Co nám přinese rok 2022?

datum 22. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Pomalu připravuji textík o astrologickém náhledu na rok 2022. Vládcem roku je Jupiter, jež bude část roku ve vodním znamení Ryb (do 11.5.2022 a poté od 28.10.do 20.12. 2022)- nejvyšší touhou Jupitera v Rybách je žít "Království nebeské" zde na Zemi. V období od 11.5. do 28.10.bude Jupiter procházet ohnivým znamením Berana- nejvyšší touhou Jupitera v Beranu je žít život dle sebe sama, nikoli dle diktátu druhých. Od 28.7.do 24.11.bude Jupiter retrográdní. Z důležitých aspektů, které Jupiter v následném roce vytvoří je konjunkce s Neptunem v Rybách (v dubnu), sextil s Uranem v Býku (v únoru), sextil s Plutem v Kozorohu (v květnu)

Jupiter symbolizuje hledání životního smyslu a víry, je to v podstatě velice optimistický a veselý "chlapík" (v mytologii odpovídá Diovi, nejvyššímu vládci Olympu jež proslul nejen svou laskavostí ale také četnými milostnými avantýrami), tam, kde máme v horoskopu narození Jupitera tam hledáme štěstí, víru, naději, ale také spravedlnost, jde tu o dodržování etiky a mravnosti - stínová či "nezpracovaná" stránka Jupitera je o plýtvání, přehánění, lenost, oddávání se iluzím, pasivitě a náruživým touhám - především jde o hledání správné míry.

Zeus jakožto nejvyšší božstvo Olympu nám posílá posleství, že my sami si můžeme nasadit "královskou korunu", abychom se stali ušlechtilými vládci a tvůrci vlastních životů

Jupiter v Rybách roste a vyvíjí se skrze duchovní aspekty života, je to metafyzik, pokorný a přijímající, má neotřesitelnou víru v krásu a dobrotu Vesmíru, Boha, miluje mystická dobrodružství, klid, mír a harmonické vazby s blízkými. Nejdůležitější je pro něho víra - víra v moudrost Vesmíru a v Boží ochranu. Pokud víru ztrácí propadá frustraci, lhostejnosti, depresím a je snadno manipulovatelný. Jupiter v Rybách potřebuje žít v "čistých vodách", proto je třeba obnovit či upevnit morální zásady, naladit se na ty nejčistší a nejvyšší duchovní zdroje, pročistit své emoce.

Jupiter se spojuje v konjunkci s Neptunem v Rybách což je aspekt transcedence, duchovního a spirituálního vývoje, touha vytvořit "ráj na zemi". Negativní stranou tohoto aspektu je stavění vzdušných zámků, snadné podléhání klamům a sebeklamům, snadné podlehnutí "davové sugesci, hypnóze" , je třeba se vyhnout "falešným prorokům", jež na nás mohou působit nejen z oblasti duchovní, ale především z oblasti médií a politiky. Jupiter vládne taktéž oblasti vyššího vzdělání a práva.

Největší nadějí na úspěch slibuje skok do neznáma a do nejistoty - je třeba se spoléhat na spirituální ukazatele - co nám nyní nejvíce škodí je nedostatek důvěry a pocit, že se nemůžeme na nic a na nikoho spolehnout, škodí také nekritická idealizace ,lehkomyslné přehánění -nerealistické plány započaté v roce 2009 mohou skončit zklamáním (cyklus Jupiter/Neptun se započal v roce 2009). Je třeba nechat se ve správnou chvíli vést instinktem - skutečné blaho spočívá ve schopnosti spočinout v každém prožívaném okamžiku a mít z něj potěšení.

To, jak nyní bude naše životní realita vypadat závisí na naší schopnosti naslouchat své intuici, která nám ukáže co je pravdivé a co je falešné, co je pravda a co je lež, pomůže nám rozeznat to, co nás povede ke spáse od toho, co by nás dovedlo ke zkáze.

Důležitá je také v tomto roce víra v Boží ochranu - díky ní se v našem životě mohou odehrát mnohá požehnání.

Jupiter v Beranu - růst v této fázi přichází skrze činnost, Jupiter v Beranu přináší nadšení, dychtivost, (pozor na aroganci), víru v to, že život se o ty, co ho žijí postará - je to spontánní důvěra v život, důvěra v právo žít život po svém a nikoli dle diktátu druhých. Jupiter v Beranu má svůj pohled upřený vpřed, potřebuje aktivní práci, pohyb, cestování

V období v němž bude Jupiter v Rybách nám pocity štěstí a smysluplnosti přinese duchovní práce, kontakt s vlastní Duší, víra, meditace, pobyt uprostřed přírody, uvědomování si toho, že za fyzickým a materiálním světem, existuje i svět pro naše oči "neviditelný", svět, který překračuje známé hranice. Pomáhá také pasivně přijímané i aktivně prováděné umění, tvůrčí a umělecká činnost, vnímání krásy. Zesiluje se citlivost, soucit, intuitivní vnímání.

V období v němž bude Jupiter procházet znamením Berana nám pocit štěstí a smysl přinese aktivní chování a jednání, sebedůvěra, pohyb, samostatné jednání, schopnost se postavit za sebe sama a vyjádřit svůj vlastní názor.

V tomto roce tedy Jupiter přináší velkou podporu Rybám (a také dalším dvěma vodním znamením Rakům a Štírům a do určité míry i Býkům a Kozorohům) a v době kdy bude procházet Beranem, samozřejmě i Beranům a také dalším dvěma ohnivým znamením, Lvům a Střelcům a do určité míry i Blížencům a Vodnářům.

V období kdy Jupiter vytváří konjunkci s Neptunem mohou jak Ryby tak Střelci jimž Jupiter vládne prožívat "Boží zázraky", či naopak mohou propadnout nějaké iluzi a klamu (záleží na vývoji osobnosti a schopnosti používat intuici a zároveň být i dobře zakotven v realitě)

Aspekt Jupiter sextil Uran přináší možnost změny pesrspektivy, obecně možnost změnit úhel pohledu , osvobodit se od něčeho omezujícího, změny ve vývoji, duchovní odvahu (odvážnému štěstí přeje) - pro nás pro všechny, ale především pro Střelce, Ryby, Vodnáře a Býky

Aspekt Jupiter sextil Pluto přináší hledání hlubokého smyslu žití transformaci, možnost dosáhnout celistvosti, a také zesiluje smysl pro spravedlnost - možnost transformace se týká nás všech, tento aspekt podporuje zejména Střelce, Ryby, Štíry a Kozorohy

V roce 2022 Saturn stále prochází skrze Vodnáře který nám přináší určité zkoušky v osvobozování se (nakolik je člověk schopen být svobodný), dále přináší praktický idealismus, poznání toho, že vykoupení existuje - pro to, abychom se osvobodili od toho, co nás skutečně omezuje je třeba zjistit, co to bylo v naší minulosti, co nám brání spojit se se souhlasným proudem emocí nebo tento proud udržet- protože to je pravou příčinou našicich potíží při hledání svobody. Také je třeba uvědomit si svá práva, své místo ve světě.

Saturn pomáhá "dát si svůj život do pořádku a ukotvit se v realitě" nám všem zejména však Vodnářům, Lvům, Býkům a Štírům -a také Vahám a Blížencům a do určité míry i Beranům a Střelcům

Chiron n nadále pokračuje ve své pouti skrze Berana, Uran skrze znamení Býka, Neptun jde skrze Ryby, Pluto skrze Kozoroha, Prozerpina je stále ve znamení Štíra. Lilit se na počátku roku nachází v Blížencích, 15.4.vstupuje do znamení Raka. Selena je na počátku roku ještě v Kozorohu, 14.2.vstupuje do Vodnáře a od 15.9. do Ryb . O těchto vlivech si povíme příště

Zdroj: https://www.facebook.com/astrologverasourkova/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico