Co nás blokuje udělat ve svém životě změnu?

datum 23. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Limitující myšlenky máme všichni, každá z nás. A týkají se vždy ne jedné životní oblasti, ale najdeme je napříč celým naším životem. Ovlivňují naše žití a prožívání. Ovlivňují, co se nám děje ve vztazích, v pracovní oblasti, ve finanční situaci i ve zdraví.

Jsou to bloky, které v nás vzbuzují pochybnosti a strachy. Můžeme mít strach z nedostatku, z odmítnutí, z rozhodnutí, ze změny, z neúspěchu a selhání, stejně jako z růstu a úspěchu. Neseme si sebou různé rodinné bloky, staré zkušenosti a přesvědčení z nich vyplývající. Spousta limitujících přesvědčení se týká práce a financí.

Všechny tyto zaryté zápisy v nás většinou vzbuzují pocity viny, nízké sebehodnoty a slabosti. Ochromují nás a zbavují akceschopnosti.

Tyto myšlenky jsou totiž tak silné a tak hluboko do nás vtištěné, že určují naši hmatatelnou realitu. A určují ji navzdory tomu, co chceme. Často se nám pak děje to, že i když jsou naše touhy a plány jasně definované, děláme pro jejich splnění maximum, snažíme se jak nejvíc to jde, tak se nám přesto staví do cesty znova a znova překážky, dostáváme se do slepých uliček a cíl se nám víc a víc vzdaluje.

Jakoby jsme byli- já a cíl- dva opačně nabité magnety, které se od sebe odpuzují. A ono to tak vlastně i je. Naše vědomé nastavení, které je v souladu s oním cílem, je jím přitahováno. Zatímco naše podvědomé nastavení, stará přesvědčení a strachy, nás drží přikované na místě a cíl oddaluje.

Jsme jako postavičky z animovaných filmů, které hlavou už jsou u bodu B, ale tělo zůstává doslova přilepené v bodě A. Nějakou dobu trvá celému tělu, celé naší hmotě, aby dohonila myšlenku a byla schopná s ní držet krok. Je to určitá setrvačnost, se kterou znovu padáme do našich starých automatů.

Tak to je. Nejde vše změnit mávnutím kouzelného proutku. Než se zcela ztotožníme s našimi sny, než uvěříme novým nastavením naší mysli, než vyměníme staré automaty za nové, budeme ještě často konfrontovaní a stahovaní do našeho myšlenkového a emocionálního „pravěku“.

Nemá tedy smysl na sebe tlačit a být naštvaná, že ještě nemám vše dočištěno a přenastaveno tak, jak bych „měla“, aby se mi konečně děla TA změna…

Vše se děje v pravý čas a správným tempem. Nelze přeskakovat, nelze urychlovat. A zároveň nelze jen pasivně čekat, až se něco samo uděje. Věci se dají do pohybu, až se do pohybu dáme my samotní.

Jak s těmito bloky naložit?

1. Prioritní je si  UVĚDOMIT, ŽE BLOKY V SOBĚ MÁM… 

I když se mi to nelíbí. I když mám o sobě jinou, lepší představu. A nejčastěji je mám tehdy, když se snažím druhé i sebe přesvědčit, že nic takového se mě netýká. Nebo když vidím tyto bloky u druhých a cítím při tom negativní emoci, pak je jasné, že spínají něco nelibého i ve mně, že mě v něčem oslovují.

2. Další uvědomění je to, že TYTO BLOKY JSOU TU DLOUHO A JSOU FAKT SILNÉ….

Ovládají nás.  Nebudou se chtít s touto svou mocí rozloučit. Budou o své postavení bojovat. A tvrdě. Dalšími argumenty, strachy, výčitkami, obviňováním a moralizování.  A navíc jsou pro nás výhodné. Nemusíme totiž k jejich realizaci vynakládat takovou snahu a energii, jdou sami od sebe.

3. Krok je pochopit, že TYTO PŘESVĚDČENÍ JSME SI NEVYBRALI VĚDOMĚ…

Přijali jsme je od ostatních v dobré víře, že jsou pro nás dobrá. Od autorit, kterým jsme důvěřovali.  Od společnosti, do které jsme se museli začlenit. Vytvořili jsme si je v době, kdy jsme jinak situace řešit neuměli a kdy jsme potřebovali ochranu. V tu danou dobu byla pro nás nutné, ochraňující  a zcela přirozené.

4. Dovolit si uvěřit, že si MŮŽU VYTVOŘIT VĚDOMĚ NOVÁ PŘESVĚDČENÍ….

Zjistit, co je moje a co ne, s čím jsem v souladu, co mě posouvá, posiluje, motivuje, dává dobrý pocit a co naopak ne. Vtisknout to nové do sebe, do každé buňky svého těla udělat nový zápis, v každé cévě nechat proudit krev nesoucí toto nové přesvědčení.  Vzniklé podle mé svobodné vůle a v souladu se mnou.

3. Postavit se k tomu čelem a ZAČÍT BLOKY V SOBĚ VĚDOMĚ VYHLEDÁVAT…

Všímat si, co se mi děje v různých situacích, s různými lidmi. Jak se cítím, jak přemýšlím, jaký postoj mám a jaká reakce z toho plyne. A jaký je pak výsledek, když přemýšlím takto a co následuje, když změním postoj a podívám se na to jinak.  Co se děje potom? Jak se cítím já?

4. VYHLEDANÉ BLOKY SI JASNĚ A NEKOMPROMISNĚ POJMENOVAT A DEFINOVAT…

Když nevím s čím přesně pracuji, pracuje se mi těžko. Když nevím, s čím přesně bojuji, nemůžu si zajistit vítězství. A i když boje nemám ráda, tady to bude nutné. I když celý „boj“ povedu s laskavostí a vděčností k sobě, k takové jaká jsem nyní.

5. Dalším krokem je  NECHAT STARÉ ZÁPISY V SOBĚ POSTUPNĚ SLÁBNOUT A BLEDNOUT…

Nesnažit se je vymazat hned celé. Nejde to. Ostatně do určité míry tu jsou proto, aby nás chránily. Tvoří naše ochranné slupky. Pod nimi jsme slabí a nazí. Jde o to, je pravidelně slupovat, slupku po slupce a zvykat si na to, že být taková, jaká jsem, nahá, není nebezpečné.

6. Začít NAHRAZOVAT STARÁ PŘESVĚDČENÍ NOVÝMI…

Vybrat si nyní již vědomě, čemu chci věřit, podle čeho chci být řízená, udělat si svoje zápisy. Je to určitý návyk a starý návyk lze odstranit jen tak, že jej vyměníme za jiný, nový.

Tohle všechno je o dovednosti, všechny se to můžeme naučit. Naučit se zvědomovat si sebe samu v běžných denních chvilkách.

Občas během dne se zastavit a vnímat se. Běžná denní praxe. Krok po kroku.

Autor: Kateřina Otáhalová

Zdroj: www.zivotnikrizovatka.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico