Dveře do blízké budoucnosti

datum 20. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Otevřete oči, lidé Země. Spali jste dlouhý čas a snili nepokojný sen, který přetrvává i v přítomnosti. Divíte se, co se to vlastně s vámi děje. Je čas otevření se přítomnosti a rozhlédnutí se kolem sebe.  Je čas pochopit a konečně říci, co chcete, čas stvořit si nový svět, novou budoucnost. Musíte to udělat, není zbytí. Jinak se propadnete a váš svět bude ponurý a plný bahna. Budete jako tělo bez života, které se plouží po světě a vaše duše budou umírat steskem po domově, po tvořivé energii, po lásce a vyjádření sebe samých. Lidé Země, bytosti, které nesou kódy probuzení, se spojují a brzy je budete následovat. Je záměrem aktivovat nové časové osy, které rozvinou zcela nový způsob myšlení, nové technologie, ale také výrazný posun v oblasti ducha. Naslouchejte, lidé Země. Věnujte energii tam, kde to s vámi rezonuje. Rozvíjejte lidskost. Přicházejí příležitosti. Učíte se žít s omezeními, avšak mnohá z nich vytváříte vy sami svým smýšlením, tím, čemu věříte. Tento čas prověřuje, kam se přikloníte. Ukáže, že je možné žít i jinak. Spojením lze začít změnu. Paradoxně díky tomu, co prožíváte, získáváte přínosné prožitky na úrovni ducha, ale negativní zkušenosti na úrovni fyzických těl. A souhrn všech zkušeností vám bude vždy připomínat, čeho jste se vzdali a co jste opustili. Nečekejte vedení za ručičku. I když se někdy chováte jako děti, již jimi nejste a proto tu musíte být sami za sebe. Pořád jste to vy, kdo musí být hybatelem a vykonavatelem. Přesto všechno jste o kus dál, již máte více informací a víte, oč jde. Jen nejspíš musíte padnout ještě níž, abyste chtěli vstát. V minulosti jste již měli více možností se osvobodit. Přesto jste to neučinili. Nyní před vámi stojí osud, který přináší okamžiky, kdy můžete projít do jiného světa. Do světa světla anebo do světa větší tmy. Otevírají se dveře, které vám mohou dát nahlédnout do blízké budoucnosti. Lidé Země, toto je důležitá etapa vašich životů. Nejen silné energie, ale také silné příběhy. Jako např. vzrůstající počty sebevražd a násilných odchodů duší. Některé duše pak prožívají zmatení, odcházejí ve stresu a bloudí kolem, neboť se nedokáží odpoutat. I ti, kteří zůstávají a žijí běžné životy, se musí odpoutat. I oni mají své kostlivce ve skříni a je tu opět okno do příležitosti, která může vše vyvětrat a odnést. Časové okno, které vpustí vichřici a zatřese zemí, společností i jednotlivci, aby odnesla mnohé bolesti a toxické energie. Uleví se vám. Ale pouze dočasně, neboť tento rok je rokem bojovaných bitev a výsledek ještě není znám. Proto je potřeba zkoncentrovat se a vyřešit vše jednou provždy. Přesto a právě proto, že vzpomínky budou přetrvávat. Tlak vás vede ke změně ve všech možných úrovních, ať již chcete nebo ne. Ti, kteří dokáží plynout, budou zasaženi méně bolestně. Pak se vyčistí vzduch. Lidé Země, žijte pro sebe samé a pro své bližní, zachraňte své děti. Mějte zdravý rozum a otevřené srdce. Laďte se na lásku, zdraví a vztahy k ostatním. Uvědomujte si krásy všedního dne a na ty se zaměřujte. Začínáte žít vědoměji. A tak to má být. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.
https://youtu.be/dG3PZMP0VX0

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico