Desatero šťastného života

datum 20. 4. 2019

1. Smiř se se svou minulostí

Zřejmě není člověka, který by si s sebou nenesl nějaké to zklamání z minulosti. To je nesporný fakt, který provází každého na cestě životem. Bez bolesti a zklamání bychom neměli šanci růst jako osobnost, i takové situace život někdy předloží. Stačí si uvědomit, za jakých okolností Tě život přinutil povstat ve své síle. Mnohdy bez určité bolesti by nebylo radosti v přítomném okamžiku. Někdy ve prospěch budoucnosti musíme skutečně „zabrat“, abychom se vypořádali s něčím, co nás vzdaluje od vysněného.

Konce a začátky jsou součástí našich životů. Průběh minulosti již nezměníš, co ale můžeš změnit, je Tvůj postoj vůči tomu, co se stalo. Jen tak nebude tato fáze, která Ti ublížila, ovlivňovat Tvoji přítomnost. Proto se smiř s minulostí, uzavři to a nech to jít.

2. Přestaň se zabývat tím, co si myslí ostatní

Ostatní si budou myslet, co chtějí, a ty to stejně neovlivníš. Je bláznovství snažit se napasovat vlastní činy do souladu myšlenek druhého, to je nemožné, a přesto se lidé nechávají zviklat tímto iluzorním nápadem. Urputně se kontrolovat a žít podle názorů ostatních. Ale do jaké míry tyto názory souvisí s realitou a skutečným názorem? Jsou to pouze domněnky, které mnohdy nemají s názory ostatních nic společného. Celá tato anabáze plná domněnek souvisí se strachem. To je celé.

Lidé se pak vzdávají vlastních snů, než aby vykročili ze zóny pohodlí, než aby udělali něco, z čeho mají podvědomě strach. Proto se přestaň zabývat tím, co si myslí ostatní, a jdi si za svými sny.

3. Čas léčí všechny rány a bolesti

Není snad lepšího léčitele, než je čas. Co s časem velmi úzce souvisí? Trpělivost. A to je přesně ta schopnost, kterou je třeba se naučit. Být trpělivý, nechat věci, ať se dějí svým vlastním tempem. Pokud je vyvíjen vyšší tlak, než je přímo úměrný toku událostí, škrtí to i toho nejodolnějšího jedince.

Říká se, že s trpělivostí nejdále dojdeš, tak proč chvátat. Nechej všemu čas. Co se pak stane? Uvolníš se nejen Ty, ale také vědomě dovolíš, aby se vše potřebné začalo dít tak, jak má. S odstupem začíná proudit do celého dění svoboda volby, a ta je zásadní nejen pro Tebe, ale i pro všechny, kteří jsou v situaci jakkoli zainteresovaní.

4. Za Tvé štěstí jsi zodpovědný pouze Ty

Podtitulem by mohlo být: Přestaň druhé vinit z Tvých nezdarů. Každý si utváří podmínky, ve kterých prožívá svůj život. Každý po svém. Záleží na mentálních přesvědčení, na základě kterých se rozhodujeme, co a jak budeme žít. Pravdou je, že toto se děje často nevědomě. Asi nikdo by si nepřál dobrovolně si šlapat po vlastním štěstí. Proto je dobré znát sebe sama. Sebereflexe je v tomto případě na místě.

Pokud lidé cítí křivdu, že za jejich životní podmínky mohou jiní lidé, neskutečně se vzdávají vlastní síly. Ve své podstatě tímto sebelítostivým postojem lidé odevzdávají sílu těm, které viní ze svých neúspěchů. To proto se stává, že se stávají svědky toho, že se druhým plní sny, o kterých sní de facto také sami. Proto přestaň vinit druhé a převezmi odpovědnost, která patří Tobě.

5. Neporovnávej svůj život s životy ostatních

Jeden neznámý jednou řekl: „Nesrovnávej mou 24. kapitolu s Tvojí 7. kapitolou.“ Jak můžeš vědět, že to, co žijí druzí, se kterými se srovnáváš, je rovněž i Tvoje? Lidé často chtějí to, co nemají. Co je na tomto přístupu nebezpečné? Mohou přijít i o to, co mají. Pokud čteš mezi řádky, že se zcela opomíjí vděčnost, je to tak. Vděčnost za všechno, co máš, násobí všechno, co máš!

Dalším důvodem, proč se vzdát tohoto neužitečného zvyku, je naprostá nevědomost o tom, co žijí ti druzí. Nikdy nemůžeš vědět, jakým bitvám čelí, aby měli to, co mají a žijí. Nepsaným pravidlem je, že úspěšní lidé čelí bitvám s odvahou a odhodláním, nesrazí je neúspěch, a toto vše souvisí v první řadě s úspěchem na mentální rovině. Proto se zaměř na svůj život, jak jej kvalitně žít, než plýtvat čas s nějakým srovnáváním.

6. Přestaň tolik o všem přemýšlet

Analýza je dobrá věc pro ekonomiku a byznys, ale život ji nemá rád. Život se rád děje bez zbytečných analytických prověrek. Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu života neustále vedeni dostávat se a setrvávat ve své plné síle, je zkoušena naše odvaha, vůle, ale třeba i intuice a schopnost nadhledu. Život je plný změn a změna není v žádném případě zastřešena naprostou jistotou. Ani nemůže být, pak už by to nebyla změna, ale rutina.

Hloubková analýza jen celou situaci ztěžuje a lidé tak často zápasí s vymyšleným řešení. Proč? Protože z 99% vycházejí ze zkušeností z minulosti nebo ze zkušenosti ostatních lidí, a to v neužitečné rovině s neblahou vizionářskou vizí „Co kdyby …“
Pamatuj, že každá změna, ke které jsi veden, je vždy poprvé. Takže určitá dávka rizika tam bude vždycky, proto přestaň o všem tolik přemýšlet, seber odvahu a jdi si za svým.

7. Více se směj

Kde bychom byli bývali byli, kdyby na světě nebyl úsměv. Jak se říká, s úsměvem jde všechno lépe. Jen si připomeň, co se s Tebou děje, když se usmíváš, když se směješ? Co se Ti vybaví? Jaké myšlenky a pocity Tě zaplaví? To je přesně ten důvod, proč je důležité se více smát. Nejen čas je lékem, ale i smích je velký léčitel. Když radost zaplavuje každou buňku těla, je to velmi osvěžující a léčivý proces i pro duši.

Zkus se smát a myslet na něco negativního. To nejde. S úsměvem se pojí optimismus, a ten je nejlepším přítelem úspěchu a naplnění. Vidět naše nejbližší se smát, je snad jeden z nejvzácnějších darů, jaký můžeme dostat. Proto se více směj.

8. Dělej to, co Tě baví

Zřejmě jedna z nejprofanovanějších vět 21. století, na kterou bys měl znát odpověď, i když Tě vzbudí v půl třetí ráno. Velmi často skloňovaná s pracovním uplatněním tzv. s životním posláním. Ano, nezbývá než souhlasit, ale hodně záleží, jak se to celé uchopí. Praxe a zkušenosti dokazují, že lidé mnohdy dělají to, co je baví, akorát si to pod vlivem chronické nespokojenosti neuvědomují. Podvědomě jsme vedeni k činnostem, které chceme dělat dobrovolně, je to tak? Pakliže se do něčeho nutíme, chce to změnit.

Za další je toto tvrzení spojeno i s koníčky, pro které je třeba mít prostředky, abychom se jim mohli věnovat. Každý šťastný člověk vám vyjmenuje z boku to, co dělá rád. Co je jeho srdeční záležitostí. Proto dělej to, co Tě baví, abys mohl vyprávět.

9. Přestaň si stěžovat

S největší pravděpodobností největším zabijákem štěstí je tendence si stěžovat. Když prší, že nesvítí slunce. Když svítí slunce, že ani nezaprší. A tak pořád dokola, až … Věčně nespokojená mysl nedovolí lidem vnímat nádheru každého dne jejich vzácných životů. S lítostí opomíjet okamžiky, které se už nikdy nemusí opakovat. Z celé krásy tapisérie vidět černou díru je obvykle znamením, že je něco špatně.

Stěžování úzce souvisí se zaměřením pozornosti a síla pozornosti je mocná. To, na co se zaměřuješ, roste. Proto si přestaň zbytečně ztěžovat život stěžováním a začni se zaměřovat na to, co se daří!

10. Užívej si života

Všechno vím, chci vědět něco nového. Tady to je: Užívej si života!
Vzestup vědomí přichází skrze prožitek. Pokud se nové informace usadí pouze na teoretické rovině, nedochází k posunu. Tehdy se rodí přechytralé vědomí, které trpí syndromem dokonalosti. Aby došlo k posunu ve hmotě, musí dojít ke změně na mentální rovině tzn. – začít přemýšlet jinak než dosud. Např. vidět krásu celé tapisérie.

Autorka: Veronika Kovářová
Zdroj: Seberizeni.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico