Co znamená moje datum narození?

views 6 305 datum 30. 10. 2019

“Věda o číslech a umění vůle, to jsou klíče otevírají všechny dveře vesmíru.” Tak soudili dávní učenci. Datum vašeho narození je sestavou určitých čísel. Samozřejmě sestavou nijak náhodnou. Rozluštěním informací obsažených v číslech data narození, si můžete otevřít více než jedny dveře …

Numerologie je systém ezoterických znalostí o vzájemné propojenosti čísel s lidskými osudy a přírodními jevy. Snaha vyjádřit každou informaci prostřednictvím čísel došla do našich dnů z hloubi dávných časů. Čísla nás obklopují skutečně všude. Jsou všude kolem nás. Počínaje datem narození a konče znameními spojenými s číselnými výrazy.

Stejně jako v jiných předpovědních metodách, také v numerologii existuje množství směrů. Například staří Chaldejci (jiný název je Asyřané) původně ve svých výpočtech používali sedmičkovou soustavu, kterou pak vystřídala soustava devítková (tj. zkracování každého čísla až po číslo mezi jedničkou a devítkou). V současné době vycházejí numerologové při svých výpočtech také z čísel 11, 22, 33 a jiných. V jaké soustavě numerolog pracuje, je věcí jeho osobní volby. Za klasickou je nicméně pokládána soustava devítková.

Proč právě číslo 9?

Za prvé, jednoduše se tak pohodlněji počítá, protože řada jednociferných čísel končí číslicí 9. Jakýkoli životní cyklus se snadno vztahuje k devítkovému cyklu prostým sčítáním složených čísel „mezi sebou“ – například číslo 396 numerolog vidí jako součet číslic: 3+6+9=18=1+8=9.

Za druhé, cyklus devítky je pokládán za životní cyklus – každých devět let člověk projde celým spektrem od vstupu do pásma poznání (číslo 1) až po plnění tajných přání a zbavení se všeho, co mu může bránit v přechodu na vyšší úroveň (číslo 9).

Co umí numerologie?

Numerologie je komplexní předpovědní technika, která prostřednictvím vzájemného spojení mezi čísly a lidskými osudy (a nejenom to), pomáhá popsat osobní charakteristiky, vytvoří předpověď na libovolně dlouhé časové období, pomáhá najít povolání, které se pro člověka hodí, pomáhá mu pochopit jeho vzájemnou komunikaci a spolupůsobení s lidmi okolo, umožňuje mu určit, které místo je nejvhodnější pro jeho bydlení a práci, kam a kdy bude pro něj nejpříznivější jet na dovolenou atp.

Čísla v numerologii tedy pomáhají tomu, kdo vytváří věštbu, získat informace, které astrologovi poskytuje karta narození, chiromantovi lidská dlaň a vykladači karet karty jako například tarot nebo i jiné.

Co tedy o nás mohou povědět čísla

První číslo, se kterým člověk vstupuje do života, je datum jeho narození.

Osobní číslo numerolog získá sečtením všech číslic, které datum narození tvoří. Jestliže jste se kupříkladu narodili 19. září 1965, pak vaše osobní číslo numerolog získá tím nejjednodušším způsobem: 1+9+9+1+9+6+5=40 4+0=4.

Ve skutečnosti pravé, skutečné osobní číslo je získáno cestou sčítání veškerých personálních údajů. To jsou datum narození, čas narození, jméno a příjmení (u žen je to rodné příjmení) a název místa, kde se člověk narodil. V některých případech numerologie počítá dokonce i s adresou, na které dotyčný bydlí. Všechny tyto výpočty jsou velmi složité a podklady ne vždy dostupné, proto se numerologové poměrně často omezují na prosté datum narození.

V našem konkrétně uváděném případě je tedy personálním číslem číslo 4.

Toto číslo vás charakterizuje jako člověka harmonie, rovnováhy, pořádku a stability. Čtyřky jsou ty nejvyváženější a nejmírumilovnější bytosti. To nejhlavnější v životě je pro ně pohodový vztah s jinými lidmi a prostředím, kde žijí. Jsou komunikativní, společenské, mají touhu po poznání a umějí pracovat s informacemi. Jsou to lidé týmoví, pracovití a schopní vykonávat i tu nejnáročnější práci.

Dále vám numerolog poví něco o tom, která barva je vaší barvou úspěchu, jaké talismany ze světa rostlin a zvířat by se mohly stát vašimi magickými pomocníky, jak se bude v těch či oněch letech utvářet váš život, jakým zdravotním problémům byste měli věnovat pozornost atd.

Podívejme se teď blíž na datum narození

Čísla se dělí na sudá a lichá.

Lichá čísla 1, 3, 5 a 7 nesou mužskou energii, dodávají svému nositeli aktivitu, sílu a osobitost. Takový člověk se dokáže samostatně a nezávisle rozhodovat a bude optimisticky naladěn. V této řadě je dobře pozorovatelný pohyb vpřed, směrem k rozvoji. Člověk, který své osobní zájmy staví stále na první místo (1), dochází postupně k pochopení, že společně se všechny záležitosti daří rychleji (3). Potom postupně sbírá zkušenosti, které je třeba předávat jiným (5). A získává nezávislost, která umožňuje projevit svoji jedinečnost (7).

Sudá čísla 2 a 6 jsou nositeli ženské, pasivní energie. Nositelé takových personálních čísel bývají skvělými životními partnery, spolubojovníky, stoupenci společné myšlenky. Do jejich povahy však mohly proniknout nedůvěřivost, podezíravost nebo rozmarnost. Jsou více pesimističtí, ale také více intuitivní.

Poněkud zvláštní pozici má sudé číslo 4. Energie tohoto čísla je neutrální, ve čtyřce jsou ve stejné míře zastoupeny jak aktivita, tak umění přizpůsobit se partnerovi a také touha budovat vztah na zásadách harmonie. Krom toho je čtyřka vysoce náročná k sobě i jiným.

Číslo 8 je sice sudé, má však mužskou energii. Osmičky jsou velmi praktické a zároveň je v jejich povaze sklon k jisté neústupnosti a neochotě naslouchat partnerovu mínění. Záleží na tom, jak partner dokáže argumentovat, protože vrozená poctivost přiměje osmičku uznat fakta.

Nejtajuplnějším osobním číslem je devítka. Číslo 9 patří k lichým, přesto však je nositelem jemné ženské energie. Je to číslo intuice, tajemna a mystiky. Nositelé tohoto osobního čísla jsou přitažliví svou záhadností. Jsou to lidé nadaní a silně disponovaní k magii, umějí číst znamení Osudu a naslouchat nápovědím vnitřního hlasu. Snaží se pochopit a odhalit vše, co je mimo jejich chápání. Mezi devítkami je nemálo senzibilů, lidí, kteří dokážou proniknout a spojit se s jinými energiemi, myšlenkami a přáními.

Lidé, kteří se narodili ve význačných dnech.

Například takoví, kteří přišli na svět ve Štědrý den, ve svatojánskou noc, na čarodějnice a jiné, třeba v den narození nějaké významné osobnosti nebo náboženského svátku.

V takovém případě však rozhodně nemá žádný smysl spojovat tuto okolnost s vlastním osudem! Ne každý, kdo přijde na svět o čarodějnicích, se stane čarodějem nebo čarodějkou a narození ve stejný den jako Karel Čapek ještě nepředurčuje osud slavného spisovatele. Prvotní je vždycky úplné datum, zahrnující i rok narození.

Nastávají bohužel i situace, kdy datum zapsané jako datum narození neodpovídá skutečným údajům příchodu člověka na svět. Jako příklad můžeme uvést příklady, kdy se někdo narodí opravdu těsně před půlnocí, ale zapsán je, jako kdyby se narodil až po ní, tedy v následující den. Takový člověk často žije s pocitem jakési rozdvojenosti a nespokojenosti. Co si v takových situacích počít? Zajít za numerologem. Zkušený odborník provede analýzu obou sousedících dat a poradí, které datum bude příznivější a má-li kvůli tomu smysl nechat si změnit doklady.

V současné době můžeme na internetu najít mnoho informací o tom, jak si provést numerologický výpočet, co znamená to či ono osobní číslo atp.

Avšak jenom zkušený numerolog, který nevyužívá pouze standardní informace, ale především osobní peripetie, vám může připravit nejvěrohodnější výpočet a vytvořit prognózu na určité časové období, pomůže vám vybrat vhodné datum pro započetí jakékoli věci a poskytne vám spoustu zajímavých informací.

Každý z nás si z toho, čím v životě prošel a prochází, bere nějaké poučení. V tom je konec konců smysl existence: učit se, dělat závěry, zdokonalovat se a postupně přecházet na vyšší úroveň bytí, tak jak jsme o tom mluvili v souvislosti s řadou lichých čísel. Navíc však často ještě musíme řešit problém či problémy, jichž se nám dostalo hned při našem narození. V numerologii existuje dokonce výraz „číslo problému“. Poukazuje na takový povahový rys, který by se bez patřičné pozornosti mohl stát příčinou drobných i velkých nepříjemností a konec konců nám třeba i zkazit život. To je jen jeden malý příklad toho, s čím vám může pomoci zkušený numerolog.

Zdroj: astroplus.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico