Děti staví Na rovinu

views 904 datum 12. 4. 2020
Zdroj: Zsnarovine.eu

Představujeme vám projekt Děti staví Na rovinu, je o naší nové škole. Je o škole, kterou chceme pro děti postavit. Postavit ji proto, aby mohly po skončení prvního stupně pokračovat ve stejném způsobu výuky až do ukončení základního vzdělání.

Když si vzpomenu na svoje dětství, právě před padesáti lety jsem přestupoval do šesté třídy a byl jsem šťastný, že mám těch prvních pět tříd za sebou.

Vzpomínám si, že před třiceti lety na tom byli úplně stejně moji synové. Nějak se to nemění, mám pocit, že děti škola jednoduše nebaví.

Stojíme na prahu třetího milenia, děti rostou do jiného světa. 

Co s tím ....., říkali jsme si s partnerkou před osmi lety, jaké vzdělání zajistíme pro svého malého syna.

Zkoušeli jsme několik základních škol, ale nebylo to ono. Stále jsme hledali školský vzdělávací systém, který podporuje vnitřní motivaci dítěte a je respektující pro jeho individualitu.

Nakonec jsme otevřeli vlastní základní školu, pro děti od první do páté třídy, Základní školu Na rovině v České Třebové. Provozujeme ji v našem soukromém domě již šestým rokem.

Se třiceti dětmi se už u nás nevejdeme, musíme zajistit budovu pro druhý stupeň školy, aby mohly děti od šesté třídy pokračovat ve stejném vzdělávacím systému Na rovině.

Výuku v naší škole vedeme respektujícím způsobem, v duchu knihy Respektovat a být respektován, od dětské psycholožky a pedagožky doktorky a kandidátky věd Jany Nováčkové.

Opíráme se v našem školském vzdělávacím plánu Na rovině fundamentálně o montessori pedagogiku, rozšířenou o projektovou výuku. Vše učíme děti v souvislostech.

Zrušili jsme tabuli, lavice, známky, domácí úkoly a především frontální výuku. Zrušili jsme vše, co dětem brání se učit ☺.

Učitel se z přednášejícího stal průvodcem. Čím méně je ho slyšet, tím lépe. Je to daleko pracnější a složitější, každé dítě má svůj vlastní individuální plán.

Každý den si vybere podle svého plánu potřebné pomůcky k výuce a samostatně pracuje. Učitel je opravdu pouze režisérem, nechává dítěti prostor k vlastnímu úsudku, podporuje jeho samostatné přemýšlení. 

Děti mohou své práce sdílet s ostatními žáky, běžně se spolu učí děti z různých ročníků, ve věkově smíšených třídách.

Nejdůležitější částí dne jsou komunitní elipsy po každém výukovém bloku. Zde probíhá zpětná vazba. Vše se řeší společně, nehodnotíme, naopak rádi pracujeme s chybou. 

Každé dítě, podle dohodnutých pravidel, hodnotí svoji práci a její výsledky sdílí s ostatními. Všichni spolu neustále komunikujeme, komunikace je základem výuky.

Klademe velký důraz na etiku, výchova je nedílnou součástí výuky. Nikdo se necítí být premiant ani outsider, mezi žáky jsou spravedlivé sociální vazby.

Dětí neučí paní učitelka, ale Slávka, Blanka, Vláďa, Bára, snažíme se v dětech navodit opravdový pocit bezpečí jako ve správné rodině. Máme vynikající ředitelku Janu, která je tvůrcem školského vzdělávacího programu Na rovině.

A děti výuka skutečně baví. Čtou genetickou metodou, učí se číst s porozuměním, při psaní mohou používat Comenia Script, k montessori výuce přidáváme prvky Hejného matematiky.

Překvapení zažívají děti, rodiče i prarodiče při předávání vysvědčení. Nemáme u nás žádné jedničky ani trojky, popisným jazykem mají žáci shrnutou svoji půlroční práci, nakolik ji zvládli a kde potřebují pomoci. 

Pro učitele je to opět složitější, ale pro děti je to daleko přesnější a adresnější. Každé dítě se ve svém vysvědčení pozná. 

Vše je u nás Na rovině.

Žijeme v nové době i tento náš projekt rozjíždíme v nové době. I bez koronaviru nás drtí reklamy, otupují nás různé fejky, obklopují nás media, televize, internet, sociální sítě, společnost přestává přemýšlet, kriticky myslet, neumíme komunikovat, chybí nám vyrovnané sebeuvědomění.

Dáváme si otázky : Jsou naše děti šťastné, radostné ? Budou šťastné v životě, v partnerství, v zaměstnání?

Do jaké doby vlastně připravujeme své děti?

My je nemůžeme učit stejně, jako před padesáti lety.

Doktorka Nováčková, o jejíž způsob vedení výuky se v naší škole opíráme dokonce řekla : „Pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco takového, jako je klasická školní třída.“

Připadá nám to docela alarmující a chceme to změnit.

Proto jsme se rozhodli požádat spřízněné bytosti – Vás, kteří sledujete pravidelně internetovou televizi Cesty k sobě, jestli k nám najdete cestu a připojíte se k našemu projektu. Představujeme vám ho ZDE

V současné době do 26.5.2020 běží na platformě HITHIT.cz náš projekt Děti staví Na rovinu.

https://www.hithit.com/cs/project/7295/deti-stavi-na-rovinu

S vaší pomocí postavíme novou školu Na rovině a přímo v ní vzdělávací centrum pro pedagogy, abychom je seznámili s výukou Na rovině, abychom nabídli pomoc klasickému školství se připravit na ten Svět zítra - jinak.

Na platformě Hithit.cz je možné přispět jakoukoli Vám dostupnou částkou, abychom dokázali společně zajistit částku 3.700.000,-Kč, za níž nakoupíme pozemek a zajistíme kompletní projektovou přípravu a poté oslovíme investora celé školy k její realizaci.

Přemýšleli jsme nad odměnou pro přispívatele a děti ze Základní školy Na rovině nám řekly, že nám s výstavbou školy a zajištěním financí pomohou. Od začátku nám to nepřipadalo reálné, ale paní učitelka Zuzka přišla s nápadem vydat knížku, na které se děti budou podílet svojí prací. Knížku nabídneme přispívatelům, aby nám za ni poskytli vyšší cenu a podíleli se tak s námi na úspěchu projektu.

Ale na jaké téma bude kniha? 

Jedním z tabu je sexuální výchova, proto jsme začali zde a proto ne jedna kniha, nýbrž celá Trilogie ZROZENÍ pro děti, pro rodiče i pro učitele.

Vše co uvidíte na HIT HITU v projektu Děti staví Na rovinu je pouze naše vlastní práce. Po práci jsme se naučili projektovat a vyprojektovali úžasnou budovu a pak ji ještě zvizualizovali, abychom vám ji mohli představit. Stejně tak to bylo i s knížkami.

Výběrem a zaplacením ceny odměn pomůžete našim dětem v jejich části finančního plánu na výstavbu školy. Byl to jejich nápad a je to z velké části i jejich práce, pod neviditelným vedením učitelů - průvodců.

Spoléháme na vás, že nám nabídnete i daleko vyšší částky, než jsou ceny odměn, jednoduše si vyberte odměnu a částku přepište.

Děkujeme vám, že nám pomůžete postupně otevřít řetěz stejných škol Na rovině po celé naší vlasti. 

Spokojené, sebevědomé a šťastné děti ze Základní školy Na rovině nám to vrátí, nám i celé společnosti.

Naši práci můžete sledovat na www.zsnarovine.eu a fb profilu Základní škola Na rovině v České Třebové.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico