Demonstrace Krista

datum 31. 1. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Vážení Milovaní,

buďte srdečně vítání. Přicházím dnes opět trochu více osvětlit Světlo Krista. Všímám si hustých energií. Každý víkend probíhá přetahování lana mezi Temnotou a Světlem, avšak i přesto jsou dveře pro postup otevřeny, a to do skutečné Kosmické reality. Musíme si stále uvědomovat, že realita, v které žijeme, je pouze počítačová hra, hologram.

V tomto velkém Galaktickém díle ztělesnění Kosmického Krista pracujeme skrze Temnotu, jdeme přes mnoho prahů, které drží určité překážky mezi tímto světem a dalším světem, novou realitou a novým životem. Nový kosmický prostor se otevírá pro tuto přímou zkušenost s tím, že zemřít ani nemusíme, protože dokážeme žít ve věčném stavu, pokud tomu věříme a uvědomujeme si to.

V auře existuje Strom Života neboli Světelná mřížka, uspořádaná jako tzv. Světelná matematika, která určuje Vědomí a schopnost dosáhnout vyšších dimenzí a podle toho také vznikne možnost manifestovat princip rovnosti mužské a ženské energie, jinými slovy manifestovat Krista, což umožňuje tento Evoluční zážitek a tuto zkušenost ve hmotě.

Tato Světelná šablona v těle řídí spirální energie, které se otáčejí a vyrovnávají tělo a Vědomí, aby v jádru těla bylo dosaženo klidu neutralizace. Tento vnitřní bod - Božská jiskra je bodem Stvoření, který nás spojuje se Zdrojem, a to umožňuje nám jako Světelné bytosti dosáhnout vnitřního Krista. Jedná se o Světelnou matematiku v těle, která umožňuje generovat Světlo Krista a to umožňuje věčný život. Mnozí z nás jsme přišli demonstrovat Krista. Existují dvě možnosti, buď opravdu prolomíme bariéru s programy a zažijeme slávu nebo bez povšimnutí v zákulisí hry opustíme fyzická těla, aniž by si někdo všiml, že jsme tu, kdy vůbec žili.

Galaktické vlny umožňují Vzestup, na to se hodně lidé zaměřují, nicméně Vzestup se odehrává v těle. Tělo je klíč k Vzestupu. Tělo je inteligentnější než mysl a v těle jsou uloženy budoucí časové osy. Přišli jsme zasít tyto nové Světelné krystalické mřížky, protože lidé jsou odpojeni od pravého života, jsou napojeni na falešnou mřížku. Vidíte, že spoustu lidí je bez životní síly, většinou jsou hodně nemocní: Páááni, to je zajímavý experiment!

Božský otcovský aspekt Zdroje a Božský Mateřský aspekt Zdroje je čistá milující Láska, čisté Vědomí, kterému říkáme Božské dítě. Jakmile si toto začneme vědomě uvědomovat, pak teprve vytváříme typ bytosti, které říkáme Světelná bytost, která myslí čistotou Božství a to je její přirozený stav. Uvnitř nás se pak zcela přirozeně rodí svatá slova jako přítomnost Krista a k tomu se zcela postupně převychováváme v souladu s Kosmickým Kristem.

Kosmický Kristus je Universální energie, není to žádný člověk. Postupným dosahováním této Světelné matematiky v těle přirozeně otevíráme bránu k tomuto zcela správnému a přirozenému způsobu bytí. Na dosažení sjednocení s Kristem nikdy tvrdě nepracujeme. Postupně se stáváme velmi spravedlivými s svrchovanými s uplatněním na to, že jsme Zdroj stejně jako Stvořitel a právě rozdíly mezi námi nás dělají unikátními a jedinečnými jako bytost pravdy, kosmické pravdy, jejíž neutrální energie se jeví jako přísná a nekompromisní.

Ale to jen proto, že staré způsoby myšlení a bytí nejsou zarovnány s těmito Kosmickými a Přírodními zákony. Pro mysl je to zcela něco nového. Kosmická pravda se obnovuje uvnitř nás a pro staré myšlení to působí jako nepochopitelné. Navíc jsem již psala, že jednak jsme součástí experimentu, a i pro mě je spoustu věcí stále nepochopitelných, proč jsme dělali to nebo ono. Opravdu logické myšlení nelze vůbec používat. Pro většinu lidské rodiny jsou tyto způsoby myšlení nebo jednání nepochopitelné. Setkávám se s názorem, proč nedělám věci tak nebo tak. Vnitřní průvodce je jen náš vnitřní průvodce.

Božský Otec a Božská Matka jsou nejčistšími aspekty Zdroje a ....tyto nejčistší čisté energie jsou přítomny také uvnitř nás. Jsou to nejčistší myšlenky, jak věci fungují, jak fungují Universální a Přírodní zákony a zákon rezonance umožňuje to, čemu věříte, že je pravda, která pak řídí náš život. Život by měl být zcela přirozeným tokem bytí s nejčistšími myšlenkami, které jsou právě těmito Universálními zákony Svaté trojice, jejíž dosažení v těle rozpouští a touto Láskou roztavuje veškerou nepravdu v naprogramované realitě. Pomocí vnitřní triangulace jsme přišli demonstrovat Krista v této moderní době a je obtížné pochopit, co je to vlastně ztělesnění Krista, jakmile začneme listovat v Bibli, která je i tak zcela přepracovaná a srovnávat se s příběhem muže Ježíše Krista.

O věcech nyní začínáme hovořit mnohem více do hloubky, jak postupně padají Závoje. Neustále novým energiím přizpůsobujeme své způsoby chování. Cítím, že nemohu jíst určité jídlo, protože je mi špatně a těžko, nemůžeme být v určitých vibracích, protože jakmile to uděláme, zjistíme, že to nejsme my, že to s námi nerezonuje. Jakmile vstoupíme do nějakých starých energií, oh, Bože, musím okamžitě pryč z toho, nicméně je to právě to, co nás učí vidět celkový obraz a učit se vysokému soucitu. Ale tím převádíme nízké energie do vysokých. Pokud spojujeme Galaktické jádro s jádrem Země přes tělo jako Světelný pilíř, jako hromosvod, vyžaduje to mocné převádění silných proudů energií a běhání mezi hustotou a elementárními říšemi v přírodě.

V systému existuje jeden útlak za druhým. Všechno proti přirozenému lidskému životu. A my přirozeně toužíme žít přírodní život v co nejužším spojení s přírodou. Velmi mnoho lidí má sen bydlet v přírodě.

To, co se chystá a co aplikuje umělá inteligence je šílenství, otrokářství, čipy do mozku a další obchod s lidmi; jsme tím také ovlivňováni. Ego lidí pracujících v systému je poháněno nejvíce padlými energiemi, to jsou ti, kteří nejvíce zapomněli na přírodu jako zdroj a původ života.

Čím více jste spojeni s Duchem, tím těžší je zde demonstrovat Krista. Nejsem populární, nejsem oblíbená, protože Vzestup v těle nikoho zatím nezajímá. Většinou jsou lidé zaměřeni na energetické predikce. Integrace polarity stejně tak. Je malá hrstka lidí na planetě, kteří jsou ochotni zatím vědět něco více o ztělesnění Krista, přitom o druhém příchodu Krista se hovoří ve Světelné skupině docela dlouho, ale o sjednocení mužské a ženské energie - vnitřním vysoce posvátném duchovním manželství, z kterého se zrodí fyzické a Světelné tělo, které má aspekty a architekturu Krista, se zatím moc nikdo nezajímá.

Je zde hodně lidí, kteří se zavázali falešnému bílému Světlu falešného Krista. Setkat se sami se sebou, začít žít vnitřní pravdu je pro ně bolestivé. Pouze skrze naši čistotu a životní sílu se pohybuje proud Ducha, úplná svoboda a osvobození.

Díky Bohu s velkou vděčností, že mám kolem sebe krásné a vzácné bytosti, ačkoliv nesdílíme fyzicky stejnou realitu. Je normální cítit se osaměle. Lidé používají sociální sítě, místo aby poznávali sebe, přijali chvíle osamělosti, utrácejí své Božství a život za účelem získávání přátelství. Vzestup se neděje na přednáškách, festivalových skupinových meditacích. Nikdy nebudu žít takový život.

Tím, jak se rozšiřuje naše Vědomí, zcela přirozeně zdokonaluje každý sám sebe a tělo se pak také zbavuje toxinů. Musíme stále hledat něco v souladu s přírodou, co nám přináší životní sílu, nadšení, tvoření, radost a vzpomenout si také na legraci. Čím více jsme uvnitř sebe, tím více se rozpomínáme kdo jsme a více poznáváme svůj původ, lidé uzdravují své minulé životy. Na konci Atlantského kataklyzmatu se planeta ponořila do velmi temných vod a teprve teď je možné otevřít původní duchovní učení Krista po celé planetě pro všechny. Čisté Vědomí je vyjádřené vnitřním Kristem. 

Špatná rozhodnutí nás přivádí k rozpomenutí, kdo opravdu jsme a k jednomu jedinému cíli - ponořit se zas a zase dovnitř sebe a objevovat vnitřní nádheru Krista. Můj Duch mě vede mnohem více k organickému životu, těším se na více slunce a teplejší dny.

Zákon Jednoho je prastará moudrost filozofie obecná pro celou lidskou rodinu. Chcete-li dostávat více podrobnějších informací o posvátnosti těla a Vzestupu, který se děje v těle, více v Třídě Vzestupu.

Užívejte si svůj prostor, kdekoliv se nacházíte v radosti a požehnání. Přeji vám skvělé dny.

Mnoho milující Lásky

Lenka Sykorova
Zdroj: www.lenka-sykorova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico