CYKLY RŮSTU ANEB KDYŽ JEDEN CYKLUS HLÁSÍ NAPLNĚNO-DOKONČENO

datum 13. 6. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Děje se nyní v životě mnohých, že dokončují jistý cyklus růstu a s tím se i naplňuje potenciál místa, města, země, prostoru, pracovního prostředí, podnikatelského záměru, spolupráce s určitými lidmi či soužití s určitými bytostmi. Je velmi důležité umět ROZPOZNAT onen moment, kdy je tzv. 100%ně NAPLNĚNO. Abychom zbytečně nezůstávali a nevyživovali naší energií něco, co již není součástí našeho NOVÉHO CYKLU.

Poslední týdny mě kontaktovalo vícero klientů, kteří cítí, že je to z jistého místa, z jistého města, z jistého pracovního prostředí, z jisté spolupráce, z jistého podnikání tzv. DRASTICKY VYKOPÁVÁ. Nejde již dále tvořit a růst tam, kde není expanze, kde nenaplňujeme potenciál, se kterým jsme se inkarnovali. I mnoho lidí nečekaně odchází fyzickou smrtí, protože nedokážou proměnit jisté lpění, které brání jejich růstu a expanzi vědomí.

Život je smysluplný jen tehdy, když se vyvíjíme,

když rosteme skrze nová poznání,

když expandujeme v našem spolutvoření,

když projevujeme plně to, pro co jsme se narodili a pro co naše jedinečná prvotní jiskra byla stvořena.

A tak, i když mysl se brání, mysl vymýšlí různé důvody, proč ještě setrvat tam, kde již cesta není, i přesto můžete prožívat volání na nová místa, volání do nového pracovního prostředí, volání na nová setkání, volání objevovat nové možnosti, které jsou v souladu s vašim růstem a s novým cyklem.

DŮVĚŘUJTE ONOMU VOLÁNÍ SRDCE PLNĚ, I KDYŽ VAŠÍ MYSLI TO NEDÁVÁ SMYSL.

UTKANÉ NOVÉ CESTY JSOU PRO EXPANZI VĚDOMÍ A PROJEVENÍ VAŠEHO POTENCIÁLU V PLNÉ SÍLE.

S láskou …. EDITA

www.prvotnijiskra.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě