DEJME SÍLU MÍRU, 29.8.2015 - SPOLEČNÁ MEDITACE , PRAHA - BÍLÁ HORA

datum 28. 8. 2015
image002

 

 

DEJME SÍLU MÍRU!

Po více než roce bychom Vás rádi opět pozvali na Bílou horu, do obory Letohrádku Hvězda.Tentokrát se setkáme pro MÍR. Vnímáme, že to, co nás všechny bez rozdílu spojuje, je právě MÍR.

Minulý rok se podařilo vykonat mnoho pro obnovení matrice českého národa. Je potřeba začít vnímat uzdravující světlo. Čím více je světla, tím více vidíme, tím jasnější a ostřejší jsou i stíny. Náš nemocný svět se stal pro více lidí jasnější a je zřejmější nemoc, kterou churaví.

Slovo je nástroj komunikace. Slovo, myšlenky jsou zdrojem informací pro rozum. Emoce jsou potravou pro srdce. Ani jednu z těchto energií nevidíme, a přesto o jejich existenci nepochybujeme. Vidíme, že je dnes slovo, jako nástroj komunikace, zneužíváno. V rukách některých pseudomocných není světlem, ani pravdou, natož láskou k bližnímu svému.

Svět uzdraví jen lidé, my, svými myšlenkami, pocity, převedenými do činů. Jsme již v jiné době. Době znalostí, poznání, co je podporující a co je blokující. Je potřeba žít ve světle pravdy, otevřeně pojmenovaných motivací toho, co se ve společnosti děje a láskyplně říci, že toto nechceme a naopak, toto chceme.

Proměňme náš svět pro sebe a naše děti.

Člověk to umí, může, dokáže to.

Vše je připraveno.

Pojďme pokračovat v započatém díle Husa, Komenského a obrozenců.

Jan Michael Kubín

 

Astrologický pohled na setkání DEJME SÍLU MÍRU

29. srpna 2015 na Bílé hoře

V tento den nastává úplněk. Slunce je v Panně v konjunkci s Jupiterem v opozici na Lunu v konjunkci s Neptunem v Rybách.

Slunce v konjunkci s Jupiterem je konstelace oduševnělosti, moudrosti, hojnosti, štěstí a požehnání. Aspekt štěstěny a ve znamení Panny vede k čistotě a dokonalosti. Panenská energie je silně spojena se službou. Luna v konjunkci s Neptunem je vyšší oktávou lásky, božského vědomí, milosti a odpuštění, dokážeme ve svém nitru být tak citliví, vnímaví, že se v nás projeví dojetí, silný emoční prožitek, který je spojený se sounáležitostí a celistvostí. Vždy, když se dostane Luna do konjunkce s Neptunem, jsme prostoupení citlivostí, ohleduplností a oddaností, je to propojení lidských emocí s blažeností. V tento den je to umocněno úplňkem, aby tyto niterné pocity byly vyneseny na povrch do vědomí - Slunce a bylo projeveno - rozzářeno. Osa Panny a Ryb postihuje službu jiným (Panna) a soucit s utrpením jiných (Ryby). Znamení Ryb je spojené s celistvostí- rozpuštění se v celku, vše je jedním a Panna je "služebník" - pozemské znamení, které žije obyčejný život na zemi. Na úplňkovou opozici je kvadratura Saturna, který stojí na Ascendentu. Saturn je strážce karmy, spravedlnosti a dohlíží na vývoj jako učitel, který má zodpovědnost za své žáky, aby se naučili, zmoudřeli a stali se zodpovědnými a zralými. Saturn na Ascendentu symbolizuje zodpovědný a moudrý přístup, přijmutí své zodpovědnosti za to, co tvořím ve svém životě. Také ale možný strach se projevit, přijmout svou zodpovědnost a udržovat se v chladném odstupu a dělat, že se ho nic netýká. Vždy máme volbu. Saturn stojí na sabiánském symbolu, který znamená: Láska jako princip vykoupení. Slunce je na sabiánském symbolu, který znamená: Objektivní přístup k životní síle.

Venuše je v konjunkci s Marsem ve Lvu, tvořivý aspekt, radost, nadšení, spontánnost a hravost. Ve spojení s Uranem, vyšším vědomím, je nová projevená kvalita radosti z bytí. Je nám dána schopnost žít a vyvíjet se skrze radost a štěstí už nepotřebujeme trpět.

Vzestupný uzel ve Vahách v konjunkci s Merkurem a Černou lunou v 10. domě je velmi zásadní postavení. Váhy jsou znamením rovnováhy, harmonie, míru, krásy, spolupráce, spravedlnosti a politiky . Černá luna do Vah vstoupila 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách, který toto znamení opustí 10. 10. 2015 po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy- spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. - 21. 9.( pohyb je proti sobě). Téma Černé luny ve Vahách (25. 8. -20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů, manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Právě v termínu 27. 8. - 21. 9. 2015, kdy se Černá luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se pravda. Jsme vedeni k uvědomění, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech - vztazích, tak i pro své okolí - společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír, anebo hájíme jen své.

Průchod Černé luny skrz Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Od znamení Berana do Panny je zaměřena na rozvoj individuality, následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden přiložit ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme, toužíme, tak nám to není dáno, ale jsou nám dány okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.

Proto hned na počátku této důležité doby jsme vytvořili akci Dejme sílu míru, abychom hned na počátku tohoto tématu mohli vstoupit s novým prožitkem v sobě. S prožitkem míru a zviditelnění, že jsem ochotni mír tvořit.

Když si přejeme žít v harmonii a míru, tak jsme dostali příležitost díky neharmonii kolem nás ho svým jednáním vytvořit.

Těším se na setkání Petra Nel

 

 

JAK SE DOSTAT NA AKCI

Doporučujeme využít hromadné dopravy, nejlepším místem k výstupu je stanice "Vypich". Parkování v okolí obory Hvězda je relativně obtížné. Pořadatelé ho nezajišťují.

Tipy na přiblížení hromadnou dopravou:

Z autobusového nádraží Florenc

1) Tramvají č. 8 na stanici Hradčanská, zde přestoupit na tr. č. 25 až na stanici Vypich (31 min, 32 Kč)

2) Metrem C na stanici Vltavská, zde přestoupit na tr. č 1 na stanici Prašný most, zde přestoupit na autobus č. 174 až na stanici Vypich (33 min, 32 Kč)

Z Hlavního nebo Masarykova nádraží

1) tramvají č. 5 na Vítězné náměsti, přesun asi 1 min na stanici Kafkova, přestoupit na autobus č. 180 až na stanici Vypich (32 min, 32 Kč)

2) tramvají č. 26 na stanici Hradčanská, zde přestoupit na autobus č. 174 až na stanici Vypich (30 min, 24 Kč)

Z nádraží Holešovice

1) Metrem C na stanici Vltavská, zde přestoupit na tr. č. 25 až na stanici Vypich (31 min, 32 Kč)

2) Metrem C na stanici Vltavská, zde přestoupit na tr. č. 1 na stanici Prašný most, zde přestoupit na autobus č. 174 nebo č. 180 až na stanici Vypich (29 min, 24 Kč)

3) tramvají č. 12 na stanici Kamenická, zde přestoupit na tr. č. 25 až na stanici Vypich (31 min, 32 Kč)

 

Pro přesné časy odjezdu, přestupů a příjezdu či pro přiblížení z jiných částí Prahy použijte tento vyhledávací nástroj.

 

Pro vyhledání trasy pro jízdu autem můžete využít:

Mapa
Satelitní

 


 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico