Druhá vlna transformace vztahů: Ženské emoce jako katalyzátor pro otevírání mužských srdcí

views 2 721 datum 29. 5. 2019

*Z kolektivního vědomí přijala Anthea / 22. 5. 2019

V současné době dochází ke kolektivnímu narovnávání vztahů mezi muži a ženami, a to v nové kvalitě, která donedávna ještě nebyla aktuální. Procházíme nyní druhou transformační vlnou, která jde do větších hloubek a zároveň vyžaduje jemnější přístup, větší bdělost a nadhled.

V první transformační vlně ženy procházely silnou očistou podvědomých vzorců ve vztahu k mužům a k sobě samým. Muži se učili vědomě ovládat svou pudovou sílu a přetavit sílu agrese ve stabilní, tvořivou sílu vědomí. Ženy i muži se tak vyvázali ze závislostí uložených na pudové úrovni bytí, kde byla aktivní touha vlastnit toho druhého, plést si žárlivost s láskou, nebo si vynucovat pozornost emocionálními scénami.

V DRUHÉ TRANSFORMAČNÍ VLNĚ VŠAK VYVSTÁVÁ NOVÉ TÉMA A PRAVIDLA HRY SE MĚNÍ.

Pokud o tom však nevíte, můžete stále svým vědomím ulpívat na představě již zažitých zkušeností a zbytečně tak odžívat cykly, kterými jste již prošli do nové úrovně bytí.

V DRUHÉ TRANSFORMAČNÍ VLNĚ SE ŽENY UČÍ PŘIJMOUT DŮVĚRU V PRAVDIVOST SVÉHO VNITŘNÍHO VĚDĚNÍ A NEZRADIT SAMA SEBE, ZATÍMCO MUŽI JSOU VEDENI OTEVŘÍT SVÁ SRDCE A NECHAT SKRZE JIŽ PROČIŠTĚNÁ SRDCE A LŮNA ŽEN VYPLAVAT NA POVRCH DÁVNÁ ZRANĚNÍ, KTERÁ BYLA ČÁSTEČNĚ PŘEKRYTA POD MASKOU VĚDOMÉHO NADHLEDU NA CESTĚ SEBEROZVOJE.

Již je na Zemi mnoho žen, které prošly spirálou osobní očisty dávných emočních traumat a zranění. V hluboké pokoře vůči procesu skrze sebe nechaly proudit mocné vlny Světla, které očistily ty nejhutnější nánosy ze všech těl, fyzických, emočních mentálních. Zatímco první vlna očisty smývala naše osobní záznamy zneužívání a emočních zranění, druhá vlna očisty je zde proto, aby kolektivně vytvořila prostor pro otevírání mužských srdcí, ve vzájemnosti a vcítění se jeden do druhého.

Je-li žena již natolik pročištěná, že neprojektuje omezující vzorce myšlení do svého partnera a bezvýhradně zkoumá podvědomé motivace své i jeho, vstupuje do nové spirály tvoření, v níž se stává médiem očistných procesů. To je možné jedině v absolutní bezvýhradnosti, pokoře a vyvážení své mužsko-ženské esence, která nemá potřebu soupeřit, ani se bránit.

ŽENY A MUŽI, UVĚDOMTE SI, KDY REAGUJETE NA SITUACE, ODEHRÁVAJÍCÍ SE V ,,TADY A TEĎ“, A KDY ZAUJÍMÁTE POSTOJ PRAMENÍCÍ Z VAŠICH DÁVNÝCH ZÁZNAMŮ DUŠE.

MUŽI, VĚNUJTE VÍCE POZORNOSTI ROZLIŠOVÁNÍ, ZDA ŽENA PROCHÁZÍ OČISTOU VNITŘNÍHO DÍTĚTE, ANEBO ZDA JEJÍ EMOCE ZRCADLÍ VÁŠ STRACH Z VLASTNÍCH EMOCÍ. OBOJÍ JE MOŽNÉ A VÝVOJ DUŠE NENÍ LINEÁRNÍ, VŠE SE MŮŽE STŘÍDAT VE VLNÁCH.

Ve druhé vlně očisty nadále ženy nahlíží svá osobní témata, už to však není hlavní práce, jako spíše dolaďování. Ženy kráčí v přední linii očisty a transformace, aby pak mohly poskytnout svou sílu k otevírání srdcí mužů a mohly je provést tím, čím si prošly v minulosti také, neboť mnohé vědomé muže prožití uzamčených emocí teprve čeká a aby je mohli pustit, potřebují k tomu cítit bezvýhradné přijetí od ženy, která na ně již neprojektuje pokřivené vzorce myšlení.

Když jsou vědomí muži konfrontování s ženskými emocemi, mají tendenci držet si tzv. ,,vědomý odstup“. Ten je V PRVNÍ fázI skutečně potřebný, dokud MUŽI kultivují svůj vnitřní oheň a pudovou sílu.

VE DRUHÉ VLNĚ VŠAK SÍLA ŽENSKÝCH EMOCÍ PROVĚŘUJE MUŽE, NAKOLIK SI UVĚDOMUJÍ SVŮJ STRACH Z EMOCÍ, NAKOLIK SI BRÁNÍ PŘIJMOUT PLNĚ ŽENSKOU SÍLU A RŮST SKRZE NI. JSOU VEDENI ZAHRNOUT ZNOVU ŽENU BEZPODMÍNEČNOU PODPOROU, JAKOU VĚDOMÝ MUŽ ZCELA PŘIROZENĚ POSKYTUJE VĚDOMÉ ŽENĚ, ABY MOHLA KVÉST A VYŽIVOVAT SVOU ESENCÍ I JEHO DARY.

ŽENA V PRVNÍ VLNĚ SI VYNUCUJE POZORNOST EMOČNÍM VYDÍRÁNÍM A PROJEKTUJE SVÉ STÍNY NA MUŽE (LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE).

ŽENA V DRUHÉ VLNĚ SVOU EMOČNÍ BEZMOC PROŽÍVÁ VĚDOMĚ. NEOBVIŇUJE MUŽE, JEN MU PODÁVÁ ZPRÁVU O NEPŘIJETÍ JEJÍ ESENCE.

Silné emoční prožitky žen volají po tom, aby muži již povstali ve své síle otevřeného rytířského srdce. Srdce, které se nezalekne rozbouřené vody emocí, neutíká před ní, nepotřebuje si držet chladný odstup a maskovat jej za duchovní nadhled a vědomé bytí. Vědomí muži se v určitém bodě na své cestě ocitají ve stagnaci svého vývoje, když si nedovolují přijmout plně ženskou sílu.

V PŘEDCHOZÍCH LETECH PROCHÁZELY INTENZIVNÍ OČISTOU VĚDOMÉ ŽENY, NYNÍ JIŽ DOSTATEČNĚ OČIŠTĚNÉ ŽENY OTEVÍRAJÍ POLE LÉČENÍ PRO VĚDOMÉ MUŽE. PRO MUŽE TO NENÍ SNADNÁ INICIACE. ZNAMENÁ TO UKŘiŽOVAT SVÉ DUCHOVNÍ EGO, HRDÉ NA TO, ŽE OVLÁDLO SVÉ PUDY NADHLEDEM VĚDOMÍM, BEZ PODLEHNUTÍ EMOCÍM.

ŽENA JE PAK PRO NĚ JAKO ROZBOUŘENÝ OCEÁN, KTERÝ POTÁPÍ JEJICH LOĎKU TĚŽCE VYBUDOVANÉ VNITŘNÍ SEBEJISTOTY. ČÍM VÍC SE MUŽI SNAŽÍ NEPODDAT SE VLNÁM A ZACHOVAT SI BEZPEČENÝ ODSTUP U BŘEHU, TÍM VÍC JE ŽENSKÉ MOŘE ROZBOUŘENÉ A MUŽI SE O TO VÍCE STAHUJÍ. ROZBOUŘENÉ MOŘE ŽENY JE VŠAK VE SKUTEČNOSTI VOLÁNÍ PO PŘIJETÍ CÍTĚNÍ, KTERÉ UMOŽNÍ, ABY SE LÁSKA PŘELÉVALA MEZI MUŽEM A ŽENOU SVOBODNĚ A NEBYLA ZASTAVOVÁNA VĚDOMOU KONTROLOU.

Muži, pohlédněte do sebe a uvědomte si, proč odmítáte plně přijmout ženskou sílu jako rovnocennou součást sebe sama. Prociťte, proč vás ženské emoce zneklidňují.

Nejčastěji reagujete na staré záznamy, kdy ženy s vámi manipulovali prostřednictvím emocí a citového vydírání. Prošli jste zneužíváním od žen, kterým jsem věřili a které jste milovali. Ony však vaše otevřené srdce využily ke svému hmotnému zabezpečení, aby si mezitím omotaly kolem prstu jiné muže a sváděly je.

Pocit zneužití a zrady vás tak zranil, že jste stáhli svá srdce a začali se v přítomnosti žen kontrolovat. Vědomá práce na sobě a seberozvoj je výborným maskovacím manévrem k zakrytí tohoto dávného zranění. Dovoluje vám prožívat místo potlačených emocí nadhled a odstup od emocí.

V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO VĚDOMÉHO MUŽE VŠAK PŘIJDE DEN,

KDY SI PŘITÁHNE DO ŽIVOTA VĚDOMOU ŽENU, ABY MU POMOHLA SUNDAT MASKU VĚDOMÉHO NADHLEDU. TAKOVOU, KTERÁ HO SVÝM ČISTÝM SRDCEM POVEDE K SESTUPU DO JEHO VNITŘNÍCH ZAMRZLÝCH VOD EMOCÍ, ABY SE PONOŘIL DO JEJICH CHLADU A V ŠOKU PROCITL ZPĚT DO ŽIVOUCÍHO, HŘEJIVÉHO CÍTĚNÍ VZÁJEMNOSTI A BEZMEZNÉ DŮVĚRY, KTERÁ ROZPOUŠTÍ STRACH Z POKŘIVENÝCH STRATEGIÍ MINULOSTI.

Je to pozvolný proces, který od ní vyžaduje trpělivost. Žena je občas zmítaná pochybnostmi nad svými pocity a nad jejich společnou cestou. O to víc je vedena, aby v úctě přijala jeho mužskou esenci, která podepře její pocity v neochvějné sebe-důvěře. Ona ví, že čas nového tvoření v lásce přijde a tak trpělivě čeká.

MUŽI, VĚZTE, ŽE ZAHRNETE-LI SVOU ŽENU PODPOROU A DŮVĚROU V JEJÍ VNITŘNÍ MOUDROST, ONA VÁM SVOU PODPORU VRÁTÍ STONÁSOBNĚ A VYTVOŘÍ PRO VÁS ŽIVNOU PŮDU, Z NÍŽ VÁŠ POTENCIÁL VYROSTE DO ZCELA NOVÝCH KVALIT A MOŽNOSTÍ. STAČÍ SE ROZHODNOUT A VĚŘIT VE VAŠI PŘIPRAVENOST.

S láskou

Margot Anthea Gabrielle

fb: Ve Světle Vědomí s Antheou

www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021