Co vám chystá rok 2022? Býk potká lásku, Lva čeká povýšení

datum 11. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Co vás čeká v roce 2022? To prozradí runová věštba, kterou pro vás připravila vědma Helen Stanku. Od začátku roku nabírejte sílu a od března si plňte přání. Máte šanci na lásku, novou práci a někteří také na zvětšení rodiny a nebo klidnější odpočinek.

Rok 2021 je za námi, a i když byl v mnoha ohledech lepší a živější než rok předchozí, jeho události byly stále silně poznamenané pandemií covidu. I proto všichni s nadějí hledíme do budoucnosti. Co nám přinese následujících dvanáct měsíců? Napovědět může vědma Helen Stanku, která jednotlivým znamením vyložila runy.

Co vám chystá rok 2022? Býk potká lásku, Lva čeká povýšení

Beran

Vaše runa je Gebo. Je to runa přijímání a dávání. V lásce je o opětovaných citech – když něco dáte z lásky, vrátí se to zpět zmnožené. V práci nese Gebo uznání. Vztahy vyhřívá harmonií. V oslabení si dávejte pozor na různé omezující bloky, sklony k lakotě a závist. Tyto atributy nemusí vycházet od vás, ale můžete je vnímat ze svého okolí. Namalujte si runu Gebo jako talisman a ona vám pomůže. Astrologickou patronkou runy je planeta Venuše, která vás obdaří krásou.

Býk

Vaše runa je Fehu. Tato runa je předzvěstí dobrého učení. Jako by se každá informace slyšená, viděná i psaná množila, a to bez větší námahy. Tomu, kdo chce rozvíjet duchovno, runa Fehu usnadní meditaci či modlitbu. Při řešení dilemat a nových předsevzetí pomáhá vybrat to nejlepší řešení. Symbolizuje úspěch a uchování si toho, co jste získali. V lásce je Fehu předzvěstí dobrého vztahu a citového bohatství. Ve dnech, kdy se budete cítit oslabení, můžete bojovat s potřebou druhého vlastnit a řídit. Fehu jako talisman vám rychle pomůže se opět vzpamatovat. Astrologickými patrony runy Fehu jsou planety Jupiter a Neptun. Ty vám dovolí docenit život i partnera.

Blíženci

Vaší runou je Naudiz. Je to těžká runa, ale také runa, která vás vyburcuje změnit ve svém životě to, co se vám nelíbí. Při pohledu na tuto runu můžeme vidět překříženou cestu či dva klacíky na podpal. Toto spojení vede ke změně a dává naději na nápravu, život přinese takovéto klacky, které si vynutí změnu postojů a pohledů. Ten, kdo tento symbol zvládne, bude silnější. V milostné sféře budete hodnotit, jestli to, co se vám nabízí, je pro vás dobré, a podle toho jednat. Můžete se tak osvobodit od toxických prvků a nalézt štěstí. V oslabení můžete mít problémy s vyjádřením toho, co potřebujete a cítíte. Patronující planetou této runy je Saturn. Ten vám dovolí získat svůj život zpět do svých rukou.

Rak

Vaše runa je Thurisaz. Thurisaz je symbolem ohromné moci, kterou vládne samotný bůh Thór, Ódinův syn, a jeho kladivo Mjollnir. Poznáte sami, jakou máte sílu stavět se čelem věcem a lidem, kteří by chtěli zkřížit vaši cestu. V lásce můžete získat ochranitelského partnera. V oslabení můžete mít sklony k přeceňování své síly a k velikášství. Astrologickými patrony této runy jsou Saturn, Jupiter a Mars. Tyto planety vám pomohou hodně o sebe dbát a nelétat zbytečně nízko.

Lev

Vaše runa je Mannaz, symbol člověka a jeho údělu na Zemi. S přijetím vlády nad tímto světem je zároveň nutné přijmout i odpovědnost, kterou to vyžaduje. Je toho schopen? Svojí moudrostí člověk mění obzory a dotýká se i vesmíru. Umí neničit kolébku života Zemi a zastavit utrpení zvířat a přírody? Man znamená v překladu člověk-bůh. Člověk si prochází jistou školou, aby v sobě zažehl božské osvícení. Je to runa síly a porozumění díky vyššímu vhledu duchovního poznání. Vaše situace se stabilizuje. Účty dokážete vždy zaplatit a bankovní konto poroste. Ve vztazích máte možnost většího porozumění či vnímavého a ohleduplného partnera. V oslabení se budete cítit dezorientovaní. Runa nakreslená jako talisman vám pomůže. Planety vládnoucí runě Mannaz jsou Jupiter, Mars a Neptun. Ty nakopnou vaši kariéru.

Panna

Vaše runa je Tiwaz. Je symbolem obětování se dobré věci, i kdyby to mělo znamenat nenávratné vzdání se kousíčku sebe sama. Podle legendy se bohové snažili spoutat nebezpečného vlka Fenrise. Vychytralý vlk požádal, aby jeden z bohů vložil svou ruku do jeho tlamy jako důkaz důvěry. Nejodvážnější z bohů Tyr se obětoval. Bohové vlka spoutali a ten, obelstěn, Tyrovi ruku ukousl. Tyr se pojí s runou Tiwaz, která patřila k pohřebním runám severských válečníků. Nese spravedlnost a výhru, vyžaduje si však oběť. Nese víru v sebe a ve své schopnosti a dosažení nelehkého cíle. V lásce vábí toho správného partnera, který necouvne před ničím, aby byla jeho rodina v bezpečí a harmonii. V oslabení můžete být příliš důvěřiví a obětovat se pro něco zbytečně. Patronující planety runy Tiwaz jsou Mars a Venuše. Ty probudí vaši sílu a osobní kouzlo.

Váhy

Vaše runa je Kenaz. Jak by náš život vypadal bez ohně – živlu, který byl lidmi uctíván? Přináší nám přece světlo a teplo. V každém z nás je navíc jiskřička boží: život. Runa Kenaz nese aktivitu. Budete v zápalu tvůrčího ohně. Do vztahů vnáší entuziasmus, otevřenost a ochotu experimentovat pro lepší vzájemné poznání se. V oslabení můžete být přidušeni tak, jako je oheň bez vzduchu. Vnitřně vás bude cosi hníst, což pak může končit výbuchem hněvu. Jako talisman vám Kenaz pomůže uchovat si sebekontrolu a inspiruje k nalezení cesty ven z průšvihu. Runě Kenaz patronují planeta Mars a Slunce. Budete plni touhy vychutnávat život i lásku plnými doušky. Když se toho neleknete, bude vám přáno.

Štír

Vaše runa je Ingwaz, která je hájemstvím vnitřního růstu. Vede do hlubin plodivé imaginace, do místa, kde spící vize čekají na vhodné podmínky k realizaci. Bude vás učit nadhledu a osvobodí vás od neustálého bojování s vlastním osudem. Runa přeje materiálnímu zabezpečení a do vztahů umí vnášet štěstí. V oslabení nese sklony složit zbraně, odevzdaně čekat na důchod a potřebu vše vybudované rozebrat. Když si ji nakreslíte jako talisman, pomůže vám uchovat si vnitřní sílu. Patronující planetou runy Ingwaz je Neptun. Ten podpoří vaši tvůrčí fantazii a přinese nové vhledy.

Střelec

Vaše runa je Vunjo. Vunjo ukazuje spokojené životní období boha Ódina – narození jeho nejmilovanějšího syna Baldra. Ten měl být pánem světa a jeho matka, bohyně Frigg, pro něj sjednala ve světě rostlin i zvířat ochranu. Je to runa obdařující radostí a dobrými výsledky díky přínosné spolupráci. Nese tak šanci na dobrou kariéru a prestiž. Ve vztazích se vyhýbá konfliktům a přináší stálost. V případě oslabení nese špatnou náladu a neúspěchy vyplývající ze špatné spolupráce. Jako talisman pomůže udržet štěstí, chrání také před depresemi. Patronující planeta runy Vunjo je Venuše. Obdaří vás neodolatelným kouzlem rozsévat dobrou náladu, a tak si přitahovat přízeň a popularitu ve svém okolí. 

Kozoroh

Vaše runa je Raido a ta říká: „Vezměte svůj osud do svých rukou.“ Nese inspiraci, plodnost ducha, moudrost a rozvážný postup. Umí vylepšit materiální situaci díky zvýšení kvalifikace či protekci. Ve sféře lásky nese partnera, který umí motivovat. V oslabení nese bloky v komunikaci i porozumění. Člověk se uzavírá do svých vlastních labyrintů a bojí se, že z nich nevede cesta ven. Jako talisman uvolňuje Raido od strachů a rozvíjí intuici. Planeta patronující runu Raido je Merkur. Ten vám dá příležitost řídit druhé lidi.

Vodnář

Vaše runa je Ehwaz. Ódinův kůň, osminohý Sleipnir, byl rychlejší než vítr. Byl Ódinovým přítelem i společníkem a právě on dovezl tohoto boha ke stromu života, odkud si Ódin po devíti krutých dnech odnesl moudrost světa zapsanou v runových znacích. Co vám runa Ehwaz přináší? Budete mít možnost poznat dynamickou harmonii a příjemnou spolupráci. Ve finanční sféře budete s vlivem této kouzelné runy moudře zacházet s financemi a zvyšovat jejich zásoby. V oslabení vás bude tlačit poněkud zkostnatělá harmonie v podobě nedostatku sebekritiky či ztráty vlastní individuality. Pak pomůže talisman z této mocné a kouzelné runy. Posílí věrnost a důvěru, přitáhne přátelství. Patronující planety runy Ehwaz jsou Venuše a Merkur.

Ryby

Vaše runa je Isa. Dá vám čas připravit se na start nového života na vyšší úrovni. Isa vám pomůže pochopit to, co všichni vidí, a stejně jim je to skryto. Pomůže vyostřit intuici a nalézt vlastní ukotvení. Vede skrze osvojení sebeovládání a sebekontroly. Práci budete vykonávat spíše rutinním způsobem, více vás bude zajímat vaše nitro. V očích všech možných kandidátů na objekt vašeho milostného zájmu tak možná budete působit chladně; to proto, že budete pracovat hlavně na sobě. Runa nedoporučuje žádné experimenty v lásce ani na pracovním poli. V době oslabení se budete cítit otupěle a bez energie. Talisman z runy Isa pomůže s koncentrací a umí zastavit příchod situací, po kterých netoužíte. Planeta, která patronuje runu Isa, je Neptun. Ten vám dovolí poodhalit závoj věcí, které jsou běžným vnímáním nepostřehnutelné.

Zdroj: www.zeny.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico