DIMENZE - I. část

datum 21. 1. 2022
Zdroj: PIxabay.com

Co jsou vlastně dimenze a jak lze rozeznat rozdílné úrovně bytí a jejich frekvence?

Dimenze lze přirovnat k frekvencím rozhlasové stanic

e.Různé rádiové stanice existují současně a vysílají na různých frekvencích.

Pokud chcete poslouchat určitou stanici, nastavíte přístroj, čili naladíte ho na její kmitočet.

Ostatní stanice v té době vysílají také, ale vnímat je můžete jen poté, co jste si naladili vhodnou frekvenci.

S Vaším tělem se to má poněkud jinak.

Na vaší úrovni bytí, není možné abyste dosáhli na všechny tím, že nastavíte přijímač .Abyste se mohli pohybovat v rámci různých oktáv, vibrací a úrovních bytí, musíte vaše tělesné vibrace přizpůsobit frekvenci dané úrovně.

Nyní můžete sestoupit do nižších úrovních bytí. Avšak podmínkou k tomu, aby jste se dostali do vyšších, jemnohmotných sfér, je přizpůsobení vašich tělesných vibrací.

Jinak pro vás tyto prostory zůstanou neviditelné.

Vesmír je rozdělen na různé dimenze a frekvence, jež existují současně a vedle sebe.

Pokud byste např. stáli na ulici a dovedli zrychlit své tělesné vibrace, starý svět vám zmizel před očima a vy byste kolem sebe viděli zcela jiný, přestože místo, na němž stojíte, by zůstalo stejné.

Ulice by se nějak nezměnila, pouze zvýšení vibrací by způsobilo, že by se před vašimi zraky objevil nový svět, který jste dříve nevnímali.

Vše sice existuje zdánlivě odděleně jenom pro sebe, ale přece jen současně v jednom okamžiku a vedle sebe.

Tak je to i s časem na různých úrovních vibrací. Čím hustší a pomalejší je frekvence nějaké úrovně bytí a bytostí na ni inkarnovaných, tím rychleji zda ubíhá iluze času.

Na vaší úrovni bytí nese čas zcela jiný význam a má nad vaším tělem moc, naprosto vzdálenou od původního záměru. Čas je iluze a slouží pouze k tomu, aby vznikl prostor pro všechny zkušenostní roviny a oblasti; jeho význam je zcela jiný než ten, jaký mu přikládáte.

Jakmile si myslíte, že jeden pozemský roky je dlouhá doba, vězte, že ve srovnání s vyššími frekvencemi je to - ve vašem pojetí - pouhá vteřina.

Čas pro vás teď představuje něco daného, něco co ovlivňuje kvalitu vašeho těla.

Přistoupili jste na realitu procesu narození, dospívání, stárnutí a umírání, a neuvědomujete si, že to je pouze výsledek vaší fantazii.

V ostatních částech vesmíru čas - ve vám známé podobě - neexistuje.

Zavrhli jste v sobě pradávnou moudrost, oddali jste se davovému vědomí a času jste propůjčili obrovskou moc.

Pravdou však je, že vy jste tvůrci této iluze a že vy jí dáváte vládu nad vaším životem či tělem. Uvědomte si, že čas, jaký cítíte a pojímáte, ve skutečnosti neexistuje, a na úrovni vyšších vibrací už vůbec ne.

Což je důvodem, proč vaše tělo podléhá iluzi stáhnutí i smrti a proč se nemůže vymanit z koloběhu opakovaných znovuzrození.

Nemusíte stárnout ani umírat, poněvadž jste věční a vaše tělo vám slouží jenom jako nástroj ke sbírání důležitých zkušeností podobu jedna inkarnace.

Pouze hluboké vnitřní poznání a prosazení poznaného v rámci prožívané reality vám do pomůže k tomu, abyste se zbavili této iluze a jejích pout. Uvědomte si, že čas je pouhý klam a že má pro vás význam jenom v hmotném světě.

Nepátrejte po odpovědích na své otázky v dalekých koutech vesmíru, uplatněte přitom své fyzikální zákony.

Jejich základní struktura je správná, ovšem chybí vám zažité, skutečné poznání, že čas ve skutečnosti neexistuje.

To je důvod, proč vaše fyzikové nemohu nalézt odpovědi na své otázky v dálkách vesmíru.

Faktoru čas přikládáte velkou důležitost, což vám brání při hledání pravdy a rozluštění tajemství vesmíru.

Všechny procesy ve vesmíru a ve vašem současném bytí vnímáte pouze svým omezeným rozumem s jeho trojrozměrným úhlem pohledu.

To vám brání nahlédnout za hranice smyslového světa a spatřit pravdu.

Sami si tak stojíte v cestě a okrádáte se o možnost připustit existenci jiných světů či realit. Zbavte se iluze času a vysvoboďte své tělo i svého ducha z těchto pevných pout.

Jednotlivé dimenze existují současně vedle sebe, ovšem ta vaše je od těch ostatních, které vibrují rychleji, oddělená, protože hustá hmota je ovládána pouze omezeným intelektem.

Váš rozum, který vnímám pouze tři rozměry, má nad vámi i vaším tělem moc.

Dimenze existují současně a vedle sebe, nicméně vaše rovina je oddělená od výše vibrujících neboť jí vládne pouze omezený rozum.

Rozum zde na vás a vašeho těla svébytně působí.

Nezajímá vás, proč nevnímáte jiné světy?

Kdo vám v tom brání?

Poznáváte odpověď za mou otázkou?

To váš rozum vás obírá o vaší pravou realitu a odděluje od jiných možností.

Nepátráte po popravdě, nejdete “pravdě na kloub”, ale přenecháváte mu tak moc nad vámi a vaším tělem.

Omezujete se sami tím, že dostatečně nevyužíváte sílu svého ducha a svých myšlenek - největšího potenciálu v celém vesmíru.

Nosíte v sobě tuto sílu a uplatňujete ji pouze při manifestací svých starostí, utrpení, nemocí, chudoby, závislostí a jiných negativních jevů.

Jen zřídka využíváte svůj myšlenkový potenciál mocně a vědomě.

Svůj život většinou ponecháváte náhodě nebo ještě hůře - pravidlům rozumu.

Odmítněte jeho zastaralé a omezující vzorce myšlení; a zbavte svého ducha pout nečinnosti.

Podívejte se na svět z jiného úhlu pohledu - a v dálkách vesmíru spatříte pravdu o stvoření.

Kdysi dávno jste ve své fantazii vytvořili hranice své dimenzi a omezili svého ducha.Tato úroveň bytí byla určena k tomu, abyste se mohli realizovat mnoho četnosti a kráse hmoty.

Čas a nemožnost přechodu do jiných rozměrů bytí jsou opravdu jenom dílem omezeného rozumu.

Jsou to klamy vaší fantazie a pevného přesvědčení, že jenom tato skutečnost je pro vás v rámci vaší existence platná. Začněte svého ducha používat cíleně a úplně rozviňte potenciál svého zdejšího bytí a tvoření.

Zbavte se pout a omezení, jež vytvořily váš rozum a masové vědomí na této úrovni bytí.

Pokud máte v sobě neochvějné odhodlání připustit existenci jiných, nezvyklých možností, otevřou se vám brány k novým světům a skutečnostem.

Zapomeňte na iluzi času a umožněte svému tělu i duchu přijmout jinou skutečnost.

Vaše úroveň bytí a dimenze hmoty je jediná, jež ducha nutí uvažovat protikladech.

Osvobodíte-li jej z tohoto druhu myšlení, můžete vystoupat do vyšších sfér.

Dimenze jsou frekvence, kam se lze dostat na základě síly ducha a nezlomné touhy.

Žádné hranice neexistují, kromě těch, které si vytvořil váš rozum.

Váš duch a jeho síla jsou nekonečné, jsou nejmocnějším nástrojem vesmíru.

Duch je rychlejší než světlo a vlivnější než rozum.

Dovede pro vás i kolem vás vytvořit cokoliv, dokonce i pouta a okolnosti, které vás tu svazují.; i oni jsou dílem vašeho ducha.

A rozumím vám teď brání, abyste tato pouta konečně zlomili a osvobodili se.

Podléháte obrovské iluzi davového vědomí, z níž se vymaníte pouze tím, že se otevřete novým úhlům pohledu a po této cestě budete i kráčet.

S každým dechem si vytváříte novou realitu a veškeré aspekty svého bytí.

Osvoboďte své vnitřní bytí a uskutečněte své nejlepší odvážnější vize!

Pouze opravdová touha hluboké poznání, jež proměníte v realitu, vás mohu zbavit vazeb hmotného světa.

Váš rozum se vás bude neustále snažit udržet na této úrovni, neboť je omezený, má své hranice a uvažuje v protikladech. Sledujte ho a snažte se v každém okamžiku rozpoznat, kdy se snaží přinutit vás, abyste o něčem hluboce přemýšleli.

Naslouchejte svému srdci a umožněte sobě i svému duchu jít novými cestami.

Rozpusťte v sobě iluzi “času” a osvoboďte se od myšlení i od jednání určovaného vědomím davu.

Převezměte odpovědnost za svůj život a mějte důvěru ke svému vnitřnímu bytí, poněvadž jenom tak se zbavíte pout vaší úrovně.Samočinně se vám vyjeví nové reality a možnosti.

V rámci starého světa vznikne váš nový svět, který bude pro vás skutečný.

Převezmete-li zodpovědnost sami za sebe, automaticky se zrychlí vaše tělesné vibrace.

Začnete v sobě rozpoznávat, vnímat a zvykat si na stále silnější světelné frekvence.

Nakonec vzestoupíte do vyšších sfér a otevřou se pro vás nové světy.

Zbavte svého ducha pout omezeného rozumu a pokuste se z pozemského života udělat to nejlepší, co lze.

Neustále si pročítej tyto řádky, aby má slova mohla zaplavit vašeho ducha a zlomila moc rozumu.

Následujte své srdce a pochopte jednoduchost i hluboký smysl všeho co vám říkám.

V mých slovech se ukrývá klíč k bráně do vyšších sfér bytí.

Naplňte svého ducha frekvencemi lásky a svobody.

My všichni jsme společně neoddělitelně spjati a tvoříme věčnou součást celku. Následujte hlas své duše a její hlubokou touhu po s plynutí s Počátkem ,Stvořitelem všeho bytí, otcem-matkou Božstvím a Prvotním zdrojem.

Jste nesmírně milováni a ochraňováni.

Pokud si přejete pomoc, dostane se vám jí.

Sami se můžete rozhodnout jakou cestou se vydáte, ovšem způsob, jak utišit touhu vaší duše, je jenom jeden.

Co Vám brání v tom, abyste probádali nové cesty? Zeptejte se sami sebe: Naplňuje mne a skutečně mne těší mě nynější bytí?

Opravdu jsem využil/a vyčerpal/a všechny možnosti.

Vymaňte se ze spirály zapomnění a svou vůlí i jednáním reaktivuje křišťálovou strukturu vaší dokonalé DNA!

Naroďte se znovu - tady a teď !Pociťte dokonalost všech svých smyslů a reaktivujte v sobě všechny jejich možnosti!

Probuďte se, vy úžasný tvorové a vzpomeňte si na své pravé poslání a smysl svého pozemského bytí!

Proberte se z polospánku a jednou provždy se zbavte pout této úrovně bytí.

Je pouze na vás, jak rychle v sobě tento proces nastartujete.

Řiďte se mými slovy a přijměte je do svého srdce - otevřou vám cestu ke svobodě duše.

Každé z mých slov je naplněno určitou energií, jejíž frekvence může, pokud k tomu svolíte, oslovit vaše srdce i ducha a naplnit je.

Při čtení mých slov se vymaňte z područí rozumu; přijměte a vnímejte tyto energetické frekvence.

Má slova ve vás krok za krokem reaktivují starou moudrost - a váš duch prorazí do nových světů.Zde jsou klíče již vás přivedou ke svobodě.

Přijměte já vstupte do nových rozměrů a možností bytí.

Osvoboďte se z tlaku davového vědomí a vytvářejte svůj život a svojí realitu podle vlastních představ.

Buďte přitom trpělivý a klidný, neboť přílišná touha vás k cíli nedovede.

Pamatujte, že jenom moudrost a její hluboké poznání proměněné v každodenní realitu života mohou mít za následek změnu vašich vibrací, nikoliv přehnané dychtění po rychlém výsledku.

To by se totiž opět dělo v režii vašeho rozumu, který by vám bránil k dosažení cíle.

Zůstaňte vyrovnání i pokojní a z lásky k vám samým si dopřejte zasvěcení do vyšších moudrostí.

Pokud jste si zvolili cestu hlubokého poznání, následujte ji důsledně a s radostí.

Ať se moje slova dotknou vašeho srdce, zaplaví vašeho ducha a urovnají vám cestu ke svobodě!

Ať se tak stane!

V hluboké lásce Thovt

Zdroj: www.facebook.com/petr.vestec.kartar

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico