Zdroj: Pixabay.com

V každém z nás je kus Boha. Jakmile začneme nacházet střípky božství, dějí se zázraky. Nechte se unášet na vlnách Jednoty a radosti.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Na slunci života se objevila tmavá skvrna, která rozpoutala vír zmatků starých spojů v mozku. Vyndej vše, co nosíš po kapsách, jen svoje srdce nenechej obestřít slepotou. Svatý oheň filalového paprsku Nebe otevírá Pramen studnice o kosmické Pravdě. Nemůžeš neustále zastírat záři perliček v očích svého bohatého královského tepu. Probouzejí se a kolují v žilách posvátných řek k moři srdce až do nekonečného oceánu blankytného čirého Vědomí. Zklidnění mysli ztiší frekvenci úderů srdce a žhavý kotouč slunečního svitu vstoupí do vnitřního života v místě pupku. Představ si místo solar plexus jako rozžhavená kamna vtahujícího zlatého světla. Nechej se zcela ponořit do nekonečného prostoru jeho vibrací, jakobys seděl na obláčku svých snů bez hranic. Pohlazením rozechvěly v nitru šlechetný zlatý zvon Míru s odlesky barev křišťálového Vědomí. S klidem rozezvučíš zvuky brány nebes a procházíš s jasným zrakem do podzemní jeskyně pokladů. Nepanuje v ní strach a násilí, ale souznění neviditelných božích not světelného jazyka.

Anděl čistoty Tě cinkotem zvonků přizval k procházce svým božstvím. Máš v sobě světelné střípky jeho třpytu. Obrať pozornost k nitkám šťastných okamžiků a spleť je v silné světelné provazy k ničím neomezeným výšinám tónů. Hraješ půvabnou skladbu života bez hranic podle pravidel kosmické Pravdy. Navracíš se ke svým kořenům se zrakem pozvednutým k domovu svojí duše. Jednoho dne se rozplyneš a proměníš v Prach Země a zůstaneš ve Světle přístavu ryzího domova. Proč bys měl pociťovat strach a všechny rodící se emoce z jeho chapadel boje o přežití? Obezřetnost, lehkost, svoboda je dar vysokovibračního letu, odevzdaný a uvolněně relaxující v náruči křídel vánku. Světlem a teplem se rozpustí a odejdou jako dým veškeré lži. Zaměř se především na krásy života přírody, které se otevírají v květenství všech barev a vůní s novým příchodem jara. Jsi mořeplavcem ve vodách niterných bystřin. Ponoř se do průzračných hlubin čistých pramenů a nových oblastí svojí duše. Dotkneš se samotného lemu šatu Boha a v klidných řekách jeho objetí můžeš splývat jako jiskra nebeských zázraků na jeho hladině. Tehdy slunce ozáří duchovní srdce vnitřního trůnu a stín se rozplývá v hlubinách moře. Posvátná sůl je odrazem splavu slz vycházejícího slunce v jiskrách nebe zářících očí. Jsi svobodný každý okamžik, kdy se povznášíš nad tím, že slunce zrovna nesvítí a hvězdy nevycházejí. Bůh v nás vypil do dna v milostivé žízni všechnu tíhu temnoty. Nejsi žebrákem u bran svého chrámu, ale šlechetným králem, který ponechává volný průchod všem smrštím a zůstává se svými křišťálovými sny v lůnu svého skutečného života. Z něj se rodí hvězda nejhlubšího snu, jako jaro zrozené ze semínka podzimu, ležící v kolébce půdy zimy. Bujný růst jara je podobenstvím nově zrozeného společenství přírody spolu se svobodnými bytostmi světla v povznesení se nad vším lidským omezením. Iluzorní čas se v této chvíli rozplývá v okamžicích, kdy si jsi vědom vnitřní síly, ovinutý božským paprskem Jednoty. Běž za ním, upřený zrakem ke kráse, která se mění v čirou boží nádheru květenství květin i lidských srdcí. Dotýká se domovů zrníčky ctnostného života v pospolitosti, posvátné úctě, respektu v kruhu lidskosti probuzené ve vzácné chvíle se světelnými paprsky božích srdcí celé vesmírné rodiny. Zasel jsi boží semínko nedoknutelnosti světem a ponechal vše temné zemřít. Probudil jsi zatoulaný střípek nesmírného Já, ústa nalezla posvátný chléb a vědomé ruce pozvedly číši života k nebi. Dechem svých utkaných hedvábných slov jsi rozhořel vnitřní záři a rozezvučel její melodii v hlasu Boha. Vše těžké se rozplynulo v den, kdy ses zrodil ve slunci vlastního Poznání. Vzhlédl jsi k Nebi a prožitek sebe jako bílého Anděla Země změnil svět v Ráj. Utichl neexistující boj duše s tělem a tóny cestičky přes lehounký duhový most se staly otevřenou branou k Nebi pro všechny, kteří slyší písně božího projevu. Dar vidět a slyšet v hlubokých a vysokých tónech souznění skladby nekonečného vesmíru pro blaho všech. Pozoruj z jaké líbezné krajiny vychází dech skutečného, šťastného života a staneš se neviditelný světem.

Mír a pokoj v duši zní ve všech vesmírných srdcích soucitného lidství.

Autorka: Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě