Dračí Láska, síla, moudrost, vědomí

datum 22. 11. 2019

Vědomí draků má velký úkol a to je oživit, probudit vědomí lidských bytostí na jemnější frekvence více se podobající Lásce, něze a velkému respektu.

Přátelé, sdílím krásné poselství, které k nám přišlo před pár měsíci z krásného dračího krystalu, který se nahlásil jako dračí vejce.
Sdílím to i proto, že tu vnímám určitý druh her, manipulace a to často i skrytě.
Není příliš lehké vidět skrz ...

Proto se neustále rozjíždějí procesy, kdy jen přijímáme a pouštíme ...
A poté vidíme ještě hlouběji a hlouběji a jde to vše nanovo ... Nekonečný proces ...
Ono to poselství krásně navazuje na dané téma ...

Tohle poselství, které sdílím nám přišlo při společné spolutvorbě před pár měsíci. Tímto opět děkuji Helen za krásné načtení. Je překrásné spolutvořit, kdy se bytosti vzájemně podporují a doplňují svými dary.

Před pár lety po setkání s Sherry Whitfield, strážkyní křišťálové lebky, mi Sherry sdělila, že bych měla pracovat s draky, neboť jsem strážkyní dračího vědomí. V tu dobu jsem neměla žádné ponětí o dračí energii.

Od té doby se toho událo mnoho ...
Vede nás to spolupracovat společně s Helen a ještě s jednou mužskou bytostí. Přišlo k nám mnoho krystalů propojených s draky, mnoho poselství, mnoho navnímávání...

Obdržely jsme dračí jména Argantha a k Helen Zafira.
Je to počátek a konec a nejen v abecedě ...

Když mi bylo opravdu nejhůře, viděla jsem vnitřním zrakem obrovskou sklánějící se dračí hlavu. Ta energie, esence, která z dračí bytosti vyzařovala byla obrovská něha, láska, péče ... Byla to obrovská všeobjímající láska, která hladila, léčila, vyzařovala vše co bylo v daný okamžik třeba ...
A proto mám potřebu s hlubokým respektem a láskou ještě více zvědomit dračí vědomí i pro ostatní bytosti.

VĚDOMÍ DRAKŮ MÁ VELKÝ ÚKOL A TO JE OŽIVIT, PROBUDIT VĚDOMÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA JEMNĚJŠÍ FREKVENCE VÍCE SE PODOBAJÍCÍ LÁSCE, NĚZE A VELKÉMU RESPEKTU.

Skrze vědomí draků jsou lidské bytosti schopny připustit existenci dračího vědomí a jsou schopny skrze toto vědomí pracovat samy se sebou.
V tom je ta síla v propojení dračího a lidského vědomí. Je to inspirativní energie, která v lidech probouzí touhu po něčem čistém, po něčem nádherném, po něčem o čem jenom tiše sní a netroufají si věřit, že je to možné.
Toto vědomí je přiblíží k tomu, že začnou více věřit a začnou více snít.

Existují bytosti, které jsou dračími královnami čili dračími matkami a tyto bytosti esenci tohoto dračího vědomí již obsahují.

K těmto bytostem patříte obě dvě Helen a Dio.

Propojením se s draky a uvědoměním si dračího vědomí se u bytostí tato esence dračího vědomí rozvine natolik, že již nebudou potřebovat s draky komunikovat a budou ji vyzařovat stejně tak jako dračí vědomí samotné.

Helen, Dio, obsahujete dračí vědomí a je potřeba ho pouze rozvíjet v uvědomění si, že vše je v pořádku.
Nastává čas velkého přelomu. Nastává čas, kdy začnou padat klapky z očí lidským bytostem, klapky z uší lidských bytostí.

Nastává čas, kdy se otřese v základech lidské nevědomí a začne produkovat velikou sílu skrze energie jak dračího vědomí, tak energie Ježíše a Marie Magdalény a začne tuto energii vysílat ve zvýšené míře.

Tento čas již nastává, není to, že to bude, ale je to, že to je.

Toto dračí vědomí spolupracuje s bytostmi na jemnohmotných úrovních, na různých planetách, které podporují vzestup Země a podporují vzestup lidských bytostí do nových dimenzí. Podporují je ve spolupráci s takovýmito energiemi jako je dračí vědomí, jako je energie Ježíše a Marie Magdalény v jejich vzájemné prolnutosti.

Tato spolupráce nabývá čím dál větších rozměrů a plošně zasahuje celou Zemi.

Otřese v základech myšlením lidských bytostí, otřese v základech jejích chováním a může se stát, že skrze tyto velmi silné energie lidské bytosti budou propadat stresům, panice, emocím apod.
Potřebují kolem sebe cítit ukotvené a stabilní bytosti, které se budou pohybovat v bezvýhradnosti a v neutralitě, aby se měly o co opřít, aby se měly z čeho inspirovat. Aby pocítily, že lze nějakým způsobem žít jinak, aby vnímaly, že tyto lidské bytosti žijí normální lidský život a přitom přinášejí energii stability a bezvýhradnosti.

Proto je důležité, aby takovéto lidské bytosti žily obyčejné lidské životy a prováděly běžné životní úkony jako spousta jiných lidí. Aby se výrazně neodlišovaly v určitém projevu, aby se nestaly tzv. duchovními, ale aby tu žily životy...

Aby tito lidé až bude nastávat tato situace se inspirovaly běžnými životy.

Ta doba je velmi blízko, ta doba je téměř dnes, téměř na dosah.

Vědomí bytostí, které jsou připraveny podpořit vzestup planety Země a vzestup lidských bytostí je na čím dál vyšší úrovni.

Je to znamení toho, že vše má svůj smysl i pro ty, kteří jsou zatím pozadu, řekněme na nižších vibracích.
Nic z toho není špatně, ani dobře. Každá z lidských bytostí do kterých se inkarnovaly tyto vyspělé duše dopředu věděly, čím si budou procházet, dopředu věděly, proč se inkarnovaly.
U každé této bytosti je potřeba zdůrazňovat pokoru, žití v běžném životě na těchto vysokých vibracích.

Čeká vás období, které bude poměrně náročné, pro každého z vás to bude znamenat zrovna tak velké změny jako pro jiné. Ale vy už jste připraveni a můžete na to nahlížet jako na procesy týkající se vibračních změn a změn prostupování do vyšších dimenzí.

Toto období zavání téměř temnotou a proto je tak důležité opakovat stále dokola , ŽE STABILITA KAŽDÉHO Z VÁS, SVĚTLO KAŽDÉHO Z VÁS JE LUCERNOU PRO TY OSTATNÍ. JE VEDOUCÍM PAPRSKEM K PROBUZENÍ SE A ŽITÍ V NOVÉM PARADIGMA.

Zdroj: FB Diamanthea Diamond Light

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico