Autentický zážitek mého světelného těla za doprovodu přátelských civilizací a Stvořitele a jeho vůle odhalit lidem další skrývaná tajemství …

 

13.1.12015

 

Co se vám v následujících řádcích budu snažit popsat, byl můj osobní autentický prožitek, který se odehrál 13.1. 2015, kde mě bylo umožněno vyššími láskyplnými bytostmi a Pánem Ježíšem Kristem prožít a předat následující informace, které souvisí nejen s mým osobním životem, ale i s životy ostatních lidí na planetě Zemi a s odhalením skrytého ovládání lidí negativními rasami mimozemských entit, které jdou proti zákonům Stvořitele a snaží se doslova uloupit každou duši a nedovolit jí, aby vzestoupila do vyšších dimenzí bytí Stvořitele, proto mají na každého pozemšťana dopředu naprogramovány tisíce ovládacích programů, které se snaží naplnit a tímto pak zatížit danou duši negativní energií, traumatem, velkým egem, pýchou, leností, požitkařením, špatnou sexualitou, tak aby lidská bytost byla uvězněna – energeticky v jejich síti, která obklopuje každou duši nejen na planetě Zemi, mimo těch, kteří se již osvobodili – probudili se a denně si zvyšují energii lásky a dobra, k tomu jim dopomáhá každodenní spojení se a rozvíjení přátelství s Bohem a k druhým dobrým lidem i k planetě Zemi. Na konci článku předávám i odkazy na další informace, které doplňují to co jsem nezávisle zažil.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jak to všechno začalo

V ten den, bylo už odpoledne, jsme si s přítelkyní lehli do postýlky a jen tak jsme za tmy a příjemné hudby relaxovali, já jsem se uvolnil a přítelkyně mě začala posílat skrze své krásné srdce lásku, jak jsem později porozuměl, právě vibrace lásky byla klíčová pro možnost prožít následující zážitek a spojit se opět s energií Pána Ježíše Krista – Stvořitele nás všech a všeho.

 

Po krátké době mého uvolnění, kdy jsem stále byl v bdělém stavu, jsem začal intuitivně více dýchat a pociťoval jsem, jak se mé vědomí dostává za určitou hranici, která obklopovala nejen mé fyzické tělo, ale i ostatní energetická těla. Později jsem se dozvěděl, že hranice, kterou jsem pociťoval bylo uměle vytvořené energetické pouzdro, které má bránit lidem v probuzení vědomí a které je drží v ovládacím mechanismu právě těch bytostí, které jsem navštívil.

 

Kontakt s jinou (ne přátelskou) civilizací na Jupiteru

( v namalovaném obrázku část 1)

 

Ale teď dále k tomu co se odehrávalo, aniž bych si něco vyzualizoval či přál, jsem náhle spatřil a pocítil, jak se mé vědomí přesunulo mimo mé tělo a já jsem se ocitl v místnosti, před podivnou bytostí, která na mě také koukala, úplně vyděšeně, protože vůbec nečekala, že by se tam, kde jsem byl, se mohl někdo objevit.

 

Tato bytost vypadala jako člověk, ale neměla lidské rysi v tváří, byla hubenější a neměla vlasy ani žádné chlupy jako my lidé, navíc její pokožka byla úplně bíla a měla takové šedivé fleky po celém těle.

 

Protože jsem byl vědomím, dokázal jsem jako by nic, číst všechno co tam ty bytosti dělali a jaké měli záměry, nedalo se to zastavit, prostě to funguje automaticky, jako když čtete informace z nějakého energetické pole, kde se vše co kdo řekne v myšlence, činu, skutku, zaznamená. Zde bych chtěl poznamenat, že mé vědomí, které jsem vnímal jako průhledné tělo, bylo obklopeno září světla, která mě chránila, jak jsem později pochopil.

 

První seznámení anebo vyděšení, kdo k nám přiletěl ?

Tak jsme tam tak oba stáli, já v zářivém světle a ona ta bytost vyděšena, že nevěděla co má dělat, já jsem se porozhlédl po místnosti a vnímal jsem, že jsem jí vyrušil od práce, kterou konala za takovým informačním – počítačovým stolem, ja jsem se tam podíval co je na jejím monitoru a na něm jsem byl právě JÁ, mé fyzické tělo na Zemi, také tam bylo a spoustu informací o mně, skoro vše o mém živote, jaké závislosti mám, co jím, co nemám rád, jak reaguji na různé podněty, jaké mám traumata, z čeho se raduji, také tam byli údaje všech energetických struktur mého těla, tedy v jakém stavu se nachází, která místa, čakry, meridiány a jiná energetická místa v těle jsou oslabena, také tam byli údaje o zavedených umělých energetických implantátech, které tyto bytosti lidem na jiných úrovních zavádějí do jejich těl a kterými potom lidskou bytost dálkově ovládají.

 

Jsou tam také vaše zážitky z minulých životů, jako životní pásky a to jak se měnily vaše vibrace vašich těl. Vysoké stavy lásky jsou pro tyto systémy varující a snaží se potom takovéto lidské bytosti odvést pozornost nebo skrze i jiného dálkově ovládaného člověka, tak aby její stav vibrací lásky co nejdříve a nejrychleji poklesl, v tomto stavu totiž, jejich implantány přestávají fungovat a rozpíná se také vědomí daného člověka, který začíná více vnímat vyšší energii života – Kristovu lásku – jeho duše i duch se probouzí.

 

Porozuměl jsem, že jsem tuto bytost vyrušil, když mě právě studovala a snažila se zavést nějaké další ovládací scény a myšlenky do mého života a právě proto byla v šoku, že jsem se tam objevil Já co by objekt jejího ovládání, který měla na starosti a na který se školila.

 

Na základně na Jupiteru nastal poplach, proč asi ? Že by odhalení něčeho co nemají lidé na Zemi vědět ?

( v namalovaném obrázku část 2)

 

Tak jak jsem v té místnosti stál, otevřeli se dveře a do místnosti v padly další podobné bytosti a všichni koukali na mě jako na zjevení a nevěděli co mají dělat. Jedna z nich – byl to jejich šef této menší skupiny přišel k nějakému pultu a tam se snažil spustit obrané systémy celého komplexu, které měli za úkol nezvané hosty zneškodnit – energeticky, ale jemu to nefungovalo, právě proto, že tato návštěva byla dovolena Pánem Ježíšem Kristem a vše se odehrávalo pod jeho ochranou.

 

Chvilku jsem to tak pozoroval a zároveň jsem to co jsem viděl sděloval přítelkyni, která mě stále posílala lásku, navrhla abych jim tam něco řekl.

 

Po chvíli jsem si uvědomil co a navrhl jsem jim všem, aby toho ovládání zanechali a že mohou kdykoliv toho, co dělají proti lidem, zanechat a odejít právě do světla jaké u mne viděli, že je to pro ně cesta. Tímto ten jejich šéf, byl více a více zuřivější a já jsem k němu přišel a položil jsem mu ruku na rameno a pocítil, jak proudí přes mé srdce a ruku k němu přátelství, i kdy mě tak nenáviděl. On se však otočil a poodešel stranou.

 

Já jsem opět automaticky četl z pole, které v místnosti bylo a věděl jsem, že ten šéf ví více než ty, které měl na starost, a že právě ty bytosti pod ním byly obelhávány o tom, že existují jiné vyšší světy a že i tam se mohou směřovat. Oni to tam měli vše obráceně, světlo a láska pro ně bylo peklem a peklo pro ně rájem v tomto duchu byly tyto bytosti programově školeny. Jak jsem se později dozvěděl, každý z nich má na starost jednoho probuzeného člověka na Zemi a snaží se jej po dobu 24h ovládat a nedopustit, aby toto ovládání prozřel, věděl o něm a natož aby on sám s tím něco udělal. Jsou vyškoleni za 3 dny.

 

Obrovský hangár, vesmírná loď, a tisíce počítačových pultů k dálkovému ovládání lidí a držení jejich duše v energetické zajetí a v oddělení od Světla a informací od Pána Ježíše Krista a jeho duchovní rodiny

( v namalovaném obrázku část 3)

 

Mé vědomí se po chvilce přeneslo – prošlo stěnou místnosti a já jsem se ocitl v obrovském hangáru, kde byla velká kosmická lod, a kde byl v otevřeném prostoru tohoto hangáru veliké množství ovládacích pultů s počítači – tedy né jako ty pozemské, tyto pracovali úplně jinak, za nimi sedělo tisíce bytostí, které tam něco dělali – no teď už víte co a právě když to teď čtete oni to ví, že vy to teď víte také, že vás ovládají, a budou se snažit vám tyto informace zpochybnit, tak abyste tomu nevěřil a později zapomenuli.

 

Opět jsem četl z pole, co tam všichni dělají a věděl jsem, že to co vidím tuto skupinu, je vyčleněná skupinka, která má na starost a hlídá na planetě Zemi právě ty lidské bytosti, co se probudili a snaží se jít cestou lásky a dobra. Oni na vás jsou zaměření a modelují životní situace tak, aby u nás láska nebyla, nebo aspoň v nějaké míře, aby nám nevyletěli vibrace příliš vysoko, potom se ničí jejich ovládací implantáty a také se vysvobozuje vaše duše ze zapouzdření, které kolem ní tyto bytosti energeticky vytvořili, tak aby měla co nejmenší přístup ke světlu a informaci od Stvořitele.

 

Nastal čas odejít

( v namalovaném obrázku část 4)

 

Tak toto tam dělali, po chvíli jsem uslyšel, že nastal čas se již vrátit, tak jsem uposlechl a mé vědomí se vzdalovalo od místa kde jsem byl – stoupalo vzhůru a hádejte kde jsem byl – přede mnou byl JUPITER, takže na něm se toto právě děje. Já jsem plul v kosmickém prostoru nad Jupiterem a má pravá ruka byla na toto místo zaměřena a zní vycházel proud světla – který zářil až do toho místa, aby uvolnil cestu pro ty, kteří se v budoucnu rozhodnou odejít z tohoto společenství.

 

A opět na lodi, tentokrát přátelských civilizací

Jak jsem byl v kosmickém prostoru uviděl jsem po mé levé straně obrovskou vesmírnou loď, tato však celá zářila světlem a já jsem cítil, že zde jsou ti opravdu dobří přátele, kteří nám pomáhají, mé vědomí se přesunulo přes stěny lodi a ja se ocitl uvnitř, vše zde bylo překrásně bílé – zářivé. Ještě chci dodat, že do lodi se nedostane bytost, která má negativní úmysl, proto jsem tam takto lehce proklouzl.

 

Zde jsem se setkal už s lidskou bytosti, která byla o něco vyšší než my lidé a která mě na jejich lodi provázela … tak krásně se na mne srdečné dívala a byla ráda, že jsem tam, dobře věděla kde jsem právě byl a co jsem viděl a bylo důležité že se toto právě teď dozvídáš i ty ….

 

Rada přátelských civilizací, jak dostat svou duši i ducha ze zajetí a dálkového ovládání negativních ras mimozemšťanů

( v namalovaném obrázku část 5)

 

Také mě tento přítel chtěl dát pro lidi na Zemi vědět, jak z tohoto ovládání. Vysvětlil mě, že je třeba být neustále ve svém nitru, v klidu a míru, přátelství a souznění s Boží energií života a také se vědomě rozhodovat a nevolit si to, čím nás konkrétně ovládají a že je moudré, když se budeme snažit na to přijít sami, právě od tohoto se tyto bytosti snaží nás odvést naší pozornost, abychom na to nedošli a neudělali nápravu a v myšlence neodmítly ovládací myšlenky, které se snaží přes mysl posílat každý den, také mě vysvětlil, že právě lidská mysl a čakerní systém byl těmito bytostmi pozměněn tak, aby jej mohli na dálku energeticky ovládat a manipulovat.

 

Věděl jsem, že nastal čas toto předat lidem, aby prozřeli a mohli udělat ve svém životě nápravu a vymanit se z dálkového ovládaní nejen na Jupiteru jak mě později řekli.

 

Právě naladění se na pozitivní energii lásky a její prožití v jakékoliv formě a podobě nás více propojuje s energií Pána Ježíše Krista a jeho pravým životem v dobru a harmonii a milování a toto rozhodnutí v našem životě způsobuje pozvednutí našeho vibračního stavu – více světla pro naši duši a ducha, které se tak mohou vysvobozovat ze energetického zajetí.

 

A právě s tímto nám pomáhají přátelské civilizace a duchovní rodina – vysvobodit naši duši a ducha a pomoci jej navrátit domů …

 

Závěr

Zde bych rád ještě dodal, že tato skupina ne-přátelských civilizací, po sepsání tohoto zážitku velmi zuřila, že se lidé o nich dozvědí, také o tom že jsou na přilehlých planetách kolem Země (Měsíc, Mars, Jupiter, Nibiru …) a nás dálkově ovládají. Ale nejen ty, co se probouzejí, také všechny ty neprobuzené spáče a jejich vlastní přisluhovače v lidské podobě, kteří zde budují technologie na ovládání lidí (skrze čipování lidí, nanotechnologie, Haarp, Chemtrails, Wi-fi, Mobily), které mají lidské bytosti znemožnit kontakt s jejím nitrem a Stvořitelem a jeho duchovní rodinou a opět pod jejich kontrolou – negativních mimozemských ras uvěznit duši a ducha. Lidé ještě mají možnost svým pozitivním životem – láskou se z toho dostat … záleží na každém z nás co si vybere on sám.

 

Odkazy

Zde uvádím některé odkazy na texty, obrázky videorozhovory, které doplňují celou mozaiku informací.

 

 

 

Já osobně budu rád, že tyto informace předáte ostatním, protože nastal čas jej uveřejnit a ponechávám na každém co si z toho vezme, já jsem to prostě prožil a teď už vím …

 

Je lépe vědět, než nevědět, aspoň víte co s tím dělat dál …

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png