Dušičky - obřad na Vyšehradě se Zdeňkem Ordeltem

views 422 datum 29. 10. 2019

Vážení a milí,
přijměte pozvání na koncertní obřad věnovaný našim zesnulým předkům, opět ve spolupráci s Hravými hlasy.

Podzim přináší moment, kdy Veles otevírá společně s Moranou bránu do zásvětí Návu, abychom se mohli potkat se svými drahými zesnulými a mohli je potěšit na jejich cestě do světelné říše nebes Irije laskavými dary a modlitbami.

Kontakt s předky je úplným základem všech šamanských tradic a tak to bylo i v naší zemi u Slovanů či Keltů.
Pojďme společně zapálit svíce za naše ženské a mužské rodové linie, vnést světlo lásky a poznání do našich rodů.

Náš společný obřad bude vedený v duchu naší domácí slovanské tradice tak, aby každý z nás měl možnost komunikovat se svými zemřelými předky, poděkovat jim za vše a také jim mohl poslat dar ve formě lásky, písně, či léčivých bylin.

Pojďme společně pozdravit naši milovanou širokou rodinu, která nám dala život, moudrost, zkušenosti a lásku, která nás drží pospolu. Zároveň můžeme uctít i duše kulturních velikánů, kteří odpočívají na Slavíně.

Jste srdečně zváni do posvátného kruhu.

Vyšehrad – Pátek 1. listopadu 2019 v 17:30 až 20:30

Za Slovanský kruh – Zdeněk Ordelt a za Hravé Hlasy Luhawa Goldin.

Doporučený příspěvek: 300,- Kč

Příspěvky budou použity na zaplacení produkčních a hmotných nákladů na akci a na podporu dalšího rozvoje našich tradic.

Podrobný popis akce: ZDE

Co s sebou na oslavu:

Dvě svíce, jednu za mužskou a druhou za ženskou rodovou linii.
Jídlo a nápoje – jako dar pro duchy, a také pro společnou hostinu (ne v plastových obalech – pokud možno v látkových sáčcích, voskovaných ubrouscích, sklenicích, dřevěných miskách apod.). V podstatě jakýkoliv typ jídla, který budeme moci společně sdílet.
Vlastní misku, hrníček a lžíci na hostinu.
Šamanské bubny, koncovky, fujary a další hudební nástroje.
Osobní předměty síly pro případné nabití na společném oltáři.
Doporučujeme bílý nebo světlý oděv, není podmínkou. (Oblékněte se tak, abyste se cítili příjemně a pohodlně, pokud možno do svého ceremoniálního nebo silového oděvu… ). Hlavě, ať je vám teplo.
Doporučený příspěvek na organizaci akce – 300,- Kč

Po skončení obřadu následuje společná hostina sdílených darů.
Místo: Park Vyšehrad

Těšíme se,
Sláva rodu

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021