DĚJE SE V NÁS!

datum 19. 12. 2022
Zdroj: Pixabay.com

V OHNI PROCESU ZNOVUZROZENÍ....

Odevzdaně a vědomě se ponechávám pohltit Zemí do černé propasti a projít porodem všech strachů i bolestí, hrou Světla a Tmy, přijetím a odevzdáním až na dřeň života - být či vejít do brány smrti. Dojít až k prvopočátku před oltář stvoření a podívat se do očí Přítomnosti.

Jsem vtažený do hlubin běsnících živlů, kde Pravda rytmicky čistí kořeny ostřím svého světelného meče. Vír je tak silný, že nelze odolat jeho tahu. Roztrhá veškerou identitu vnějšího světa, exploduje uvnitř, rozpouští a rodí ve mně průhlednou lehkost krystalického energetického pole s dalekým dosahem světla.

Ukotvuji v sobě nové portály světelných drah s vysokou vibrací. Celé tělo se otřásá v základech. Avšak Světlo, blesk, exploze uvnitř způsobí klid a mír na obloze mého srdce.

Objevuji pečující ostrov pro chvíle emočního vypětí, Bohem a andělským tichem chráněný prostor vnitřního lůna Matky Země – milující krajinu duchovního světa uvnitř sebe. Zcela ponořeného do Přítomnosti mě gejzír živého Pramene vynáší k průzračným nebeským branám Vědomí.

Rozevírám lehkostí dechu křišťálovou knihu vizí, žijících v rovinách světelné komunikace zářivého lidství, splývám v léčivé koupeli Božství a rozjímám v trylcích ticha o cestě Pravdy. Vnímám ji jako prolínání pulzujících proměnlivých proudů duhových barev, slévajících se v přítomném procesu. Jsem v jejím energetickém dosahu stále pročisťovaný fialovým paprskem světla, dokud si neuvědomí celé moje Bytí, že jsem Bohem, ponořený v milující kosmické Lásce, zalévaný třpytem Milosti.

Opouštím touhy vnějšího světa a pouze vnitřní prožitek jáství je pro mě božskou operou. Energetické tělo materiálního světa se hroutí a hluboké duhové nitky tkají osnovu hebkého lidského světa bez hranic a omezení. V křišťálových vláknech pavučinek světelných struktur svítí diamantové kapky jako rajské ostrůvky nového světa. Rozplývám se v esenci svojí duše. Energetické pole začíná rozkvétat a plodit ve společenství vznešených hodnot ve vodách Kristova Vědomí. Podobně vyzařující esence se potkávají ve vlnách nového tvoření, spojují svoje ladné kroky v jedinečnost krásy duše spletené ve věnec posvátné Jednoty. Andělský hlas zní rajskou krajinou a vánek jeho slov se prochází všemi vztahy kam se podívám.

Telepatické vnímání načítá ryzí větu Vesmíru: „ Zřím Tvoji Boží tvář ve svém svobodném Bytí“.

Zdroj: https://www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

Jakmile si dovolím vpustit vysokoenergetický vír do svého života, rozmetá všechny iluze a otevírá brány božího království na Zemi. Jsem Láskou a světlo posvátnosti bdí v mém srdci. Otevírám se duchovním hodnotám a neviditelným světům v sobě mávám kašmírovým šátkem. Žiji život ozvěnou svojí duše a skrze její vůni zesiluji vibrace lidského štěstí. Vnímám přítomný proces jako znovuzrození. Pěji písně o nevinnosti i nesmrtelnosti duše a zřím proces změny v buněčném jádru lidstva. Otevírám smrti vše neživé v sobě. S nádechem svobody rozevírám život vnitřního květu do Věčnosti a ukotvuji na Zemi rajský svět. V těchto okamžicích ožívají básně a pohádky minerální i rostlinné říše uložené jako zlatem poseté nejjasnější hvězdy v útrobách Matky Země.

Slyším hlas svého srdce: „Našel jsi odvahu a stal jsi se světlem iluzí, strachů i odporů. Buď kotvou nedozírné Lásky v tichu nedotknutelného prostoru čirého Bytí“. Rozprostíráš koberec k trůnu v rouchu vznešenosti lidského světa, staneš ve středu záře svého srdce a strneš v úžasu se slovy na blažených rtech: „ Svět je sladké ovoce Rajské Země a jeho šťáva řekami Lásky i nektarem pro život v království nebeském".

Vyprávím skutečné pohádky o záři tisíce sluncí a jsem světélkujícím jasným proudem nových vizí znovuzrozeného božího řádu.

VE VĚDOMÍ JASU ZNOVUZROZENÍ

EVA HANNAH

Zdroj: www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě