Pohodlně se usaďte a rytmický dýchejte – přirozeně, volně. Na okamžik se na zaměřte na svůj dech. Při nadechnutí vdechujte pocit klidu. Při vydechnutí nechte odplynout jakékoli napětí, které pociťujete. S každým dechem se stále víc a víc uvolňujte. Za chvíli bude vaše tělo příjemně uvolněné. Od temene hlavy až dolů ke konečkům prstů na nohou se šíří příjemně teplý pocit míru. Zhluboka vdechněte mírumilovnou radost.

Nyní soustřeďte pozornost na srdce. Vnímejte, jak tluče, poslouchejte jeho zvuk. Během naslouchání rytmu svého srdce a vnímání jeho pulzujícího rytmu relaxujte ještě hlouběji. Pomalu nechte své srdce přenést do jiného vesmíru.

Uvidíte se, jak stojíte v chrámu svého vnitřního srdce. Jeho barva a rozměry jsou pro vás jedinečné. Prozkoumejte tento chrám, všimněte si, zda není někde popraskaný. Všimněte si, zda nepotkáte někoho jiného (pokud ano, nezapomeňte se mu na okamžik věnovat.) Zjistěte, zda od srdce nevedou nitky, které by vás tahaly určitým směrem. Pokud ano, použijte zlaté nůžky k přestřihnutí tohoto spojení a potom poraněné místo zhojte a vyčistěte zlatým světlem.

Můžete si již být vědomi osoby, která drží vaše srdce. Pokud ano, vykreslete si obrázek této osoby před sebou. Pokud jste dosud nerozpoznali, kdo drží vaše srdce, požádejte ho, aby se hned ukázal. (Pokud je takových lidí více, pracujte s nimi postupně).

Uvidíte, že tato osoba drží část vašeho srdce. Může se objevit symbolicky. Pokud ano, podívejte se na barvu, tvar a formu. Můžete zjistit, že vám srdce nabízí zpět, nebo že si ho chce nechat. V takovém případě se zeptejte na důvod. Může mít pocit, že je její povinnost starat se o vás, nebo jste ho mohli donutit ke slibu, či jí dát srdce do úschovy. Pokud je to zapotřebí, poděkujte, uvolněte ji nebo uvolněte sebe, podle toho, co je vhodné. Pevně prohlaste, že je nyní čas získat své srdce zpět.

Nyní se zhluboka nadechněte a soustřeďte veškerou svou pozornost. Pevně a jasně sáhněte a vezměte si své srdce zpět. Nahlas řekněte:“ Beru si zpět vše, co je moje, a svobodně ti dávám, co je tvoje!“ Uvítejte své srdce zpět a uložte ho v sobě. (Můžete si na své srdce položit kus růženínu, abyste symbolizovali jeho návrat.) Setkáte-li se s problémy, požádejte o pomoc vhodného průvodce, pomocníka, své Vyšší Já, nebo nějakou andělskou či archandělskou bytost.

Opakujte postup získání svého srdce, dokud nezbyde nikdo, kdo by držel jeho část.  Zkontrolujte, zda sami nevědomky nedržíte kus cizího srdce. Pokud ano, dobrovolně se ho vzdejte a vraťte je, kam patří. Potom znovu zkontrolujte vnitřní chrám svého srdce. Měl by vypadat mnohem lépe. Možná zjistíte, že tento symbolický kus vašeho srdce zdobí zdi. Jsou-li zapotřebí další opravy, použijte zlaté světlo nebo položte krystal na své srdce.

Věnujte několik okamžiků, abyste otevřeli své srdce a nabídli odpuštění této druhé osobě a případně přijměte nabízené odpuštění a vložte je do svého srdce. Otevřete se Božské Lásce a naplňte své srdce z tohoto Zdroje.

Nyní vědomě vykročte z vnitřního chrámu, ale nezapomeňte, že je uvnitř vašeho vlastního srdce, které je nyní celé a uzdravené. Opět se soustřeďte na své dýchání a tlukot svého srdce. Pomalu přeneste svou pozornost zpět do místnosti. Obraťte pozornost ke svým nohám a pevně se zapřete. Představte si sféru světla, která vás obklopuje a uzavírá všechny energie, takže jste v bezpečí a chráněni. Až budete připraveni, otevřete oči. Po několika okamžicích si stoupněte a projděte se po místnosti.

Toto je vizualizace, která mění starý program a přeformovává prohlášení o „věčné lásce“. Lze si ji nahrát při ponechání odpovídajících mezer, ale je lepší, když vás touto vizualizací někdo, komu důvěřujete, provede. Záměr je nejsilnější silou pro změnu budoucnosti, a proto musíte během cvičení jednat,“ jak by to mělo být.“ Budete-li jednat podle toho, co  vidíte, stane se tak. Během cvičení můžete v oblasti srdeční čakry  držet sevřený  v dlani krystal růženínu, rhodonitu, rhodozitu nebo charitu.

Vizualizaci provádějte v tiché místnosti, kde vás nikdo nebude rušit. Zapalte svíčku.

 Z knihy Karma vztahů od Judy Hall

Pro www.novoucestou.cz zpracovala Sofie Natarani.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png