Dosažení osvícení

datum 24. 9. 2021
Zlatý Orb Sri Ama Bhagavan

Osvícení člověka je rozkvět jeho srdce, soucit, bezpodmínečná láska, žádné souzení, žádná vina, žádný strach, žádné přenášení emocí z minulosti, žádný konflikt, žádné porovnávání. 

Osvícení je ticho, energie, stav svědka, Boží přítomnost v nitru člověka, bezdůvodná láska, neomezená radost, mír, žití v přítomném okamžiku, prožívání skutečnosti takové jaká je, neboli osvobození se od tlachání mysli, od masek, od souzení, dominance.

Je to cesta, po které kráčeli největší mystici lidstva.

Osvícení je cesta jednotlivce do štěstí, jak osvobodit sebe od utrpení a zachránit lidstvo a život na Matce Zemi. 

Božské bytosti Sri Amma Bhagavan, kteří konali sadhanu asi 850 let během svých minulých vtělení, přinášejí osvícení na zlatém podnosu i obyčejným lidem žijícím kdekoliv na světě, i na Západě, i „hříšníkům“. Nemusíme chodit do lesů, jeskyní, hor, chrámů. Nemusíme čekat desítky let či několik životů, jako mystikové minulých časů. Dostaneme osvícení jako Milost Božství. Síly Světla na nás budou pracovat nejintenzivněji, jak je to možné, aby každý, kdo projeví zájem, dosáhl osvícení v průběhu několika málo let. Aby dosáhl bezpečného vzestupu posvátné energie Kundalini do korunní čakry, pročištění čaker od nánosů negativit z minulosti i dávných vtělení. Není totiž mnoho času k záchraně života na Zemi. Přitom se můžeme těšit z intenzivní Božské ochrany, postupného zlepšování zdraví.

Je třeba dosáhnout potřebného množství 74 000 osvícených lidí na planetě v průběhu asi 4 let. Tj. jeden člověk na 100 000 ostatních lidí. Teprve pak se zlomí negativní kolektivní vědomí lidstva, které je odpovědné za drancování přírody, nenávist k jiným bytostem, války, přírodní katastrofy a další negativity. Jak se zlomí negativní kolektivní vědomí, tak se viditelně započne Zlatý věk, který se plně rozvine asi okolo r. 2050 a bude trvat asi 500 až 1000 let, jak předpovídají indičtí mniši ve vysokých stavech vědomí. Pak nastane další fáze vývoje civilizace na Zemi a objeví se nový lidský druh.

V současné chvíli je na světě asi 3000 osvícených lidí ze všech koutů světa, všech národností, věkových skupin, muži, ženy, mladí i staří. Osvícení se děje na kurzu „74 000 Deeksa Yajna“, který je on line přenášený přes aplikaci Zoom z Indie a je silmultánně překládán. Součástí kurzu je Daršan s Avatarem Sri Bhagavanem, otázky a odpovědi a především hluboký duchovní proces. 

Potřebný celkový počet lidí 74 000 na kurzu zatím není dosažen. Je třeba v těchto dobrodružných a rozhodujících chvílích každého, kdo slyší volání Božství. 

Zkušenosti osvícených lidí:

Bližší informace: [email protected]

Mnoho radosti a zdraví.

A. Drobník

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě