Dávám sílu Míru v sobě i v životě

datum 8. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

VNITŘNÍ SILOU PROMĚŇUJI SVŮJ VNĚJŠÍ SVĚT

UVĚDOMUJI SI BOŽÍ DAR SVOBODNÉ VOLBY

ČEMU DÁVÁM VNITŘNÍ POZORNOST
TO POSILUJI VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ

PROTO ŽIJI, VNÍMÁM A TVOŘÍM
V SOUNÁLEŽITOSTI S NEJVYŠŠÍ VŮLÍ

JSEM VE VDĚČNOSTI
MILUJI BOŽSTVÍ V SOBĚ

Pravdu, veškerou Moudrost a tvořivou sílu máme v sobě a procítěním jí dáváme život.
Tvůrčí představivostí a vnitřním prožitkem můžeme v sobě přetvářet a posilovat to, čemu dáváme v našem světě smysl.

Tvoř vnitřní prožitky JAKO SKUTEČNOST TVÉHO ŽIVOTA JIŽ DANOU,
TEĎ A TADY, UŽ TO TAK JE!!!

Pamatuj, že Nejvyšší tvořivou silou života je Boží Láska.
Přitom zůstávej v odevzdanosti, zruš OČEKÁVÁNÍ výsledku. Nechť je naplněno dle vůle Boží.

NABÍZÍME

rovněž společné naladění pro posílení těchto témat v každém z nás, a tím i v kolektivním vědomí, a to každý den od 21:00 do 22:00 až do konce května.
K naladění zve Ernestína a tým Vědomí Srdce.

Následující myšlenky mohou být pro Tebe inspirací…

Zářiče si můžeš stáhnout a použít dle svého uvážení

 

Více inspirujícího naladění na: http://davamsilumiru.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico