Dny hluboké očisty očima akášických mistrů

views 2 631 datum 20. 7. 2019

Přijala: Anthea, 17. 7. 2019

Mnozí z vás v tyto dny prožívají velkou únavu, otupělost a zamlženou mysl, jiní procházejí silnými výkyvy nálad a emoční očistou. Tyto intenzivní očistné procesy se spouští vždy po ukončení cyklu tvořivé expanzivní energie, a to během silných mezigalaktických událostí, kdy se ztenčuje elektromagnetické pole planety, aby sem mohly proudit silnější vlny světla.

Víme, že jsou pro vás tyto očistné procesy náročné.

MŮŽETE PROPADAT POCITU BEZNADĚJE, ŽE STÁLE DOKOLA ČISTÍTE TO SAMÉ. RÁDI BYCHOM VÁS VŠAK UBEZPEČILI, ŽE TOMU TAK NENÍ. KAŽDÁ UDÁLOST JE JINÁ A PŘINÁŠÍ NOVÉ DY POZNÁNÍ A PROŽITKU, KTERÉ ROZŠIŘUJÍ VAŠE VĚDOMÍ A MOŽNOSTI TVOŘENÍ V REALITĚ.

Během každé očisty prostupujete hlouběji, blíže k vaší podstatě, neboť se do vás vlévají vlny světla s aktualizovanými informacemi, podporujícími odplavení záznamů, které jste si již zvědomili jako omezující.

ZAVŘETE SI OČI, ZHLUBOKA SE NADECHNĚTE A VYBAVTE SI, JAKÉ NOVÉ POZNÁNÍ A POZITIVNÍ ZMĚNY VÁM DO ŽIVOTA PŘINESLA VAŠE POSLEDNÍ OČISTA. A JAKÝ KUS CESTY JSTE UŠLI ZA POSLEDNÍ ROK?

Je jedno, zda jste zažili posun v rozpoznání omezujícího vzorce chování, v opuštění práce, která vás vyčerpávala, nebo již naplňujete svůj tvůrčí potenciál v souladu s duší. Jakékoli zesílení kontaktu s vaší podstatou a směřování k tvoření souladného obrazu v realitě je pro vás hlubokým přínosem a pro nás vesmírnou oslavou.

SKUTEČNĚ, OČISTA NIKDY NENÍ POUZE OČISTOU. KDYBYSTE JEN VIDĚLI SAMI SEBE TAK, JAK VIDÍME VÁS, KDYŽ PROCHÁZÍTE PROCESEM PŘENASTAVENÍ:

TEN ORCHESTR BAREVNÝCH PROUDŮ, FORMUJÍCÍCH SE Z DISHARMONICKÝCH ÚTVARŮ V NÁDHERNÉ MANDALY.

TY OSLNIVÉ, SVĚTELNÉ PORTÁLY VE VAŠICH ENERGETICKÝCH CENTRECH, KTERÉ ZAJISKŘÍ JAKO OHŇOSTROJ VE CHVÍLI, KDY VAŠE VĚDOMÍ INTEGRUJE DALŠÍ VYTĚSNĚNOU ČÁST VAŠÍ BYTOSTI A DOVOLÍ SI TAK PROŽÍVAT CELISTVĚJŠÍ OBRAZ BOHA V SOBĚ.

Ten povznášející orchestr andělských tónů, vlévajících se do vašich diamantových těl. Konejšivé písně vašich Průvodců, kteří láskyplně ladí vaše pole, tlumí intenzitu emocí a podporují proud Božské milosti, odplavující z vašeho těla usazené toxiny prostřednictvím požehnaných slz.

Dovolte si naladit se na ten proces z našeho pohledu.

To vám umožní více se uvolnit a odevzdat do toho, co se právě děje. To je ostatně to jediné, co po vás vaše duše žádá, neboť když se snažíte prožívat příjemnější stavy vědomí a odporujete tomu, co je, zbytečně si blokujete hladký průběh procesu a vaše prožitky se stanou stokrát bolestivějšími, než když pouze jste a přijímáte.

Tím, že se bolest zesiluje, vás tělo varuje, že jdete sami proti sobě a znásilňujete svou duši, která se touží uvolnit a spočinout v tom, co je. Žádáme vás, dopřejte si odpočinek. Nebojte se přeskládat své rodinné a pracovní plány. Obraťte se na své Vyšší Já, ať se časoprostor pro vás zformuje k vaší podpoře a regeneraci.

V PŘÍPADĚ, ŽE TOUŽÍTE PROŽÍVAT RADOST VE CHVÍLI, KDY CÍTÍTE SMUTEK, UVĚDOMTE SI, ŽE JDE VE SKUTEČNOSTI O ABSTINENČNÍ PŘÍZNAK HLADOVĚNÍ PO DANÉM STAVU VĚDOMÍ. TO SE DĚJE V PŘÍPADĚ, ŽE RADOSTI A TZV. POZITIVNÍM EMOCÍM PŘIKLÁDÁTE VĚTŠÍ VÁHU A DŮLEŽITOST, NEŽ JEJÍMU OPAČNÉMU PÓLU - NEGATIVNÍM EMOCÍM.

TÍM ZESILUJETE PROPAST MEZI NIMI A VZDALUJETE SE TAK OD SVÉ VNITŘNÍ ROVNOVÁHY V PŘIROZENÉM PROŽÍVÁNÍ CYKLŮ, V PŘÍLIVU A ODLIVU EMOCÍ, KTERÉ JSOU ZE SVÉ PODSTATY EXTROVERTNÍ (RADOST) A INTROVERTNÍ (SMUTEK), PŘIČEMŽ ANI JEDNA NENÍ HODNOTNĚJŠÍ NEŽ DRUHÁ.

Pak se snadno stane, že jakýkoli stav útlumu, projevující se jako nelibost, nechuť, únava, či rozkolísanost emocí budete prožívat jako hrozné utrpení a ,,nepřízeň osudu". Je však zcela na vás, jak si zvolíte prožívat vaši realitu. Pokud se rozhodnete pro uvolněnost a odevzdání procesu, zjistíte, že kolem sebe cítíte obrovské množství pečující mateřské energie Země a Průvodců, po jejichž konejšivém objetí následuje příliv pocitů vděčnosti.

Stavy tzv. útlumu, kdy příliv životní energie střídá odliv a energie se po čase stahuje z extroverzního záření zpět do introverzního spočinutí, jsou přirozené a žádoucí pro expanzi vašeho vědomí a dokončování cyklů vaší duše.

SVĚTELNÉ SÍLY VAŠÍ DUŠE MOHOU URČITÉ PŘEPISY VYKONAT JEDINĚ VE CHVÍLI, KDY NEJSTE NADOPOVANÍ ENDROFINY, PODNĚCUJÍCÍMI VAŠI POZORNOST SMĚREM VEN, K TVOŘENÍ. KDYŽ JSTE VE FÁZI ÚTLUMU - V ÚNAVĚ A POTŘEBĚ STÁHNOUT SE DO SEBE, DOCHÁZÍ VE VÁS V PRŮBĚHU ODPOČINKU K PŘEPISU PROGRAMŮ, PROBÍJEJÍCÍCH VE VAŠICH SYNAPTICKÝCH SPOJÍCH V MOZKU.

Pokud jste v předchozích dnech prošli důležitými ,,aha momenty" a sebereflexí v tom, co vám již neslouží a jaké nastavení ovlivňovalo vaše reakce a vyzařování, pak je pravděpodobné, že bude následovat fáze útlumu, aby vám průvodci mohli pomoci přeladit vaše pole, synapse a buňky na nové, souladné informace. Dovolte si spojit se se všemi částmi vaší bytosti, které procházejí procesem očisty a uvědomte si, že očista není nikdy jen očista.

JE TO DAR, TVOŘENÍ NOVÝCH MOŽNOSTÍ, REKALIBRACE, RESTART MYŠLENÍ, REGENERACE, PŘEPIS BUNĚČNÉ PAMĚTI, SLADĚNÍ S DALŠÍMI ČÁSTMI VAŠEHO JÁ. PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROCESY JSOU JEDINEČNÉ V TOM, ŽE VELMI SILNĚ PŘELAĎUJÍ VAŠE VYZAŘOVÁNÍ A TÍM I TO, JAKÉ SITUACE A VZTAHY SI PŘITAHUJETE DO VAŠEHO ŽIVOTA. STAČÍ K TOMU JEN OCHOTA NECHAT SVÉ SRDCE A MYSL OTEVŘENÉ.

Děje se tak v pouhém uvolnění a odevzdání, kdy samoléčivé síly vašeho těla a duše mají plný přístup k vašim záznamům a mohou je tak vyživit kódy s novými podporujícím informacemi. Když procítíte vděčnost v takovém procesu, přestanete světelným silám bránit v tom, aby vás plně podpořily. Pak budete schopni přivítat s otevřenou náručí cokoli, co přichází: únavu, slzy, hněv, bezmoc - absolutně cokoli, co vámi prochází.

PODPORUJÍCÍ AKÁŠICKÉ AFIRMACE:

,,UVOLŇUJI SE PLNĚ DO PROCESU PŘIJÍMÁNÍ VŠECH ODSTÍNŮ ŽIVOTA. VE VŠEM, CO PROŽÍVÁM, SPATŘUJI PŘÍLEŽITOST SLADIT SE SE SVOU VNITŘNÍ ROVNOVÁHOU A CELISTVOSTÍ.

NECHÁVÁM SE VYŽIVOVAT MILUJÍCÍM SVĚTLEM MÉ VNITŘNÍ TEMNOTY, JEJÍŽ INTEGRACE MI UMOŽŇUJE PROŽÍT MÉ SLABINY JAKO ZDROJ MÉ SÍLY.

DOVOLUJI SI BÝT K SOBĚ LASKAVÝ/Á A POSKYTNOUT SI BEZPEČNÝ, PEČUJÍCÍ PROSTOR PRO REGENERACI MÉ DUŠE, TĚLA A MYSLI.

UMOŽŇUJI SI ODPOČÍVAT A BÝT V PROPOJENÍ SE SVÝM SVĚTELNÝM DECHEM.

S VDĚČNOSTÍ VÍTÁM VE SVÉM ŽIVOTĚ NOVÉ DARY, KTERÉ SE PROJEVÍ BEZPROSTŘEDNĚ PO TOMTO SILNÉM ODLIVU."

Margot Anthea Gabrielle & Akášičtí Mistři

fb: Ve Světle Vědomí s Antheou

www.anthea.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021