Demontáž temných programů

datum 21. 8. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Třináctidenní průchod Zlatou branou nám pomáhá vyčistit nižší frekvence a naladit se na Kristovskou energii. Můžeme cítit různé energetické vlny i velkou úlevu a uvolnění. Záleží, jak moc jsme ochotni pustit staré a otevřít se novému. Temné energie ovlivňují naši neurobiologii a spouštějí v nás program bolesti odělenosti a zneužívání. Je na každém z nás aktivně rozlišovat informace a přijímat jen to, co je s námi v souladu.

Doba čtení 10 min.

Cesty k sobě


VYŠŠÍ DIMENZIONALIZACE SVĚTLEM KOSMICKÉHO KRISTA

Vážení Milovaní, 
 
vítejte v Nové srpnové energii, v nové pozemské a galaktické realitě, blíže k novým zážitkům, nové čistější verzi fyzického i Světelného těla. Nacházíme se v třináctidenní galaktické vlně Cauac, jejíž energie je zaměřena na návrat Božského Ženství, návrat Ženského Krista, Velké Bohyně Matky, Svaté Matky v nejhlubší sebeúctě, úctě, soucitu a Lásce. Oslavami, rituály a meditacemi jsme se účastnili nádherných oslav 8/8 a uctili Svatou Matku, Matku Zemi, kterou každý z nás nosí uvnitř sebe.
 
V modlitbách jsme vyjádřili poděkování, úctu a vděčnost. Je to čas, kdy se spojujeme se Světlem Krista, podstatou duše, rozpomínáme se na Božskou Lásku, a tu vyzařujeme kolem sebe.
 
Ti ve službě Míru pro lidskou rodinu a Matku Zemi byli a jsou v těchto dnech pilně zaměřeni na třináctidenní průchod Zlatou Bránou pro obnovení kolektivního Božského plánu, obnovení vibrací původní lidské rasy Krista, obnovení Pravdy a uvolnění a rozpuštění nízkých vibrací, které podporují paralelní reality ukřižování.
 
Tato brána byla a stále ještě je silný tranzitní vortex, protože je zaměřena na vyčištění nižších frekvencí, temných a nízkofrekvenčních entit, negativních energií v lidské auře a kolektivním prostoru pro všechny této vysoké frekvenci vystavené. Tento vortex je Stínovou Bránou, kde probíhá silné očištění. Lidé, kteří přeladí své tělo i Vědomí, se dokáží frekvenčně udržet v této nově vytvořené dimenzionální realitě. 
 
Je to další velmi mocný krok na cestě k odstranění uměle implantovaného ukřižování. Jak víme implantát je uměle vytvořený předmět vložený do živého. Mise Hvězdných Bytostí je v posvátné Službě zaměřena na výměnu falešného Světla za nejvyšší možnou Světelnou kapacitu, odstranění matice zotročující manipulace. Primárním cílem je nastolit svobodu pro lidské bytosti od nucené reinkarnace, obnovení Kosmického Krista a krystalického těla.
 
Informace jsem se rozhodla uveřejnit až nyní, po průchodu Bránou, které říkáme Zlatá, protože existují síly, které chtějí tuto planetu změnit na planetu zla, bolesti a bídy, což již vidíme a zažíváme. Osobně jsem zažila a zažívám denně mnoho temných snah Satanských a Luciferských sil, aby moje tělo zemřelo. Proto jsem každý den v přírodě u vody, ve vodě, na slunci, aby temné energie byly čištěny z mé aury. Každý takový průchod do vyšších frekvencí je pro mé tělo velmi zatěžující a velmi náročný. Před dosažením nejvyššího bodu je kulminace vysilující pro tělo, které prožívá tremor několik hodin, srdce má velmi zrychlený tep. Nedokážu si představit, kdybych necvičila, nekultivovala životní sílu, protože takových zásadních přechodů bylo mnoho. Srdce, jako tělesný orgán, je velmi silné.
 
Vzestup fyzického těla: Během Vzestupu se mění termodynamika těla. Naše těla jsou posouvána do vyšších dimenzí Světlem, které vstupuje do aury a těla. Příznaky Vzestupu jsou jen projevem, aby bylo umožněno Světlu vstoupit do těla a mohou se projevovat na úrovni mentálního, fyzického, emocionálního i duchovního těla. Je to čas velkého uzdravování, zdokonalování, omlazování a návrat do rovnováhy. 
 
Tato brána má obrovský vliv na možnost dosáhnout Míru, svobody a svrchovanosti, což bude pokračovat Vlnou Eb a zesilovat v příštích týdnech, měsících, letech. Osvobození a dosažení Míru je na programu každý den. Zarovnáváme se se Zákonem Jednoho, Zákonem Vesmírného Krista, s přírodními zákony. 
 
Je to čas pro ty, kteří skutečně vědí, kam zaměřovat ve svém životě energii a přejí si vytvořit svět v souladu se Srdcem. Jdeme opravdu do hloubky procesu Vzestupu a tak bych se chtěla zabývat nejnižší úrovní, které se nyní rozpadá zem pod nohama. Je to velký čas padání masek. Podle Božského plánu Uzdravení bude mnoho temných programů odhalováno a je důležité rozpoznávat je. 
 
Dávejte dobrý pozor na peníze od vlády, které přijímáte, na pocit, že jste na ně odkázáni, že se o vás postarají. Je to právo vaší duše žít v hojnosti. Každý, kdo spolutvoří Novou Zemi, bude žít v hojnosti a dostatku. Je nutné vědět o Satanských smlouvách, tajných společnostech.
 
Satanisti jsou ničitelé a barbaři, jsou to špičkoví odborníci na kontrolu mozku a traumata, metody mučení, oddělování a štěpení polarit, podvody, žvanění a tlachání o Světle, jsou to schizofrenici a sociopati, lžou, spřádají pavučiny moci a převahy, znásilňují, aby ukradli životní sílu jejich cíli.
 
Nemají úctu k duchovním znalostem nebo duchovní hierarchii, dokud nebude poražena a podrobena Světelná bytost, aby mohli z tohoto potěšení něco získat. Ztělesňují krevní chtíč a násilí všeho druhu, čím je to krutější a bolestivější, tím více si ho užívají s potěšením. Satanské a Luciferské síly používají Vesmírnou rovinu k manipulaci s lidstvem různými způsoby, aby spoutaly duše, aby uvízly v astrální dimenzi.
 
Astrální rovina je na Zemi tkána falešným Světlem, falešným Nanebevstoupením, falešným Kristem pomocí umělého Světla. Všichni, kteří chtějí vzestoupit musí resetovat a rozšířit 2. a 3. čakru, aby ztělesnili organický Vzestup, Světlo své duše a Světelné tělo.
 
Je velká iluze se domnívat, že se bytost Temna fyzicky sjednotí s bytostí Světla v rámci integrace polarit na Zemi. Bytost Světla žije podle Universálních zákonů, nechci mít s nečestnými lidmi nic společného. Jejich cesta je jiná. Každý jejich skutek odkazuje a ovlivňuje jejich vlastní budoucnost nejen v tomto životě. Tato negativní energie se prolíná s jejich Světelným tělem. Nečestné chování, podvody a lži ovlivňují Světelné tělo a tvoří důsledky těchto činů jako následnou karmu. Je možné kdykoliv změnit tento způsob chování a jednání a vytvářet pozitivní důsledky a šťastný život. Pozitivní skutky pomáhají vytvářet budoucí štěstí.
 
Všechny další časové Brány umožňují všem bytostem Světla opětovné připojení a návrat k domovské frekvenci Krista, těm, kteří poctivě pracují na svých frekvenčních změnách. Do takové časové brány nejsou Temné bytosti vpuštěny, protože jejich vibrace tomu neodpovídá. S čím nebo s kým se zarovnáváte ve svém životě, určuje vaši budoucnost.
 
Šediváci a mimozemské bytosti Zeta jsou bytosti bez duše, také zapříčinily války na Marsu a Maldeku. Všeobecně vždy na každé planetě vytváří sexuální bídu, programy ovládání, vysávají sexuální energii z lidí. V knize Vývoj lidstva očima Plejáďanů, Amorah Quan Yin popisuje tyto snahy a vývoj lidské rasy v tomto Vesmíru. Jakékoliv zapojení do těchto programů způsobuje nemoci a poškozuje Světelné tělo. Tento nečestný způsob klamání, používání dvojsmyslných slov, manipulace a ponižování je činí zodpovědnými za tyto činy.
 
Mnoho podvodných lidí se domnívá, že jsou negativní agendou chráněni. To je hluboká iluze. Mnoho lidí na Zemi žije ještě ve větší iluzi, že je chrání bytosti Světla. Světlo nikdy nebude takové chování ani lidi chránit ani podporovat. Je důležité, aby lidé měli přehled, co se děje v zákulisí Temné strany a dokázali rozlišovat ve svém každodenním životě tyto síly. Duch Satanismu propaguje falešné Světlo, anti životní sílu prostřednictvím klamání, lží, podvodů, manipulace se zlobou, snahu o úmyslné poškození, smrt nebo zkázu, aby sloužil vlastní sobecké osobní agendě. Je to hlavní program, který je zde zodpovědný za současnou válku o Vědomí. V kontextu pádu nižších realit, jediná cesta k mužskému uzdravení je, že musí pochopit mužské a ženské principy v těle a ztělesnit je. 
Satanismus je založen na manipulaci s energií a Vědomím prostřednictvím kontroly mysli. Je na Zemi podporován pomocí Archonských podvodů a prosazováním tohoto hodnotového systému. Tyto hluboce nemocné rituály vytvářejí energetické pole, vibrační frekvenci, která spojuje Vědomí s Reptiliány a s energií ve spodní úrovni čtvrté dimenze. Toto dimenzionální pole známe jako nižší astrální pole, které rezonuje na frekvenci nízkých vibračních emocí, jako je strach, vina, stud, nenávist atd. Když je při jejich rituálech zaměřena energie na tyto emoce, vytváří to silné spojení s nejspodnější úrovní čtvrté dimenze, negativní mimozemskou a pozemskou agendou, padlými Anděly, démony a Reptiliány. Sex (zvláště chtivý a odpojený sex) je hlavní způsob, jakým lze démonický útlak přenášet z jedné osoby na druhou, proto propagují sexuální utrpení program co nejvíce.
 
Jak funguje Satanská agenda? Zaměřují se na frekvenci kontroly mysli a formu elektronického obtěžování, generují bio-neurologické poškození v lidském těle, které mění na určitých úrovních mozek. Účelem Satanistické agendy je zvrátit lidskou neurobiologii, takže ovládají člověka, aby vytvářel bolest a aktivoval centra potěšení.
 
Centrum bolesti a centrum potěšení je upraveno na úrovni neurobiologie, což se vystupňuje na škodlivé závislosti a deviantní chování. Když věnujeme pozornost a staráme se o to, co se děje s planetou a lidmi, začneme jasně vidět agendu navrženou k napadání a poškozování lidského nervového systému. Pokud jsme si více vědomi toho, jak neurologické funkce v našem těle souvisejí s našimi mentálními a emočními stavy, pak jsme připraveni převzít kontrolu nad našimi myšlenkami a emocemi, můžeme otevřít a trénovat naše nervové cesty k přijímání přímých zpráv od vyššího Vědomí, duše, Ducha, což potlačuje všechny vrstvy ega, které jsou hlavní frekvenční spektra používaná v elektronickém obtěžování a ovládání mysli. 
 
Všichni, kteří projevují Satanské síly ve světě, používají černou magii, démony, pekelné říše, uměle vytvářené jevy, falešné skutečnosti, přeludy, iluze, nereálné fantazijní představy, negativní entity obvykle na úrovni obchodní burzy a hmotných majetků. Démoni a Duchové Podvodu se snaží vyměnit znalosti a sílu, nebo získat duši, energii, Světlo a životní sílu člověka. Také krev nebo sexuální oběti, které mají za následek astrální vazby, energetické vazby, které jsou spojeny s nižšími duchovními entitami parazitují lidské energetické pole.
Když člověk souhlasí se Satanskými silami, souhlasí s tím, že bude otrok a jeho vůle bude svázána s těmito nižšími primitivními silami, které budou pokračovat v přístupu k energetickým vazbám této osoby po celou současnou identitu až do jejich smrti. Tyto síly, lidé a entity jsou na Zemi vibračně neudržitelné, protože Země vzestupuje. 
 
Když člověk souhlasí se Satanskými silami, ztratí svou duchovní suverenitu a stane ve službě těmto silám v pozemském životě a smrti. Jakmile jsou tyto entity pozvány do lidského těla, nechtějí odejít. Postupem času přebírají mysl a tělo, aby zvětšili bolest, nepřestanou trýznit mysl člověka pomocí klamů, mohou pronásledovat a trápit člověka do deprese, závislostí a bídy, a může být obtížné se jich zbavit a osvítit tělo. Tato černá magie snadno vede k částečnému nebo úplnému držení lidského těla od Ducha Světla, směrem k nelidským nebo nehumánním identitám, které vysávají tělo nebo zůstávají připoutány k energetickému poli této osoby. Mnoho lidí na Zemi, kteří jsou dnes velmi negativní, násilní, cítí se mizerně a opakovaně hrají negativní emoční dramata, trpí fragmentací duše a mají Satanskou sílu.
 
V těchto dimenzionálních realitách bojují nemocní lidé o úplnou kontrolu nad Vědomím. Tito podvodníci přijali roli falešných Bohů, otroků Luciferianismu a Satanismu. Ztratili zcela spojení s Božstvím, takže musí najít zdroje energie, kterými se budou živit, aby nadále existovaly.
 
Pokud jste někdy obdrželi informace ubližovat druhým, dělat něco neetického, manipulovat, škodit druhým, pak nevychází ze Světla a Světlo nikdy takové chování neospravedlní. Pokud dostanete zprávu, jak zacházet s lidmi s úctou, zpívat pro svobodu, pracovat jako léčitel, otevřít svůj domov pro tvoření, mluvit pravdu, pracovat se zvířaty, napsat knihu, vytvořit video, musíte to udělat. Pokud to neuděláte, udělá to a bude vybrán někdo jiný. Je čas, aby tato energie byla nyní na Zemi. Abyste uplatnili svoji krásu, znalosti, dovednosti, dary a vědomosti.  
 
Zásadním tématem tvoření Nové Země se stává potravinová soběstačnost a vyjádření tvořivosti duše. Ztělesnění Krista znamená být S-tvořitelem živého života. Moje práce byla přesunuta z veřejné úrovně na osobní úroveň a spoluvytváření s rodinou v rámci právě potravinové soběstačnosti. Zakládáme postupně velkou permakulturní zahradu, obnovujeme sad. Vzestupující lidé spoluvytvářejí s Novou Zemí ve vzájemné lidské spolupráci Srdcem. Největší síla tvoření je Láska.
 
Děkuji vám s velkou Láskou, úctou a vděčností, že pracujeme společně. Zůstávejte ve svém srdci a moudrosti s velkým soucitem k lidem, k tomu, co se děje a co se bude dít. Mnoho milující Lásky.
 
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico