Už delší dobu mluvíme a píšeme o čase projevení. Myšleno tím v samotném začátku, odhalení skutečných praktik, jakými jsou ovládáni lidé v tomto světě. Mnoho lidí, a to kupodivu z oblasti esoteriky, se začne křižovat a vyhlašovat podivné pravdy o tom, že člověk nesmí takové věci sledovat, protože jsou negativní a pohlcují nás zápornými vibracemi. Nejsem ale soudce, abych k takovému chování zaujímal stanovisko, nicméně se nemohu ubránit otázkám, které z podobných postojů pramení.

Svět je v troskách. Společnost ztratila pojem o skutečných hodnotách a prožívání života se stalo zběsilou honbou za prostředky. Mocní plně využívají ovladatelnosti mas a jako vždy je podrobují diktátu pravdy, jejíž cílem není činit společnost silnou a jednolitou, ale rozdrobit ji a učinit slabou a ovladatelnou. Až potud je to jasné.

Ono to ale pokračuje dál a přenáší se nejen na sociální sféru, ale současně i do vzdělání, kultury, či zájmových aktivit. Naše děti jsou doslova masakrovány neskutečným přívalem brutality ze všech stran. Ať už jsou to hry, sdělovací prostředky, nejrůznější média, internet, nebo reklamy. Tato brutalita se přenáší na dětské kolektivy a ty ji aplikují nejprve na své spolužáky a později na každého, kdo se někomu z jakéhokoliv důvodu znelíbí.

Kdysi měla společnost zažité zvyklosti, tradice, díky nimž udržovala nejen svoji celistvost, ale současně vytvářela základ pro společné soužití v rodinách, obcích, apod. My jsme od těchto tradic upustili s oním nesmyslným tvrzením, že jde o přežitek, který se k modernímu způsobu života nehodí. Bohužel nám nikdo neřekl, že nešlo o rozmar předků, ale o rituály, které skrze rytmus planety navazovaly jak na naši psychiku, tak i biologii, a stejně tak jako u každého živočišného druhu vedly k navozování přirozených a zdravých společenských vazeb. Dnes už mnoho lidí díky objevům z oblasti lidské biologie a myšlení ví, že nic v tomto světě není neměnné a jak naše těla, tak i mysl se mění a utváří v každém okamžiku existence, v průběhu celého života. Proto není možné stavět existenci na jakýchkoliv jiných základech, než těch, které podporují život. Upuštění od těchto zásad vede společnost vždy k destrukci a rozvratu.

Tím se přirozeně dostáváme k otázce současnosti a změn, které nás vhánějí stále více do slepé uličky a vedou po nezvratné cestě k velké a možná i katastrofické konfrontaci. Vzato logicky, tak ať už feudalismus, kapitalismus nebo socialismus, ani jeden nemůže díky své podstatě existovat. Jsou to scestná a pomýlená náboženství, protože za nic jiného je nelze považovat. Ať už je jim Bohem mamon nebo Satan, vždy sledují naplnění jedné z nejhorších lidských vlastností, kterou je chamtivost, následovaná druhou, kterou je závislost. Dokud společnost vráží hluboko do svého srdce tento klín, nemůže být zdravá, ani šťastná a povolávat ony poztrácené duše k nevšímavosti a nezájmu, je poněkud krátkozraké a zarážející.

Žádná škola nás nikdy neučila, co je to slušná společnost ani onen žebříček hodnot, na kterém je život a rodina na prvním místě. Na to si musíme složitou cestou „pokus – omyl“ přijít sami a mnozí v nekonečném obviňování všech kolem sebe, ani tak nikdy nepochopí. O to děsivější je vyhlídka okamžiku, kdy společnost bude muset řešit otázku svého budoucího směřování a hlavně uspořádání, protože každý, kdo je jakkoliv nemocný, bude hledat lék právě a jen na svou nemoc. Chudí bohatství, opuštění lásku, atd. Přesto se bez vzájemné dohody nelze nikam posunout a tím méně, pokud budeme opět svědky, jak se k moci derou za jakoukoliv cenu prospěcháři a zloději. Není možné si v tomto ohledu dělat žádné iluze, protože podobný scénář se opakuje se železnou pravidelností.

Současné dění ve světě nasvědčuje tomu, že k velké válce nedojde, přesto nastane zhroucení celého západního modelu společnosti. Možná to bude mít za následek zavedení zlatého standardu Ruskem, možná pouhé zhroucení prázdných a rozkradených bank. V každém případě nás v letech 2015 a následujících čeká velmi těžké období. Jak těžké bude a jak rychle jej překonáme, záleží na tom, jak rychle v této zemi zvítězí zdravý rozum. Dokud budou u moci ti, kteří dovedli svět do současného stavu, do té doby budou i lidé země trpět. Proto si nemyslím, že by lidé před těmito věcmi měli utíkat a zavírat oči, ale právě naopak. Každý by měl vědět, podle čeho a jak si v příštím světě vybrat model společnosti, který přinese lidem mír a možnost plného uplatnění ve společnosti na základě svého skutečného talentu a nikoliv na základě preferovaných kritérií.

Erien Azarin, mystik a věštec
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png