Na Elia tv naleznete doplňující videa http://eliatv.cz/category/videa/ostatni-videa
Ministr zdravotnictví ČR podlehl tlaku farmaceutických firem a předložil návrh novely zákona o veřejném zdraví, kterou bude ve 2. čtení – obecná rozprava projednávat Poslanecká sněmovna – 15. schůze Výboru pro zdravotnictví (17. 12. 2014) na schůzi- jednání výboru, která se uskuteční ve čtvrtek 8. ledna 2014 od 9.00 hodin v budově PS, Malostranské nám. 7/19, v místnosti č. 48 – “Konírně”.

Na pozvánce ( http://www.psp.cz/sqw/texttext2.sqw?idd=103032 )

je projednání novely uvedeno pod bodem

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/

Odůvodní: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví

Zpravodaj: posl. MUDr. David Kasal

V novele se navrhuje:

 

◾ Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění – tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované– § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d

◾ Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce – § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b)

◾ Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 3.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 2.000.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b)”

Vracíme se zpět do totality?

Tentokrát nikoli pod taktovkou ideologie, ale pod nadvládou peněz nadnárodních koncernů, v našem konkrétním případě farmaceutických.

KDYŽ NEJSOU ARGUMENTY, KTERÉ BY OBHÁJILY STANOVISKO, PAK REPRESE JE VŽDY ZNÁMKOU SLABOSTI,

K základní orientaci v problematice očkování můžete použítZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ      Poslední aktualizace 6.1.2015   Úplný text naleznete zdehttp://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet032014.htm

Současný občan ČR se tedy má stát obětí vrcholné manipulace, přivedené k dokonalosti proto, aby se stal nevědomým a utopil se v oceánu tmy nevědomosti a stal se lehce manipulovatelný podle potřeb (ne) mocných současného světa, zejména lobby farmaceutických firem.

Z hlediska vývoje se občan ČR již dostal do doby před vydáním Tolerančního patentu ( 1781), kterým Josef II. přiznal nekatolíkům základní lidská práva a občanské svobody.

 

Je to další příklad toho, že v současnosti se stav rozkladu prvků legitimity k vládnutí a “pštrosí politika” k odpovědnosti za nastoupený vývoj začíná vyjevovat jak v ČR i EU a USA, tak v Číně, Vládnoucí kruhy zjevně opouštějí legitimitu odvozenou i z pozemské moudrosti.

Stav naplňování základní listiny práv a svobod v denním životě občana ČR, garantovaných Ústavou ČR, přináší ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.06/2014

Téma:SVOBODNÁ VOLBA OBČANA VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA VE PROSPĚCH JEHO, JEHO DĚTI I VŠECH OBČANŮ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 6.1.2015   Úplný text naleznete zde

http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet062014.htm

Znemožnění svobodné volby v alternativní zdravotní péče, očkování, atp. staví nás občany do postoje nedůvěry vůči státnímu aparátu.

Bude zřejmě potřeba zahájit širší hnutí NA OBRANU LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, nejen proti tomuto novému nařízení, v krajním případě vyhlásit akce občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.

Není kam ustupovat, Češi se v tuto chvíli již musí spojit, nebo navždy zaniknout v poli své slabosti a nejednoty.

 

Občané projevte politickou vůli, pište a telefonujte svým poslancům Parlamentu ČR a žádejte je, aby podpořili právo na svobodnou volbu občanů ve věcech vlastního zdraví, alternativní medicíny a spirituality.

Členové výboru pro zdravotnictví : http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3201

 

Členové podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci zde:

 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3211

 

Když kliknete na fotku poslance, dostanete se na jeho osobní stránku na webu Parlamentu ČR. Tam, na pravé straně je odkaz: Kontaktní informace. V rámečku pod tímto textem je nápis : Můžete mi napsat. Když na něj kliknete, měl by se vám otevřít formulář Nová zpráva v emailu. Pokud ne, pak na ten nápis klikněte pravým myšítkem a zvolte pokyn Kopírovat adresu odkazu, otevřete si novou zprávu ve svém emailu a do adresního řádku pak dejte Vložit. Nakpoíruje se vám tam příslušná mailová adresa.

 

Ke zvážení je urychlené vypsání petice za odvolání represivního minstra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, který si předkládanými návrhy zákonů odporujícími Ústavě ČR přímo o to říká.

 

ŘEKNĚME MU SPOLEČNĚ A DOST!!!!!!

 

V Praze, 6.1.2015

Vypracoval: Ing. Rudolf Vondřich

http://rozkvet.cz

http://rudolfvondrich.clubtshe.com/phytodynamic

https://www.facebook.com/ruda.vondrich

 

PS. Přikládám odkaz na článek “Jak přitvrdit s povinným očkováním likvidačními pokutami navrhuje ministerstvo”

http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63312960-jak-pritvrdit-s-povinnym-ockovanim-likvidacnimi-pokutami-navrhuje-ministerstvo

 

Diskuse k článku http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=63312960&p=Rb1000_d&article[id]=63312960#comm

 

 

Zákonodárci by měli od ministerstva tvrdě vyžadovat zdůvodnění (podklady, analýzy a studie) ke všem návrhům týkajícím se povinného očkování a s tím spojenou represí a nenechat se “opít rohlíkem” a opakovanými ničím nepodloženými mantrami o proočkovanosti a ochraně veřejného zdraví. A to zvlášť v případě, kdy se praxe u nás diametrálně liší od našich západních sousedů. Zákonodárci by měli odmítnout ničím neodůvodněné snahy zavádět likvidační pokuty v souvislosti s povinným očkováním. Dále by měli vyžadovat zákonné zakotvení možnosti výjimek z povinného očkování a okamžité převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky povinného a státem doporučovaného očkování.

Ředitelky mateřských škol, provozovatelé dětských skupin a organizátoři dětských táborů, kteří chtějí přijímat i děti, které nejsou kompletně naočkované dle státního schématu, by se měli co nejlépe chránit před možnou agresí hygienických stanic, proto by měli mít „papíry v pořádku“. Doporučuji jim nejprve vyzvat rodiče, aby podali písemnou žádost o výjimku a v ní rozvedli, proč je povinné očkování v rozporu s jejich přesvědčením nebo v rozporu se zájmem jejich dítěte. Poté ředitel MŠ nebo provozovatel může přistoupit k udělení výjimky (např. touto formou) a nemusí se nechat zastrašovat.

  1. Zajímá Vás téma lidská práva a povinné očkování?

  • Podpořte nebo si alespoň lajkněte Ligu lidských práv, která radí rodičům na téma právo a očkování v on-line poradně www.ferovanemocnice.cz a vede strategické soudní spory k očkování (jeden případ je v současné době u Evropského soudu pro lidská práva, tři případy u Ústavního soudu)
  • Přihlaste se k odběru nového newsletteru Lidská práva a očkování, ať máte aktuální informace o tématu
  • Zapojte se do činnosti sdružení Rozalio, oslovte s tématem svého poslance, sdílejte informace

 

K základní orientaci v problematice očkování můžete použítZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ      Poslední aktualizace 6.1.2015   Úplný text naleznete zdehttp://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet032014.htm

 

Na Elia tv naleznete doplňující videa http://eliatv.cz/category/videa/ostatni-videa

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě