EARTH - HEART - HEAVEN - HEALING

datum 16. 9. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Uzdravení sebe sama. Úzce souvisí s uvědoměním, že hlavní energetická výměna v těle má probíhat na ose Nebe - Země, tedy vertikální.

Pro přenastavení programů, jenž nám v těle způsobují disharmonii, je nutná vnitřní síla. Ano, zní to jako podmínka. Oklikou to vzít nelze. Selsky řečeno, uzdravení nejde vymyslet. Pokud soustředíme hodně energie v hlavě a ve 3D je tento stav běžný (moc o všem přemýšlíme), žádný významný posun se konat nebude. Je to z toho důvodu, že kontrolu nad průběhem drží ego, které má jen omezené pole působení. I když se to snaží zaonačit, vždy vychází pouze ze známých skutečností. A tak způsoby léčení mohou vypadat stokrát jinak, ale nic se v podstatě netransformuje, jen se obchází to, co skutečně zabírá.

Zkuste si představit realitu, ve které máte zcela zdravé a vitální tělo. Nemáte strach, že někdy onemocníte. Už víte, jak si uvnitř sebe takovou možnost naladit. Nepotřebujete být nemocní, abyste prozřeli.

Danému poznání předchází propojení. S "veličinami", které nás ve 3D děsí. Je to bolest, strach, smrt, ztráta, selhání. Mentální vzorce nás vedou k tomu, abychom tohle všechno zaháněli. Jsme přesvědčeni, že nic z toho nejsme my. Smrt je sice nevyhnutelná, máme ji za definitivní konec, ale všechny ostatní projevy slabosti se nám jeví jako chyba. Chyby jsou špatné, to nás učí už ve škole. Máme tendenci je vytěsnit a nevědomky tak přicházíme o nekonečný zdroj poznání.

O vědění, díky němuž máme schopnost cokoliv transformovat, protože vše je z jedné energie. Hlava se tak nedívá, ale srdce ano. Skrze probuzenou energii ve spodních centrech pak alchymie akceleruje.

Když se tedy na to podíváme z hlediska oné vertikální osy, tak to funguje následovně. Pokud máme vědomí v hlavě, míváme "odpojené" tělo, což znamená, že slábne a nemocní. Jakmile se rozhodneme sestoupit do srdce, otevírají se nové možnosti, ukazuje se cesta léčení a též hojnosti, vracíme se k povědomí, kým jsme ve skutečnosti. Spodní centra však bývají často ještě "odpojená".

Jak už máte srdce hodně otevřené, zavede vás to dolů, ke zdroji životní síly. K prozkoumání svého povědomí. Tady taháte na světlo (do srdce) jeden stín za druhým, aby se prosvětlily. Ztotožňujete se s každou stránkou svého bytí, jste světlem i temnotou, důvěrou i strachem, narozením i smrtí. Nerozlišujete. Poznáváte, jaká ohromná síla se nachází v něčem, co nazýváme smrtí.

Děkujete všem svým průvodcům, které jsme dříve pojmenovávali jako nemoc, bolest, smutek, nedostatek...

Svým způsobem víte, že jsou to ti nejbližší "vyslanci" vlastního Higher Self (vyššího Já), tedy že jsme to celou dobu byli my sami. Přáli jsme si skrze smysly poznat, jak mocní uvnitř jsme, že jsme dokázali vytvořit iluzi o opaku.

Iluze se rozpadá. Daný post je toho důkazem:)

Jakmile si tedy dovolíte vstoupit do zóny "konce", zjistíte, že to žádný konec není. Je to začátek.

Gabriela

Zdroj: fb Gabriela Dušková

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico