Zdroj: Pixabay.com

VNITŘNÍ SILOU PROMĚŇUJI SVŮJ VNĚJŠÍ SVĚT

UVĚDOMUJI SI BOŽÍ DAR SVOBODNÉ VOLBY

ČEMU DÁVÁM VNITŘNÍ POZORNOST
TO POSILUJI VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ

PROTO ŽIJI, VNÍMÁM A TVOŘÍM
V SOUNÁLEŽITOSTI S NEJVYŠŠÍ VŮLÍ

JSEM VE VDĚČNOSTI
MILUJI BOŽSTVÍ V SOBĚ

Pravdu, veškerou Moudrost a tvořivou sílu máme v sobě a procítěním jí dáváme život.
Tvůrčí představivostí a vnitřním prožitkem můžeme v sobě přetvářet a posilovat to, čemu dáváme v našem světě smysl.

Tvoř vnitřní prožitky JAKO SKUTEČNOST TVÉHO ŽIVOTA JIŽ DANOU,
TEĎ A TADY, UŽ TO TAK JE!!!

Pamatuj, že Nejvyšší tvořivou silou života je Boží Láska.
Přitom zůstávej v odevzdanosti, zruš OČEKÁVÁNÍ výsledku. Nechť je naplněno dle vůle Boží.

NABÍZÍME

rovněž společné naladění pro posílení těchto témat v každém z nás, a tím i v kolektivním vědomí, a to každý den od 21:00 do 22:00 až do konce května.
K naladění zve Ernestína a tým Vědomí Srdce.

Následující myšlenky mohou být pro Tebe inspirací…

Zářiče si můžeš stáhnout a použít dle svého uvážení

 

Více inspirujícího naladění na: http://davamsilumiru.cz/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě