Život a svět Dilgo Khyentse rinpočheho. České titulky

Tento film je autentickým portrétem Dilgo Khjence rinpočheho, jednoho z velkých tibetských učitelů nedávné doby, jenž je ve čtyřech hlavních školách tibetského buddhismu považován za ‚Mistra Mistrů’.

Dilgo Khjence rinpočhe proslul jako mistr meditace, guru, básník, učenec a jako jeden z hlavních učitelů Dalajlamy. Zemřel v roce 1991. Tento film se natáčel deset let od roku 1989, kdy tlumočník Matthieu Ricard a Vivian Kurz začali zpracovávat rozsáhlé záznamy svého učitele. Byl natáčený v Khamu, Nepálu, Bhútánu, Indii a Francii. Ukazuje bohaté a spletité předivo tibetského buddhismu a je svědectvím o síle, moudrosti a hloubce tibetské kultury.

Filmem provádí Richard Gere s hudbou Philipa Glasse.

Více o Dilgo Khjence rinpočhem:

Vlastním jménem Khjence Do Ngag Lingpa vstoupil ve věku jedenácti let do kláštera Žečhen v Khamu, jednoho ze šesti hlavních klášterů školy Ňingma, byl formálně rozpoznán a uveden do svého postavení svým učitelem Žečhen Gjalcchab rinpočhem jako emanace vyzáření moudrosti mysli Džamjang Khjence Wangpa 1820 ~ 1892. Tento znovu objevený lama z 19. století byl úzce spojen s učením Rime a věřilo se, že byl emanací Mandžušrího. Khjence rinpočhe strávil mnoho let v Žečhenu spolu se svým učitelem, který mu předal základní instrukce a zasvěcení v tradici Ňingma.

Intenzivně studoval s mnoha jinými velkými mistry a učenci všech čtyř hlavních tradičních linií, mezi nimiž byli Dzongsar Khjence Čhökji Lodö, Umdze Tändzin Dordže z Palpungu a Ženga rinpočhe. Prováděli mnohaletou duchovní praxi v opuštěných jeskyních a osamocených poustevnách. V době, kdy pobýval v Tibetu, strávil více než dvacet let v duchovním meditativním pobytu v ústraní.

Po čínské okupaci Tibetu, která vyústila v občanské nepokoje, odešel do exilu. Usídlil se v klášteře Žečhen Teňi Dhargjä Ling v Nepálu a stal se duchovním poradcem královské rodiny, jejímž domovem je Bhútán. Postavil také novou stúpu v Bodhgaje a připravil plány na vybudování sedmi dalších stúp ve významných poutních místech, spojených se životem Buddhy. Hodně cestoval po Indii, jihovýchodné Asii i na Západě, včetně Francie, Velké Británie a USA. V roce 1976 navštívil Dánskou královskou knihovnu a požádal je, aby mu ukázali všechny původní rukopisy. Vybral z nich šest svazků, které nebyly k dispozici ani v Indii a nechal z nich udělat kopie. Mezi nimi byly i některé termy původně nalezené tertönem Ňang Ral Ňima Özerem.

Během roku 1980 dvakrát navštívil Tibet. Byl uznáván jako jeden z nejvýznamnějších mistrů školy Ňingma a stal se známým především realizováním praxe dzogčhenu. Napsal mnoho komentářů, meditativních textů a básní a proslavil se vynikající učeností a moudrostí. Měl také významný podíl na úsilí o zachování tibetského duchovního dědictví shromažďováním a publikováním mnoha vzácných buddhistických textů, které by jinak byly provždy ztraceny.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png