V Plzni pod Bílou Horou na Velkém Boleveckém rybníku, ve vodě u písečné pláže a jak my z Plzně říkáme U Chobotu, demonstrovalo 13.7. 2014 přes 5 tisíc škeblí. Svůj protest proti jejich týrání a vynášení z vody sem přišlo podpořit přes pět tisíc účastnic tohoto sladkovodního druhu. Krom škeblí rybničních zde protestovaly i škeble říční, několik velevrubů a dalších našich i zahraničních hostů.

Hlavním tématem protestu byla čím dál častější nenávist proti těmto tvorům, jejich vynášení z vody, týrání a hubení. Poklidná protestní akce byla řádně ohlášena na SVS MP a zakončena protestním pochodem, který s ohledem na pohybové možnosti těchto živočichů trval několik hodin. Transparenty vyčnívající nad vodní hladinu hovořily zcela jasně: „Nevynášejte nás z vody na souš, neodnášejte nás z lokality, nešlapte po nás!“ Menší skupina radikálnějších škeblí, zejména z nedaleké nuda pláže, pak protestovala i proti čůrání do vody a požadovala určité omezení (věkové) plavání v Boleváku bez plavek .

Bolevák foto. B. Mášek (3)

Jak nám řekla hlavní signatářka protestu Škeblunda Naprasklá, je chování některých lidských návštěvníků na lokalitě čím dál agresivnější, neohleduplnější a celkově horší. Lidé nás často nešetrně vyzdvihují ze dna, vynáší na souš, drží v malých kelímcích s teplou vodou, a nebo nás dokonce z lokality odnáší domů, kde pak hyneme. Lidská mláďata si pak dokonce s námi pohazují, a nebo nás cíleně nechávají na slunci mimo vodu, přičemž výjimkou není ani úmyslné drcení lastur. Pokud to takhle půjde dál, budeme se muset začít bránit a požádat o policejní ochranu.

Bolevák foto. B. Mášek (16)

U řečnického pultu, ze kterého koukal nad vodní hladinu jen megafon, se vystřídalo mnoho přítomných hostů z celé Bolevecké kaskády. Podpořit naše škeble přijelo i několik zahraničních hostů například z Chorvatska, Německa či Francie. Velice zajímavý byl příspěvek ústřice z Francie a mušle z bývalé Jugoslávie, které se v rámci přežití spojili se žahavými medúzami a vodními ježky. Na závěr pak vystoupilo několik veteránů z letos vypuštěného Třemošenského rybníka, kteří přežili nešetrné a pro mnohé i tragické dlouhodobé vypuštění tohoto rybníka.

Bolevák foto. B. Mášek (26)

Všichni řečníci se však na závěr shodli na tom, že je třeba neustále pracovat hlavně s veřejností a malými dětmi, a to tak, aby k podobným incidentům do budoucna už pokud možno nedocházelo.

Chovejte se prosím v přírodě a k přírodě ohleduplněji, vysvětlujte svým dětem co je a co není vhodné, a to nejen s ohledem na škeble a vodní ptáky ale i jiné návštěvníky lokality.

Bolevák foto. B. Mášek (17)

Akce byla ukončena v podvečer, kdy se většina účastníků vydala na dlouhou cestu zpět do svých rodných lokalit.

Za DES OP Karel Makoň DES OP

foto: B. Mášek

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png