Dýchat se svým stínem…

views 660 datum 12. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Dýchat se svým stínem a vědět, že Tě Zdroj (v nejhlubší podstatě Ty) i tak bezpodmínečně miluje je základem pro jakoukoliv další transformaci.
I ta nejvíce odmítaná energie, tendence, program, vlastnost potřebuje projít ohněm Lásky a Vědomí, vodou přijetí, hmotou objetí a prostorem odevzdání.
Západní lidská mysl je posedlá vylepšováním, hodnocením, směřováním vpřed a lpěním na svých představách…
A přitom, nebesa vždy tleskají a záře se navrací, když se člověk uvolní do ryzího přítomného okamžiku a splyne s prostorem zářivé prázdnoty, která vše ve svém tmavém světle objímá.
Můžeme mít touhy, vize, představy života i nového věku….ale pokud nejsou zasety a hnojeny z prvotního stavu přijetí a milování všeho stvořeného bezpodmínečně, tak jak jest v hloubce našeho Bytí, je zákonem, že člověka dříve nebo později navštíví hluboké smutky, deprese, frustrace či úzkosti.
Jsme v době transformace práce s vizemi a záměry. Pokud nejsou živeny odevzdáním se a přijetím vůle Existence, nemusí být tolik podporovány.
Dovolit si odevzdat se a pustit kontrol i představ je zdá se jedna z největších výzev na cestě mnoha duší…
A Existence, veškerenstvo tiše šeptá, miluji Tě, miluji Tě, miluji Tě, i když se již nikdy nic nestane…Tam padáme, do prostory věčného Nic, kde se vše potřebuje obnovit…i záměry a vize, způsoby práce se sebou i se Zemí…
Dovolit tomu, ať se děje…v každém okamžiku dechu…
I to je moje modlitba…pro nás všechny….Kushi
(Inspirováno celotýdenní individuální praxí se ženami a aktuálními energiemi… )
www.chrampoznani.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021