Když se na svět díváš z pozice osoby, tvůj pohled je plochý a jednostranný.
Je ovlivněn vlastnostmi, které jsi zdědil, výchovou, kterou jsi prošel a dosavadními zkušenostmi.
Prostě nemůžeš se chtít dívat na problémy, situace a události jinak, nemáš jinou možnost a v „popředí“ také jinou alternativu.
Když jsi plně „zaparkovaný“ v osobě tvého jména, jsi náchylný k manipulaci druhými, snadno jsi ovlivněný pravidly společnosti.
Marketing a média mají tento stav velmi rádi, prodají ti v něm totiž to, co chtějí, protože ti namluví, že to potřebuješ.
Systém si s tebou dělá, co chce a ty jsi jako osoba hladový po lásce, uznání a pozornosti.
Ten „vpředu“ je nejistý stav vydaný napospas povětrnostním vlivům stejně, jako vlny na hladině.
Pokud se však na chvíli zastavíš a uvědomíš si, kdo vnímá tu osobu „vpředu“, kdo vnímá myšlenky a emoce, kaskádu pocitů a celý okolní svět, nevyhnutelně zjistíš, že jsi ten „vzadu“, pozorovatel sebe jako osoby, ve které záměrně hraješ svoji vlastní melodii.
Najednou pocítíš, jaké je to být v klidném přístavu, kam se lodě po vyjížďce vracejí, aby načerpaly síly na další plavbu.
Vnímáš v sobě SEBE – Zdroj, jakousi kotvu, která odolá jakékoliv bouři.
„Vzadu“ jsi majákem, který vysílá věčné světlo, abys nezabloudil v projeveném světě tvarů.
Sem se můžeš vždy uchýlit a schovat, když je „nahoře“ úzko, smutek a nepochopení.
V sobě najdeš sílu, aby ses opět vynořil na hladinu a dále plul směrem, kudy vane vítr tvého záměru.
Jakmile se na svět začneš dívat „zezadu“ a zároveň „vpředu“ budeš vědomě hrát svůj part, získáš tolik hledaný klid, který nikdo a nic nemůže ohrozit.
„Vzadu“ najdeš vše, po čem „vpředu“ toužíš.
Potom můžeš vše, co „vzadu“ najdeš, rozdávat ve fyzické realitě jako bezplatné vstupenky nebo dárky, které jsi získal jen tím, že jsi změnil postoj, odkud se na vše díváš.

Karel Spilko

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz