Milovaní, prichádzame do obdobia, keď môžeme povedať, že finišujeme. Toto obdobie je dôležité nie len pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre celú planétu. Pozorujeme, ako to všetko okolo nás fičí. Všetko sa nám zdá, akoby bolo zrýchlené. Nie je to zdanie, je to skutočnosť. To, čo sa deje v našich životoch nás smeruje k tomu, aby sme sa čo najviac doriešili a tak boli nápomocný procesu posunu – vzostupu zeme. Ale o tom všetkom sa píše stále aj v iných informáciách. Dnes nám prichádza náhľad, čo môžeme urobiť, dokončiť, na čom popravovať, aby sme sa čo najviac posunuli na svojej ceste a čo najviac priblížili ku Zdroju Poznania. Procesy sú spustené, je dôležité napredovať a neotáčať sa dozadu. Nie je čas. Všetko sa zrýchľuje, vedie nás k tomu, aby sme boli čo najviac k sebe úprimný a priznali si všetko, čo nás bolí, čo máme potlačené. Preto, aby sme mohli plnou silou sa chopiť svojho nového miesta, nového postavenia v našom novom živote. Obdobie, ktoré k nám prichádza tomu všetkému nasvedčuje. Ako prvé, čo mi prišlo, keď som išla písať tieto info bolo – Dámi a páni, držme si klobúky!

Tak sa poďme na to spolu kuk, aký vietor nám to fúka.

 

 

Začiatok týždňa nám prináša proces zadávania nových úloh, plánov, snov. Je to všetko spojené z doriešením toho, na čom sme pracovali minulý týždeň. Veci sa dokončia, usadnú na nové miesto. Kto hľadá odpovede ten sa dozvie. Prichádzajú nové inšpirácie. Tu je potrebné a dôležité čo najkrajšie a najkvetnatejšie si vykresľovať všetko, čo chceme vo svojich životoch. Snívať naplno, lebo máme požehnania a dary to uskutočniť- vždy však pre naše Najvyššie dobro. Ak vyšleme zámer – túžbu, sen, dostaneme odpovede. Stretneme ľudí – anjelov vo fyzickej podobe, ktorí sú nám nápomocný. Môže nám prísť skúška, ktorá preverí nakoľko sme úprimný sami k sebe. Neobaľujme skutočnosti tak, ako chceme, aby boli. Ak niekto má odísť z nášho života, dajme mu slobodu. Veď si zaslúžime len to najlepšie. Vždy sa pýtajme svojho srdca a duše – je toto pre mňa to najlepšie?

 

Stred týždňa prináša eufóriu, radosť.Ukážu sa nové skutočnosti. Je možné, že nedoriešené veci u niekoho mierne zastanú, pokiaľ neprijme svoju dušu a potláča srdce. Ego, rozum, pretvárka nám neukážu pravú pravdu. Stred týždňa je aj o tom, aby sme si uvedomili, že z každej situácie – aj tej, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako nie dobrá, nakoniec získame. Keď len pochopenie, že vždy je všetko tak ako má byť, pre naše Najvyššie dobro. Tu je dobré pripomenúť, že nám prichádzajú udalosti, ktoré nás smerujú viac von zo seba. Komunikujme, hľadajme odpovede aj vonku. Ak nemáme niečo vyjasnené s ľuďmi, najbližšími, je čas si to povedať naživo. Táto doba rôznych médii nás trochu izoluje. Uvedomme si, že ľudia na tej druhej strane linky sú živí a možno potrebujú naše teplé slovo, objatie. Tak tieto energie prajú osobným rozhovorom a stretnutiam, aby sme sa viac zblížili a oteplili vzťahy.

 

Záver týždňa nám prináša starostlivosť o seba vo všetkých smeroch. Upracme si v hlave, v srdci, v skrini. Energie sú utmujúce , melancholické. Vedú nás do hľadania odpovedí. Čo ešte môžeme urobiť pre seba, pre svoj posun, pre svoj osobný rast? Lebo – čo urobíme pre seba, zároveň robíme pre svoje okolie, pre planétu. Energie sa šíria smerom von. Záver týždňa nám ukáže, čo sme trochu zanedbali, na čo sme pozabudli. Ružové okuliare už nie sú potrebné, ale slobodná vôľa zostáva. Kto ich chce, nech ich má. Kto túži po pravde, sú mu umožnené nové vedomosti, informácie. Všetko, čo sme začali riešiť sa v závere týždňa začína hýbať, posúvať nami zadaným smerom. Preto kontrolujme svoje myšlienky, kde dávame energiu.

 

Energie tohto týždňa sú mierne relaxačné, mierne povzbudzujúce – každý tam kde to potrebujeme. Sú nápomocné liečeniu vnútorného dieťaťa a naďalej vyrovnávajú mužský a ženský princíp – liečenie vnútornej ženy a vnútorného muža. Sú nám nápomocné energie AA Metatrona, AA Raziela, AA Rafaela, Matky Márie, Márie Magdalény, Ježiša. Každý podľa cítenia nech volá svojich sprievodcov.

 

Z pohľadu Vyššieho plánu boli  ukončené staré nefunkčné procesy a programy – staré paradigma, ktoré nekorešpondovali s novými vibráciami. Boli dočistené potrebné polia, odvedené duše a uzatvorené medzipriestory, kde dochádzalo k prienikom. Zadané boli nové procesy, aktivované nové informačné polia, kde začali prúdiť energie nových vibračných úrovní. Preložené do bežnej reči, veci ktoré sme riešili sme si dokončili – čo bolo potrebné. Začali sme tvoriť novú realitu, kde sme zasiali semienka nášho nového života. Preto je tak dôležite kontrolovať to, na čo myslíme  Tam smerujeme energiu. Krásne sa o tom píše aj v iných informáciách týchto dní.

Naďalej je potrebné, aby sme pracovali na sebe. Je potrebné dočistiť svoje inkarnačné línie odstraňovaním vlastný bolestí. Púšťať to staré a nepotrebné. Kto pracujete na čistení polí, naďalej pokračujte, dostanete nové úlohy.

 

Nasledujúce dni nám prinášajú nový vietor do plachiet. Nie len tým, že sa nám ukáže všetko, čo je ešte potrebné osvetliť, na čom je potrebné popravovať. V Kolektívnom vedomí boli uvoľnené záťaže a zadané nové vysokovibračné informácie, ktoré sa začínajú prejavovať tak, že nás to všetkých vedie k tomu, aby sme začali myslieť, konať, prežívať všetko po novom. Sme vedený do úrovní nových realít nových vibračných kvalít. Tie duše – tí ľudia, kto to tak cíti a chce ísť. Kto chce taký život zažívať. Je nám ponechaná slobodná vôľa – každému podľa myšlienok nech sa nám stane. Máme sa na čo tešiť. Držme sa poriadne, aby sme zvládli a ustáli toto obdobie v plnom nasadení. Čaká nás naozaj všetko to, na čom sme pracovali, čo sme si zadali do nášho nového života. Tak dámi  a páni, držme si klobúky!

 

Krásne –  na nových vlnách ubiehajúce dni nám prajem

 

pre nás

Elina

https://www.facebook.com/

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png