Čo ku nám prichádza…

datum 18. 12. 2014
 …alebo  Aktuálne informácie k udalostiam týchto dní.

Milovaní, prechádzame obdobím, ktoré je v celku pre nás jedinečné. Ako sme dostali info v posledných dvoch „Čo ku nám prichádza“, boli sme pripravovaní na to, že nás čaká niečo, čo sme tu na tejto planéte ešte počas celého vývoja nemali. Boli nám

postupne uvoľňované informácie o zmenách, rôzne predpovede.Aj v týchto dňoch sme  plný očakávaní, ako to všetko bude. V prvom rade mi prichádza informácia, že ľudí treba upokojiť. Všetky informácie, ktoré sme postupne dostávali z rôznych zdrojov sú pre rôzne vývojové skupiny duší. Každý si ich preto vysvetlí sebe vlastným spôsobom. Ide o to zosúladiť tieto informácie, aby sme všetci vedeli o čo sa jedná, čím prechádzame a čo môžeme očakávať.

 

Tak poďme na to spolu kuk, ako to všetko vlastne je:

Centrálne Slnko a všetky ostatné nám pridružené paralelné systémy nás, našu Zem zobrali pod svoje ochrany, kedy je nám v plnej miere umožnené dokončiť procesy, ktoré prebiehajú v predstihu niekoľkých týždňov. Nie je to viazané na jeden dátum,

ale prebieha to niekoľko dní dopredu a dobeh udalostí je ďalšia dokončovacia fáza. Brány, o ktorých sa písalo boli otvárané postupne. Energie uvoľňované priebežne tak, aby naša zem aj my ako bytosti, sme boli schopní prijať a transformovať všetko pre

nás tým najprijateľnejším spôsobom. Súbežne s tým boli eliminované zbytkové záťaže, ktoré postupne posúvali tento proces vzostupu. Každý sme mali možnosť na vlastnej koži plne pocítiť, že sa niečo deje. Udalosti a veci sa nám všetkým poukazovali na

riešenie, aby sme uvoľnili seba a tým aj morfické pole zeme. Z Vyšších galaktických systémov Andromedy, Sýria, Plejád a iných vysokovybračných paralerných systémov nám bola poskytnutá potrebná pomoc a ochrana. Lebo sme ako duše súhlasili s týmto

procesom. Naďalej sú nám všetci plne nápomocní, aj keď je to všetko o nás. V týchto dňoch boli uvoľňované nové energetické reťazce, dostali sme nové vzorce, ktoré boli postupne ukotvované cez galaktický stred do kryštalickej mriežky. Dopad na všetkých

je v merítku globálneho šírenia. To znamená,že u každého sa to prejavuje nejakým spôsobom. Sme úplne vedení k tomu, aby sme boli k sebe pravdiví a úprimní.

V nasledujúcich dňoch je potrebné, aby sme boli k sebe v plnej miere tolerantní, hlavne  ľudskí, empatickí. Nie je potrebné podliehať panike a očakávať, kedy to už bude.

ONO TO UŽ JE. U každého sa to prejavuje tak, ako je jeho vnútro nastavené, podľa spracovaných lekcií a čistoty vnútra. Našou úlohou v tomto období je zostať plne ukotvený a prítomný, neočakávať a nemať prehnané nároky. Zostať vo svojom strede, vo svojom srdci. Máme podporu, máme pomoc. Každý bude mať len také záťaže, ako je nastavený. Myšlienky dávajú tomu všetkému smerovanie a silu. Hlavne je potrebné, aby sme udržovali krb svojich myšlienok čistý, lebo podobné priťahuje podobné. Vzostup nie je Hurá systém. Vzostup je dlho pripravovaný a očakávaný proces, sledovaný. Je pod drobnohľadom Najvyšších paralelných svetelných systémov a nášho Stvoriteľa.

Znamená to, že je to všetko na nás a o nás. My jediní môžeme tento proces svojim pričinením doviesť do šťastného konca. Tak podľa našich myšlienok… Všetky prebiehajúce udalosti nás vedú a smerujú k pochopenie, že všetko so všetkým súvisí a nie sme oddelení. Len smerujeme do svojho stredu, Jednoty vesmíru. Nasledujúce dni bude viac prebiehať ukotvovanie a dobeh udalostí v realite, prepólovanie bude stále viac viditeľné vo fyzickej podobe. Čas trvania v tomto prípade je relatívny. Aj v tomto procese sa všetko deje postupne, nie je to událost jedného dňa, ani okamihu. Šibnutie prútika neexistuje, my to všetko vytvárame svojim pričinením. Po tieto dni je potrebné zostať v pokoji, v harmónii so svojim vnútrom. Byť nápomocným ľuďom, dušiam, ktorí to potrebujú. Preciťujme srdcom, o tom je čaro Vianoc. O našom vnútri, empatii, láske, o našom srdci. A to je tá naša cesta k pravej podstate toho všetkého. Cesta do galaktického stredu, srdca všetkých sŕdc. Do Jednoty.

Nie je potrebné mať prehnané očakávania a tlačiť na pílu, niekedy je dobré nechať veciam voľný priebeh. Najlepšie ako môžeme byť nápomocní tomuto procesu, je zostať v pokoji, nech sa deje čokoľvek. Zostať plne prítomní, byť nápomocní ľudom, dušiam, ktorí to potrebujú. Byť súcitní a chápaví. Dopriať, nech je každému plne umožnené pochopenie jeho vlastnej cesty. Nech každý, ktorého duša súhlasila s týmto procesom môže plne pocítiť čaro týchto dní, posvätnosť týchto udalostí a úctu jeden voči druhému, voči sebe samému, voči celému stvoreniu. Ďakujme za všetky príležitosti životných lekcií, za všetky možnosti nášho rastu. Ďakujme sebe, našim najbližším, všetkým ľudom. Aj našej drahej Matke Zemi, že nám umožnila túto našu cestu, že bola k nám plne chápavá a tolerantná.

Vyšlime po tieto dni lásku naozaj všade tam, kde je to potrebné. Veď aj o tom je tento proces. Byť vďačný za všetko. Lebo s vďakou prichádza pochopenie, a s pochopením prichádza pokoj na duši. O tom to všetko je. Dosiahnuť stav pokoja, rovnováhy a harmónie.

Tak nám všetkým želám jedinečné okamihy všetkých nadchádzajúcich dní.

S láskou pre nás

Elina

 

17.12.2014 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom  https://www.facebook.com/eva.brieskova

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico