Co znamená "animální sexualita" a jak z ní ven?

datum 1. 5. 2019

Když mluvím o sexualitě animální, není to o tom, že by byla zvířecí a divoká [což může být také]. Je to o tom, že je to sexualita nevyzrálá, která u nás u žen vychází většinou z ponížení.

Proto máme tak rády často takový ten pocit, že nás muž ovládá a občas, že je jakoby “drsný”.

Je to v základu o tom, že naše sexualita [myšleno naše sebe-úcta] je ovlivněna pokřiveným “modelem lásky” převzatým od otce a “ modelem úspěchu” [často veden strachem o přežívání] převzatý od matky, která ve svém nevědomí své vlastní hodnoty předává jen to, co sama zná a přijala.

Proč je to tak, že nás pak přitahuje muž, který nám třeba i ubližuje [emočně či jinak]?

Buď jeho nedostupnost, nebo v druhém opaku vynášení jej do nebes, ovlivňuje adrenalin v první [kořenové] čakře a tedy i naši sexualitu a vztah ke hmotě [penězům]. Doslova magneticky přitahujeme to, co věříme, že znamená “dokazování lásky”. Když v dětství vnímáme strach, bolest a hádky jako prokazování lásky, jsme tím později přitahovány, i když si říkáme, že to chceme úplně jinak. Stane se totiž to, že popřením svého otce nebo matky, které vnímáme jako “viníky” za cokoliv, se potlačuje naše vnímání své vlastní části v sobě [muže či ženy]. Dochází tak k nevyrovnanosti naší vlastní rovnováhy mužské a ženské energie a my potom dlouho nevidíme, až když už to opravdu bolí. Bolí to často okamžitě v prvních vztazích, ale my bolest umíme vnímat jako projev lásky, protože:

 1. Práh bolesti je spojen i s pocity slasti. Hlavně však po vzoru rodičů je náš práh bolesti posunut a my už umíme mnoho “vydržet”.
 2. Od dětství jsme si zvykly, že je láska provázena s pocity, které v těle reguluje tzv. adrenalinovo-endorfinová závislost. Adrenalin je v těle produkován, kdykoliv člověk psychikou podvědomě uvěří, že je v nebezpečí. V přírodě je to tak zařízeno, aby mohl jedinec rychle utéct či se bránit silou. Když nedochází k uplatnění adrenalinu silou, nadměrná produkce cukru do krve je následně redukovaná produkcí endorfinu. A my se stáváme falešně přesvědčeni, že endorfin, který má uklidňující účinky a jen vyrovnává strachy, je „hormon lásky“. Není to tak, Endorfin je opiát, tedy vnitrotělní droga a bohužel jeho příjemný vliv na organismus nám dává falešné pocity, na kterých se mi pak stáváme závislí. Často je pak spojujeme s projevy lásky.

 

Tak vzniká náš návyk = závislost a tam se tvoří náš magnetismus k tomu, kdo nám toto zprostředkuje. Je to právě někdo takový, kdo toto zažíval stejně. Proto si i tak náramně rozumíme s partnerem, jež si přitáhneme. On to zná z dětství úplně stejně a nevědomě to také vyhledává.

Jen muž přebírá model lásky od matky a “zneužívání tj. ponižování jeho hodnoty” probíhá jinak. Většinou tím, že matka v dobré víře chránila syna natolik, že mu znemožnila stát se mužem. Naopak dívka vedena neustále mužským principem je postupně zbavována pochopení své hodnoty v její ženskosti a manipulativně vedena k tomu, co ve finále ovládá i její sexualitu.

Manipulace je totiž proces, který je možné udržovat a praktikovat s lidmi, jež nepoznali komplexně všechny své části a tzv. své dětské části v sobě neustále popírají.

Tam je náš tzv. emoční uzel, který nás doslova ovládá a my jsme ovládáni [přes něj].

Řešení existuje.

 

Je nutné začít očišťovat své emoce a tedy svou vnitřní ženu, aby se vytvořila

 1. důvěra ve svou hodnotu ženy
 2. přijetí své vlastní síly
 3. docenění svého ženství
 4. přes vnitřní ženu nastavení důvěry pro vnitřního muže v její lásku
 5. a nakonec procitlivění vnitřního muže, který vytváří v ženě pocit bezpečí a ona už nemá potřebu ve strachu hromadit a neustále tratit energii svou mužskou aktivitou.

 

To vše má obrovský vliv na ženskou sexualitu a na její důstojnost ve vztahu.

Je tedy potřeba, aby:

 1. Se žena uměla usadit v roli princezny, která o sebe nechá muže ucházet.
 2. Setkává se s muži a poznává jejich pravou náturu, kterou současně svou schopností být múzou vytváří. Je třeba si také připomínat, ze Muž roste zdoláváním překážek. Tam on pociťuje svou mužskou silu. Taková překážka může být právě i to, že chce dobýt srdce ženy bohyně, která zná svou hodnotu. A ta mu „nedá“ své srdce za jeho slova, ale za jeho činy.
 3. Žena očišťovala své historicky nahromaděné emoce ze svého emočního těla a nahrazovala je novým přesvědčením o své ženské hodnotě.
 4. Každá žena se potřebuje stýkat jen s těmi, kdo její hodnotu oceňují a povyšují.
 5. Poznávala stále více o své pravé úloze a moci tvořit [i skrze svou přirozenou sexualitu – ne manipulativní sexualitu].

 

Ještě když uděláme krok zpět a uvidíme to, jak si to stejně každá z nás potřebuje prožít, aby uvěřila.

V sexualitě se naše toxické vzorce projevují tak, že jsme spolehlivě přitažené do blízkosti takového muže, který je nám věrnou kopií v nastavení své sebe-hodnoty a spolu se tzv. “ očišťujeme” .

Žena přitahovaná jeho charisma a ne činy, se velmi jednoduše dostane do jeho nadvlády právě přes sexualitu, kde si oba léčí své nevědomé kořenové zranění. Funguje to v praxi takto. Například: Žena vyhladovělá po zaštítění, protože vychází z rodiny bez otce, či otec byl stále pryč, najde si muže, který je tzv. Nedostupný [ženatý, žije daleko, atd…]. Již víme, že tento model se napojuje na její víru lásky, která se doslova lepí na adrenalinovo-endorfinovou závislost v jejím těle. Rozjíždí se podmiňování a vzájemná manipulace [zprvu docela jemně či příjemně].

Takový pár je přitahován magicky, nepochopitelně a vzrušuje nás takový muž natolik, že mu div samy nelezeme do postele. Navedené do energie, kterou jsme od dětství považovaly za lásku, tedy věříme, že to je přesně “ ono” hlavně proto, že jsme nic jiného nepoznaly. Od mládí jsme po vzoru domácího nastavení podvědomě vyhledávaly takovéto propojení s muži, jež zrcadlili “ otce”.

Příroda je vždy v balanci a její genialita je právě v tom, že ona ví, že až se naše ego unaví, budeme jednoho dne směrovat k pochopení toho, PROČ SAMI SOBĚ TAKOVOU bolest či necitlivost ČINÍME.

Přichází několik nebo dokonce řada podobných mužů, které my svou nepochopenou ženskou hodnotou zmanipulujeme [poháněné strachem] a příliš brzkou sexualitou nakonec padáme do společné pasti. Je to proto, že se naše sexualita odvíjí od nevyrovnané energetiky uvnitř nás. Potlačený, nevědomý a toxický model lásky je vždy závislý a tak se napojuje do toho, co se chová jako podmíněná láska. Často se to může vypadat jako italská domácnost, obrovská zamilovanost střídá strachem ovládané ubližování.

Žena má obrovskou moc tvořit anebo destruovat. Proto je to hlavně ona, která vede muže k růstu či k úpadku. Tím, že jsme prakticky nepoznali ženskou sexualitu za poslední stovky let, nemáme ani představu o tom, co to vlastně znamená. Na toto téma jsem připravila článek a lépe popsala zde http://www.evakavkova.com/blog/278/

 

Je tedy čas propracovat v sobě zpět svou důstojnost ženy a tím nastavit lásku bez podmínky. Často se v poslední době setkávám s tím, čemu se říká propojení srdcí. Milování dvou, kde se vzájemně spojují skrze srdce je provázeno velmi extatickými pocity a je to forma sexuality, jež se dá vnímat jako o krok dál od běžné účelové sexuality [za účelem orgasmu]. Je to velmi silné a mnoho se s tím nyní setkáváme. Přesto se ani zde stále nedá hovořit o lásce bez podmínky. To je další level, ale tam se teprve dostáváme.

 

Vše postupně 🙂

S láskou.

Eva Kavková
Zdroj: www.evakavkova.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico