Co to je tzv. "Lví brána" ?

datum 7. 8. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Tento jev znamená, že Země a Slunce přicházejí do vyrovnání se Siriem (Sirius nebo též Psí hvězda, Aschere nebo Canicula je nejjasnější hvězda (ve skutečnosti se jedná o dvojhvězdu – Sirius A a Sirius B) na noční obloze a nejjasnější hvězda souhvězdí Velkého psa.) Hmotnost Siria je 2,4krát větší než hmotnost Slunce, jeho průměr je 1,8krát větší a jeho svítivost je 26krát větší. Tato konstelace se vyznačuje silnou kosmickou frekvencí . Její působení lze cítit od cca 26.7. do cca 11.8., přičemž vrchol nastává 8.8.

Tato kosmická frekvence na nás může působit různě - někteří lidé mohou cítit větší únavu, podrážděnost či netrpělivost - je dobré se v tuto dobu věnovat vědomé relaxaci

Tato frekvence zesiluje témata, které přináší znamení Lva - je to především vědomí sebe sama, svého autentického já, naladění se na své "Já", rozvíjení tvořivosti. Pokud nemáme Téma Lva a především téma Slunce ,které představuje naši základní identitu zpracované, můžeme o to více bojovat s "temnými" stránkami Lva, jimiž jsou egocentričnost, sobeckost a sebestřednost.

Se znamením Lva se na fyzickém (i energetickém) těle pojí srdce - a srdce je orgán, který je propojen s emocemi. "Otevřené srdce", tedy schopnost dávat najevo lásku, soucit, pochopení a také lásku přijímat je základem nejen šťastného a vyrovnaného života, ale také je základem naše osobního, duševního i duchovního vývoje (proto se často uvádí informace, že v tomto období můžeme náš duchovní vývoj výrazně posunout)

Nyní nám Vesmír "pomáhá" otevřít naše srdce, naladit se na zdroj nekonečné a nevyčerpatelné "Božské lásky" a rozvíjet schopnost milovat (jak druhé, tak sebe sama, vše živé a především planetu Zemi, která nám poskytuje vše, co k životu potřebujeme), schopnost se radovat a schopnost tvořit (realitu našich životů)

Sirius je nejjasnější hvězdou viditelnou ze Země a najdeme ji v souhvězdí Velkého psa. Sirius se nejlépe najde podle výrazného souhvězdí Orion. Velký pes je totiž maličké souhvězdí nedaleko Oriona ve směru, kterým ukazují hvězdy tvořící Orionův pás. Vliv kosmické frekvence tzv. Lví brány je často spojován s dávnou moudrostí starého Egypta duchovní učitelé hovoří taktéž o souvislosti s bájnou Atlantidou) - tři hlavní pyramidy v Gíze, tedy Cheopsova , Chefrenova a Menkoureova jsou umístěna v postavení tří hvězd z Orionova pásu. Jejich postavení vůči řece Nil navíc odpovídá postavení Orionova pásu vůči Mléčné dráze . Jak praví známé hermetické rčení „Jak nahoře, tak i dole (jak uvnitř tak vně) “ Skrytý význam těchto slov znamená, že procesy stvoření, které působí v makrokosmu nebes, jsou v zásadě nějakým způsobem podobné těm, které produkují hmotu v mikrokosmu. Proto neustále opakuji výraz "tvoříme vlastní život - realitu vlastního života" - "co je uvnitř, je i venku" - vnější svět odráží to, co je uvnitř nás, makrokosmos zrcadlí to, co se nachází v našem mikrokosmu.......

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico