Hosté Jaroslava Duška: Anna Strunecká a autista Michal Roškaňuk.

Anna Strunecká vystudovala přírodovědeckou fakultu UK (obory biologie a chemie) a na PřF UK strávila 40 let svého aktivního života. Věnovala se rozsáhlé pedagogické a badatelské práci zejména v oblasti buněčné fyziologie a biomedicíny. Publikovala asi 300 odborných prací, je autorkou 5 vysokoškolských skript a 6 populárně vědeckých knih. Doba jedová a Doba jedová 2 se staly bestsellery. Je členkou řady mezinárodních společností, v roce 1995 dostala titul ABI USA Žena roku. V roce 1999 obdržela stříbrný Bludný balvan Sisyfa “za mimořádné zásluhy v oboru: Transcendentálně-holistický pohled na fyziologii člověka, získaný přímo z kosmického vědomí”. Za výsledky vědecké práce je nositelkou cen Aloise Alzheimera. Po odchodu z PřF do penze v roce 2007 se podílela na založení waldorfského lycea, od roku 2008 byla zaměstnána na částečný úvazek v laboratoři neurofarmakologie na 1. LF UK. Pokračuje ve své teoreticko-badatelské práci, kde se věnuje zejména autismu a publicistice.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png