ČO KU NÁM PRICHÁDZA OD 03. 11. 2014 …

datum 4. 11. 2014
Čo ku nám prichádza od 03. 11. 2014 …

… alebo, čo nám chce Nebo povedať …

Milovaní, som tu opäť s informáciami pre nás všetkých na nadchádzajúce obdobie. Už sme si celkom zvykli, že sme v nich dostali zhrnutie toho, čo sa u nás doma udialo a náhľad na to, ako sa to môže vyvíjať. Môže – znamená pre nás, že všetko je naozaj relatívne a v pohybe a my sami to všetko svojim pričinením môžeme – smieme ovplyvňovať. Veď to poznáme – Boh má len tie naše ruky. A tak poďme spolu KUK, čo nám to Z Hora nachystali.

Máme za sebou celkom rušné obdobie čistiek. Dalo by sa povedať, že vo viacerých našich životoch došlo k výrazným zmenám. Hovorí sa tomu – nezostal kameň na kameni. Bolo potrebné, aby sme urobili poriadky vo svojich hlavách aj v srdciach. Duša sa nepýta, ona volá a ukazuje. Deje sa to preto, lebo v tomto období je vrcholiaca fáza prichádzajúcich vzostupových energií. V kolektívnom vedomí, morfickom poli boli dočistené dosť dôležité záznamy, ktoré boli ako karmické väzby aj energo-informačné záťažové programy. Tieto boli pracovníkmi svetla dočistené a boli zadané nové programy v súlade s plánom duší a skrze Pravú Lásku. Pracovalo sa jednotlivo aj skupinovo. Týmto došlo k výraznému nárastu energií v kryštalickej mriežke zeme a navýšili sa energie, ktoré boli potrebné k posunutiu smerom k Centrálnemu Slnku.

Tieto posuny sme mohli zaznamenať ako dosť silné výkyvy na náš CNS aj fyzické telo. Čo sa toho týka, z poľa zeme aj medzipriestoru boli uvoľnené veľké skupiny duší tu zadržiavaných. Dočistili sa dôležité portály, ktoré súvisia z čakrovým systémom zeme, aj celkovo ako brány pre interdimenzionálne vstupy svetelných systémov. Znamená – preložené do zrozumiteľnej reči,  boli dočistené svetelné brány, aby mohli cez ne prúdiť svetelné energie nápomocné nám aj našej zemi. Pracovníci svetla, ktorí ste strážcami naďalej vykonávajte svoju prácu. U viacerých dochádza k prerozdeleniu úloh, čo znamená, že dostaneme nové úlohy. Kto tak cíti, môže sám žiadať o nové úlohy a tiež o nové informácie ohľadom svojej cesty duše a pomoci v procese zeme. Mám pripomenúť, že s týmto súvisí aj pokračujúce turbočistenie záťaží ega u tých, ktorý nereflektujú, nereagujú na požiadavky svojej duše a Vesmíru.Jedná sa o záťaže hmoty a ega zároveň. Stále viac sa budú odhaľovať falošný proroci a tí, čo sa hrajú na svetlo. Treba pripomenúť, že vždy každú informáciu prehodnocujme aj srdcom, nie len počtom lajkov pod článkom. Náš jediný kľúč správnosti je naša duša a srdce. Všetci sme potrebný, lebo každý dávame do toho diania kúsok zo seba a tým prispievame do celku.

 

Z pohľadu Vyššieho plánu je potrebné ešte nasledujúce dva mesiace sledovať svoje úlohy, priebežne reagovať na požiadavky svojej duše. Budú nám prichádzať do života ľudia, z ktorými si máte vyriešiť karmické väzby, je to naozaj skupinovo.V tomto dianí je potrebné, aby sme sa vždy pýtali – prečo mi toto, alebo tento človek prišiel do cesty, čo mi má povedať, čo s ním mám doriešiť. Vzájomne sa tým oslobodíme. Prepúšťajme staré veci a záležitosti nepotrebné. Ako prvá pomoc poslúži aj „Prepáč, prosím odpusti mi, ďakujem, milujem ťa….“

 

Energie nasledujúcich dní:

Začiatok týždňa nám prináša miernu úľavu od toho tlaku, ktorý nás sprevádzal uplynulé dni. Môžeme očakávať zmiernenie zdravotných ťažkostí, uvoľnenie aj v psychike. Nedoriešené veci z minulého týždňa mierne zastanú. Viacerí môžeme chytiť druhý dych vo všetkom, na čo sme sa doteraz chystali. Nepoľavme však v ostražitosti, čo sa týka dôvery. V seba aj v okolie. Preciťujme srdcom. Ak riešime veci, ktoré stále nie a nie doriešiť, tak práve začiatok týždňa nám svojimi oslňujúcimi energiami napomôže, aby sme veci uvideli v pravom svetle. Možno nám viacerým pri tom spadnú ružové okuliare. Pravda však je potrebná vo všetkom.

 

Stred týždňa nám vnáša mierne pookriatie, povzbudenie, oživenie. Prichádza rozvaha, múdrosť, priateľstvo. Svetlo sveta uzrie to, čo sme dlho v sebe skrývali. Môžu sa vyplaviť staré bolesti a rany. To len preto, aby sme im umožnili hojenie. V tieto dni je dobré sa povzniesť nad problémy, ľahšie sa budú zvládať. Stále platí, priznajme sami pred sebou skutočné naše túžby, naše sny. Nepotláčajme to, čo chce ísť von, aby sme si nespôsobili pretlak v nás samých. Pravda, rozvaha a múdrosť vo všetkom.

 

Záver týždňa nám svojimi energiami zdvihne náladu aj adrenalín. Idú nám skúšky a preverenie našej rozvahy, tolerancie, aj zmyslu pre humor. Koniec týždňa je tu pre nás s návodom, ako robiť veci lepšie, jednoduchšie. Prichádzajú nám informácie cez priateľov aj médiá. Každému sa dostane to, čo práve potrebuje. Čo sa týka zdravia, tento týždeň sa celkovo zmiernia zdravotné ťažkosti, mierme výkyvy tlaku a CNS u tých čo niečo v sebe dusia, alebo potláčajú. Celkovo sú energie prospešné regenerácii vo všetkom.

 

Z pohľadu Vyššieho plánu je naďalej potrebné pracovať každému jemu vhodným spôsobom, neporovnávať sa kto je lepší, alebo najlepší. Všetci sme potrebný a rovnako dôležitý. Sme vedomý a máme si uvedomiť, že sme tu ako celok, nie jednotlivci. Čo sa týka posunu zeme do vyšších vibračných úrovní, viacerý môžeme zaznamenať prelínanie realít, rôzne vnemy aj počas bežného dňa. Je to všetko OK, sme v poriadku. Treba byť pozorovateľom. Časom sa to ustáli a zvykneme si na to.

 

Nápomocné v procese aktuálneho diania sú nám energie AA Metatrona, AA Rafaela, Matky Márie, a Ježiša. Kto cítime, môžeme žiadať o snové liečenie toho, čo je pre nás práve potrebné. Kto zadáme požiadavku v akej oblasti potrebujeme pomoc, dostane sa nám odpovede priamo, alebo sprostredkovane.

 

Pokojné jesenné dni plné nových možností nám želám

pre nás

Elina

02.11.2014 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom https://www.facebook.com/

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico