Wikipedie popisuje psychospirituální krizi jako jednu z forem krize vlastní identity. Jde o stav, kdy u člověka dochází k významným změnám v názorovém či hodnotovém systému, zpravidla v důsledku mimořádného spirituálního zážitku. V praxi může psychospirituální krize svými příznaky nápadně připomínat duševní onemocnění, což nezřídka vede k nasazení psychofarmak, která by možná ani podána být nemusela.

Video ZDE

„Naši klienti popisují, že to, co se jim děje, se odehrává uvnitř nich samotných. Nelze to podle jejich slov zažít v této dimenzi. Může se jednat o zvýrazněné archetypy v rámci jejich vývoje,“ vysvětluje prožívání tohoto stavu MUDr. Milan Hrabánek, zakladatel Mezinárodního transpersonálního centra Holos, které se lidem v psychospirituální krizi věnuje. „Změny, které taková krize přináší, se dějí většinou unáhleně, člověk má ze dne na den pocit, že vnímá jinak. Lidi to velice často vyděsí, nevědí, co se s nimi děje,“ říká lékař. Pokud diagnostika určí pravděpodobnost psychospirituální krize, je důležité člověka v první řadě uklidnit. Proces, kterým si prochází, je v pořádku.

Zmíněná diagnostika má však malý háček. Zatímco americký Diagnostický a statistický manuál pro psychiatry (DSM-5) popisuje psychospirituální krizi jako náboženský nebo spirituální problém (s označením V 62), Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), která se používá v Evropě, žádnou podobnou škatulku nemá.

Tématu psychospirituální krize se bude Diagnóza F věnovat i příští týden, kdy přijal pozvání do pořadu spoluzakladatel transpersonální psychologie, americký psychiatr a psycholog českého původu profesor Stanislav Grof.

Zdroj: wave.rozhlas.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png