To co se děje kolem nás je výsledek dualitního myšlení v dualitním světě, které si plní své vytvořené katastrofické scénáře. To vše se stále v této úrovni bude odehrávat, dokud lidé své myšlení a konání skrze své pochopení sami nezmění. Někteří nevidí, neslyší, pro mnohé se nic nezměnilo, situace také mnohým vyhovuje nebo dokonce někdo stále dál parazituje na druhých. Vše je jejich volba. Vytvářející se chaos však bude sílit a pravda bude odhalena.

Ti, kteří přesunuli své myšlení a vnímání do vyšších úrovní, vidí již toto co se odehrává na scéně z nadhledu, a svým myšlením se už nepodílejí na utváření žádných bojů a konfliktů. Nikdo z nich tedy nesedí na zadku a nic nedělá, ale naopak tvoří již zcela jinak svoji novou realitu, která má i vliv na ty, kteří se zcela ještě neprobudili. Vlastně na matrix energeticky tlačí a ten stále více kope a zároveň se i podkopává. Vypadá to, jako by se od sebe tyto dvě reality oddělovaly, ale pravda je taková, že ve skutečnosti ta vyšší realita jednoty obsahuje nižší frekvence duality a zároveň jí i mění ( proměňuje).

Pokud se někomu přece jen stále zdá, že vidí kolem sebe převládající negativitu, která se mu jeví nespravedlivá vůči většině normálních lidí, kteří jsou obětí tohoto nastaveného systému, věřte, že je v tuto dobu každý přesně tam, kde si vybral, že bude. Mnoho lidí se totiž vyvíjet nechce, jejich nynější stav jim vyhovuje. Jsou již natolik zmanipulovaní, že odmítají jakékoliv jiné vidění i jakoukoliv pomoc. Proto jim pomoci ani nejde. Svým přístupem však krmí a podporují šelmu v podobě systému, který se živí jejich odevzdanou energií.

Nevědomost je sladká, ale zároveň pro nás zničující. Spali jsme spánkem nevědomých otroků a vězňů. Probuzení z tohoto stavu je a bude pro mnoho lidí bolestné. Vesmírné zákony bude již třeba respektovat. Většina si již dávno vybrala jakou realitu bude následovat. Vše už se valí jako lavina, která nejde zastavit.

Proto jsem osobně otevřená pro možnost nepředvídatelných a nečekaných dějů, které budou pramenit ze sílící energie a množství dalších a dalších probuzených. Možný scénář se tedy stále může měnit.

Renata Xanté Reindlová

– tvůrce a strážce projektu Nebe na Zemi

Zdroj: http://renreika.simplesite.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě