V současné době se může zdát, že narůstají rozpory mezi jednotlivci i skupinami. Svět se pomyslně dělí. Ve skutečnosti se mění jen naše vnímání a neděje se nic, co by nemělo svůj důvod a hluboký smysl, přes který v současné době ještě nevidíme. Proto vezměme dění kolem sebe v součinnosti se svým životem jako výzvu, jako dar, který je nám darován k tomu, abychom prozřeli. Abychom si vzpomněli na to, co jsme zapomněli a kým vlastně jsme. Protože když se podíváme upřímně každý sám na sebe(do sebe) a svůj život,  a nebudeme hledat viníky ani záchranu nikde venku, tak skutečně uvidíme to, co nám je skryto za závojem nevědomosti.

Základem veškerého bytí je energie a její vibrace. Rozmanitost našeho světa je založena na různých stupních těchto vibrací. K jejich roz-poznání nás přivádí princip duality, který je vlastně taková škola, pro kterou jsme se rozhodli, abychom si vzpomněli a pochopili smysl naší existence. Je to prostředí, ve kterém žijeme, a které nám dává ochutnat z této rozmanitosti dějů.

Je zde přítomnost vibrací nižších a vibrací vyšších.  Každá z nich má jinou kvalitu a každá z nich na nás jinak působí. Nižší vibrace jsou nižší než ty naše, dá se říci, že nám jakoby„škodí“.  Je to to „zlo“ které nás potkává a my ho nechceme vidět a odmítáme, přesto se nám děje. Na druhou stranu jsou to vibrace stejné a vyšší než naše, které nás většinou pozvedají a mají na nás blahodárné účinky.  Jsou pro nás tedy „dobré“ a je třeba je udržovat a rozvíjet. Přesto je to mnohdy těžké. A tak neustále proplouváme v různých výškách těchto vibrací a podle toho se také cítíme.

Jeden bez druhého však nemůže být, protože jsou vzájemně propojeny. Rozmanitost duality nám umožňuje skrze naše poznávání prožít tyto obě polarity ve všech možných úrovních. V případě převážení na jednu nebo druhou stranu nás ženou vpřed nebo upozorňují na naše slabiny a nedostatky. V extrému pak způsobují v našem těle disharmonii a přichází nemoc.

Všichni však toužíme po radostném, spokojeném a naplněném životě v harmonii svého těla, mysli i duše. Sníme o životě v radosti, hojnosti a lásce. Přišli jsme sem na tuto planetu za účelem si vzpomenout na to co dávno již víme… na to, kdo doopravdy jsme… Né se stále učit, jak je nám neustále předkládáno.

Učením většinou kopírujeme a napodobujeme někoho jiného. Přebíráme tak na sebe balast a zbytečnosti, které většinou ve svém životě nepotřebujeme a tím potlačujeme sebe. Ten, kdo nám neustále vnucuje učení a vnější informace nás chce jen manipulovat.

Zatímco vlastním prožitkem a zkušeností rosteme a jdeme ke svým kořenům poznání sami, křídla nám narostou cestou.  My to vše totiž víme, naše duše to ví…  Naše poklady jsou v nás, jen je třeba je z těch hlubin vydolovat a následně vybrousit ten diamant, který se nalézá v každém z nás. Sami sobě jsme učiteli, těmi kdo brousí drahokam, kterým doplňuje barevnou mozaiku nás všech.

Naše postupné poznávání v osobním jedinečném nastavení a prožívání každého jednotlivce směřuje k pochopení podstaty života, našeho Bytí zde na Zemi. To poznáme pouze skrze polaritu. Když pochopíme tuto zákonitost rozmanitosti, pochopíme, že ve vyšších úrovních (dimenzích) splývá dualita v jednotu.

Když přijmeme a vyrovnáme v sobě tyto dvě polarity, pochopíme, jak je vše vzájemně propojeno a automaticky se přeladíme – postoupíme výš svým vědomímvzestoupíme do vyšších úrovní bytí – dimenzí….do vyšších vibrací, ale již v novém nastavení.

To je jednota, ze které jsme vlastně nikdy neodešli, jen jsme si vybrali ke své zkušenosti prožitek, který nám dualita umožnila a vytvořila tak hrací hřiště pro naše hry. Čím více jsme napojeni na vědomí jednoty, tím více se nám zdají tyto hry směšné.

Když pochopíme principy duality a dokážeme je v sobě sjednotit v rovnováze a nalezení svého osobního středu – v srdci, dostaneme se skrze ni(nad ni) a zjistíme, že je obsažena v jednotě, která obsahuje vše. Pochopení jednoty vyjadřuje zralost člověka a jeho nové vědomé nastavení.

Avšak zákonitosti duality v jednotě neplatí a naopak. Co se jeví v dualitě jako utopie, v jednotě je to zákonitost – realita. Proto nikdy nemohly být naplněny utopické ideály minulosti v prostředí duality. Proto nemůžeme ani my tahat minulost – historii do jednoty, do našeho nového nastavení. To bychom byli stále v dualitě. Kdo to stále dělá, ještě nic nepochopil. Stále existuje mnoho nástrah, které nás odvádí od tohoto pochopení.

Každý, který toto pochopí, začne žít život zcela jiných kvalit ve všech směrech a tvoří vše nové v novém nastavení, které vychází ze správného pochopení. Dřív nás to do jednoty nepustí. Vůbec nejsou třeba znát pojmy, to je jen pomůcka k rozlišení. Důležitý je vlastní prožitek, vlastní pochopená zkušenost.

Pak se stáváme skutečným světlem a inspirací pro druhé. Každý ve své vlastní zkušenosti dokáže velmi dobře rozlišit, ve kterém nastavení kdo je. Zda to, co píše a říká má prožito a pochopeno(pak je opravdu v jednotě – v novém nastavení), nebo zda jenom kopíruje známé a naučené staré vzorce a tím klame nejen sám sebe, ale i své okolí(neopustil dualitu).

K tomu všemu uvědomění nám v současnosti pomáhají vysoké světelné frekvence, které sestupují v tuto dobu v čím dál větší intenzitě na naši planetu z vesmíru, a které znásobují rychlost našeho kolektivního probuzení a smetou vše, co nepřipravené stojí v cestě.

Hluboké transformační prožitky nejsou procházka růžovým sadem, je to cesta dlouhá a náročná, ale naše proměna v úplně nového člověka stojí za to. Všichni společně budeme utvářet novou společnost na úplně nových základech a principech.

Přeji každému, kdo si zvolil tuto vnitřní přeměnu, aby vytrval a brzy sklízel ovoce své práce. Jiné cesty než cesty osobní transformace a vzestupu vědomí k lepší budoucnosti nás všech totiž není.

Je to pouze naše odpovědnost.

Renata/Renreika

Zdroj: http://renreika.simplesite.com


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png