Druhy astrálních bytostí

datum 9. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Zájem o astrální bytosti a kontakt s nimi v přírodě i jinde je podmíněn znalostí základních typů astrálů, abychom je uměli rozeznávat a příslušným způsobem směrovat komunikaci.
Co o tom v současnosti víme?
V terénu, ale i v objektech se můžeme setkat s přírodními astrály, neboli elementárními bytostmi. Přísluší podle živlu do čtyř skupin:

  1. Zemské bytosti; patří k nim skřítci (ti domovní se nazývají koboldi), permoníci, duchové skal a pouští ale i jezinky a démoni.
  2. Vzdušné bytosti; známe je jako víly a troly či elfy, tedy v ženské a mužské podobě. V Bretani se trolové nazývají korigani. Existuje bohužel i tmavá démonická podoba vzdušných astrálů.
  3. Vodní bytosti; ty jsou součástí pohádek jako vodníci, vodní víly (rusalky) a skřítkové, ale také vodní jezerní démoni. Mořské obdoby jsou četné, ale zdaleka ne všechny známy. Četnost záporných astrálů je v moři větší.
  4. Ohnivé bytosti; jsou nazývány salamandry a vyskytují se v obou pohlavích. Zvláštní skupinu mezi nimi tvoří takzvaní duchové středu Země.

Zcela jiné povahy jsou astrální osobnosti zemřelých lidí a zvířat. Nazýváme je zjednodušeně astrálové zemřelých, jsou však něčím více, než pouhá astrální těla. Mají totiž i malou část duše zemřelého a tedy i jeho inteligenci. Toto uspořádání těl, které se po smrti určitých jedinců konstituuje, je složitější povahy a názory na ně jsou v různých náboženstvích odlišné.
Setkáváme se s nimi jako s „duchy“ zemřelých hmotných bytostí, zdržujících se v místech, jež jim byla ve hmotném životě libá nebo tam měli své úkoly. Jestliže se zabývali černou magií nebo páchali zlé skutky, jsou silně negativní nebo nešťastní i v astrálu.
Některé bytosti převážně mimozemského původu se umějí pohybovat dlouhodobě bez svých hmotných těl. Říkáme jim obvykle astrál mimozemšťana, i když jsme si vědomi toho, že tu opět zdaleka nejde jen o astrální kopii.
Konečně je nutno se zmínit o vysokých duchovních bytostech, kterým je astrální podoba vlastní a v tom smyslu jsou vyšší formou astrálů přírodních. Přicházejí na Zemi zřídka – jen z vážných důvodů. Někdy se vtělují do lidských těl aby se mezi lidmi pohybovaly a učily je, jindy se zjevují v lidské podobě, aby mohly lépe navázat potřebný kontakt s někým z nás – většinou za účelem předání důležitých poselství. Lze očekávat, že jejich aktivita se bude zvyšovat v souvislosti s budoucími proměnami života na Zemi.
Způsoby kontaktu s astrálními bytostmi jsou různé a k tomu potřebné schopnosti člověka jsou vždy odvislé od cesty, kterou v duchovním vývoji ušel.

Pavel Kozák
Zdroj: https://www.archet.org/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico