to jak z hlediska předpisů, tak výdajů, když dávají lidské životy nade vše;
• Lidstvo má jeden biologický základ a je silnější, když jednáme společně:
o Podniky - včetně našeho partnera Schneider Electric - i jednotlivci se mohou efektivně sladit a spolupracovat na dosažení společného cíle, když lidé uznají, že jejich vlastní životy a životy lidí, které milují, mohou být ohroženy.
o Nezbytná opatření potřebná k ochraně sebe sama, jedné domácnosti a jedné komunity také chrání ostatní; rozhodnutí člověka na všech úrovních mají důsledky pro všechny.

Nyní jsme svědky toho, co je možné, když se lidstvo spojí, aby dosáhlo společného výsledku. Jaký společný výsledek může být důležitější než náš dlouhodobý úspěch na naší konečné planetě?

Zdroj: www.overshootday.org

Přeloženo google překladačem.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico