Od příjezdu do Primoštenu tu hodně vnímám draky, nemluvím a nich, ale jsme v propojení. Něco zrálo. Něco mi chtěli sdělit. Teprve dnes se to ucelilo. A to právě v momentě, kdy jsem plavala v moři a zvony primoštenského kostela (sv. Juraje, tedy Jiřího!) bily slunovratové poledne. Tak už můžu psát.

Je to zatím jen jemně navnimání, malý náhled, ale klube se to..😉

Draky v Primoštenu vnímám už mnoho let. Letos ještě intenzivněji. Protože oni sami se čím dál více “probouzí’. Respektivě se čím dál víc propojují s naším lidským vědomím, které se pomalu otevírá.

Od prvního večera tady mi pořád dokola chodilo porovnání kvality dračí a hadí energie. Porovnání těch dvou různých kvalit. Jasně přede mnou vystupoval ten veliký rozdíl, ale pořád to nezapadlo do jasnějších souvislostí. Až dnes, právě v to slunovratové poledne.

Kvalitu, esencí dračí síly jsem vnímala jako velice individuální, jedinečnou, ale to nejpodstatnější bylo, že vždy vycházela AUTONOMNĚ ze srdce každého draka. A pokaždé, ač povahou u každé bytosti specifická, vždy byla velice srdečně hřejivá a lásky-plná. Jejich moc vycházela vždy z nich samých a z lásky. Další vlastností byla vznešenost s vyzrálost.

U hadí kvality je tomu dost jinak. Tam vnímám, že “pán” hadí síly nesídlí v hadu samotném. Hadi síla “někoho” poslouchá.

Hadí síla je služebník bez vlastní vůle. Ani srdeční kvalita není výrazně zastoupena. U draků je tomu naopak. Tam je silná srdeční esence a zároveň samostatná, suverénní a velmi vznešená vůle.

Teď se dostávám k tomu, co tyto dvě esence spojuje, resp. odpojuje.

A s tím zacházím do říše dávných pohádek. A zároveň k novému paradigma.

VEZMU TO OD KONCE:

V NOVÉM PARADIGMA JE HADÍ SÍLA POSTUPNĚ NAHRAZOVÁNA ZPÁTKY DRAČÍ SILOU.

Proč, co, kdy, kde, jak???

To už bude trochu zapeklité vysvětlování. Proto zvu především vaši intuici, aby se zapojila a vedla vás. Zkuste si sami navnimat “dračí zralou samostatnou sílu, řízenou láskou” a “hadí neosobní kvalitu” řízenou, ha!, kým? Toť, to je právě ono!

Tak teď hop do pohádky. V dávných dobách, kdy vznikala Země, draci, jako energetičtí vyslanci kosmických tvůrců Země, budovali tuto planetu. Každý měl své poslání v práci na fyzickém tvoření Země. Každý měl také své vlastní kosmické vědomí a Srdce napojené na lásku Zdroje.

STEJNĚ TAK LIDSKÉ BYTOSTI, KDYŽ SEM MNOHEM MNOHEM POZDĚJI SESTUPOVALY, PŘICHÁZELY SE “SVÝMI DRAKY”. SE SVOU VLASTNÍ MOCNOU SAMOSTATNOU TVŮRČÍ DRAČÍ SILOU ZTĚLESNĚNOU ENERGETICKÝM ÉTERNÝM DRAKEM.

V určitém období života Gaiy a na Gaie došlo ale k velmi neblahým energetickým a genetickým zásahům do lidských bytostí. Tyto zásahy měly za následek veliké osekání a omezení lidského (božsko-lidského) potenciálu a schopností.

A tady tuším, že právě v souvislosti s tím byla lidským bytostem odejmuta jejich autonomní dračí síla, kterou měli do té doby plně k dispozici. Byla nahrazena mnohem omezenější hadí silou, která byla navíc zároveň částečně nedostupná lidem samým a hlavně byla z části naprogramovaná a ovládaná z venku.

Tuším, že každý, kdo se intuitivně v současné době snaží spojit se “svým drakem”, tak se vlastně chce spojit se svou svobodnou dračí silou poháněnou láskou ze srdce, které je napojené na Zdroj. Touto dračí silou chce nahradit nebo “upgradovat” hadí sílu, kterou dračí síla kvalitativně i kvantitativně velmi převyšuje.

A hlavně je to o svobodě a řízeno láskou a srdcem.
Mnoho nebylo vysloveno, ale intuice už obrázek dokreslí…
Ještě povím, že mi toto možná přišlo proto, že den před odjezdem sem do Primoštenu jsem v kruhu labuťích sestřiček zcela intuitivně požádala tabáček, aby mi ukázal a probudil mou dračí sílu. Tehdy to byl jen spontánní nápad intuice.

No a teď, o týden později, v polovině psaní tohoto dračího povídání, jsem krátce po slunovratovém poledni na chvíli opustila skály u moře, kde píšu a šla si koupit kukuřičný chléb. Vyjdu na chodníček nad moře a hle, proti mně jde starší dáma s krásným bambusovým slunečníkem. Z dálky jej obdivuji. Nic podobného jsem tu nikdy dřív neviděla.. Dáma projde kolem mne a já koukám na klubko draků točících se na jejím slunečníku. Viz foto v komentáři..

V tu samou dobu mi od kamarádky na Messenger přistává fotografie sklenice s velkým drakem, kterou dostala k obědu ve zdejší restauraci.

Vesmíre, díky za tato potvrzení..

Přeju všem krásný slunovrat a návrat draků a dračí síly!
Užívejte slunovtatových sil a dní, ještě chvíli budou vrcholit..

Danai Colledge
www.magdaleny.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě