Jak pradávné civilizace vzestupovaly a upadaly, utajená znalost síly a potenciálu energie krystalů byla skryta před těmi, kteří měli zkorumpované záměry. Mnoho moudrosti bylo ztraceno, ale některé informace přežily a napříč historií vyklíčily v různých kulturách a civilizacích.
V bibli je zaznamenán Aaronův štít osázený dvanácti vzácnými drahokamy, jedinečně zkombinovanými ve čtyřech řadách. Tyto kameny nošeny na srdci obdarovaly Aarona silou Boha. Ačkoliv není známo, které konkrétní kameny byly v tomto štítu zasazeny, je zaznamenáno, že byly božskou inspirací s neuvěřitelnou spirituální silou.
Králům v pradávné Indii bylo doporučeno shromažďovat nejlepší drahokamy, aby se ochránili před ublížením. Raná astrologie popsaná v Sanskritu a datujicí se do období 400 let před Kristem uskutečnila propracované studie a pozorování původu a síly kamenů. V těchto dobách astrologové doporučovali lidem zasaženým ranami osudu nosit různé druhy kamenů působících proti negativním vlivům planet.
Léčivé praktiky mnoha dávných kultur zahrnovaly nošení talismanů a amuletů kolem krku. V souvislosti s konkrétní nemocí byly nošeny specifické kameny k přivábení vytouženého výsledku. Staří Římané věřili, že vnější předměty jako kameny, měly přímý a pozitivní vliv na tělo. Zmínky v raných písmech v Řecku a Římě poukazují na to, že kameny byly nošeny jako talismany pro zdraví, ochranu a soulad.
nabídka a prodej krystalů, kamenů a minerálůNapříč historií byly kameny a drahokamy spojovány s královskou krví a byly elegantně nošeny v korunách a špercích, vkládány do trůnů, mečů a použity v dekoracích dalších cenností. Mnoho zemřelých králů bylo uloženo k odpočinku s propracovaným rozložením sbírky drahokamů a kamenů. Když byla nalezena hrobka krále Egypta Tuta, sbírka bohatství ohromila svět.
Sílu a potenciál krystalů nelze zveličit. Je to jeden z hlavních přispívatelů Nového Věku a může a bude využit mnohými způsoby pro mnoho účelů. Při využívání síly krystalů a kamenů je nezbytná opatrnost. Po tisících letech se znalosti práce s krystaly a kameny navrací lidstvu zpět. Záměry musí být humanitárně čisté, jinak se tyto síly mohou silně obrátit proti zneuživateli. Krystaly a kameny při práci s druhými lidmi mohou být použity pouze v souladu s božskými zákony a jako prostředek k transformaci lidských nepříjemností a jako uvaděč do Zlatého Věku Vodnáře.
Nyní nadešel čas, kdy léčitelé a světlonoši opět vystupují do popředí a používají krystaly a kameny jako nástroje v přivedení nových způsobů, nových cest a nové rasy na planetu Zemi. Krystaly a kameny jsou součástí planetární transformace, které jsme všichni součástí. Jakkoliv si vyberete je použít, používejte je eticky a vědomě.
Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.eu  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png