Milovaní, nachádzame sa v skutku jedinečnom a tak dlho očakávanom období znovuzrodenia, vzkriesenia, obrody a obnovy. Toto môžeme doplniť o slová, ktoré nám prichádzajú na jazyk – duše, ducha, zeme, nás samých, celého systému zeme. Dostali sme sa do bodu, keď jedno končí a zároveň začína to druhé. Prichádzajú krásne informácie aj energie, ktoré si dovolím zdieľať. Tak poďme spolu kuk, čo ku nám prichádza.

 

Z Galaktického stredu ku nám prúdia energie lásky, semienka znovuzrodenia duše – ducha. Povstal Fénix z popola. Zem dokončila jeden vývojový cyklus, ktorý bol niekoľko eónov vekov napádaný a manipulovaný. Skupiny duší, ktoré sa vedome dohodli a dali súhlas, pracovali na tomto celé spomenuté obdobie. Áno- hovoríme o vás všetkých, ktorý do teraz vedome aj nevedome pracujete na Projekte Zem. Celý systém bolo potrebné znovu reštartovať a oslobodiť od záťaží ega, manipulácie a starých vzorcov správania, ktoré zadala temnota ako programy na zabránenie rastu vedomia ľudí. Vďaka snahe všetkých duší, ktorých pôvodný plán je cesta svetla, sme boli smerovaný na ceste do svetla cez seba očisťovanie a presvetľovanie. Do určitého vývojového bodu sme išli sami, pretože sme boli hrozbou pre ostatné svetelné systémy. Keď zem dosiahla určitý vzostupový bod a my sme svojim snažením ukázali, kde je naša cesta, boli k nám pridružené aj ostatné svetelné systémy, ktoré nám boli a sú až do tejto doby nápomocné.

 

Náš vzostupový bod je pevne zastabilizovaný, to znamená vieme a poznáme svoju cestu do svetla. Naša zem končí jednu vývojovú etapu svojej púte. Otvára sa pred nami naozaj nová doba, nový vek a nový svet.

Turbulencie z hľadiska energetiky sú citeľné od 17.03. a pozvoľna doznievajú po tieto dni, kedy dobieha reštart celého planetárneho systému – úlohy boli zadané na začiatku roka – čiže dobiehajú procesy v kolektívnom vedomí aj v nás samých. Do konca tohto týždňa sa silno vykryštalizuje všetko, čo ešte nemá svoje miesto, doslova sa po tieto dni triedi zrno od pliev. Každý si nájde svoje miesto podľa cesty svojej duše. Preto buďme zhovievavý k tým, ktorý sa od nás odlúčia, zvolia si svoju cestu. Tak uvoľnia miesto po našom boku tým, ktorý patria do našej skupiny duší a v tomto čase sa riešia niekde inde. Zákon rezonancie a podobnosti nás pritiahne vzájomne do života. Vždy je všetko tak ako má byť.

 

Z pohľadu Vyššieho plánu sa plne ukotvuje nová skupina duší, ktorá prišla koncom januára – ledna. Tieto duše sa ukotvujú a integrujú do systému. Bude potrebné ich zjednotenie do telesnej proporcie. U ľudí dôjde k zmene osobnosti, zaužívaných zvykov, života. Buďme zhovievavý a tešme sa, že sme dosiahli bod nanebovstúpenia v kolektívnom vedomí. V tomto období je nachystané nové prerozdelenie úloh, pracovníci svetla dostanú nové úlohy z hľadiska ich dosiahnutej vibračnej úrovne. Sú prichystaný nový terapeuti, ktorý budú pomáhať so záťažami tým, ktorý sú vedení cestou svojej duše ísť do svetla. Od Stvoriteľa sme ako Kolektívne vedomie dostali odpustky, boli nám skupinovo odpustené kolektívne viny a záťaže, ktoré boli uložené v morfických poliach. Zem a my s ňou sme dostali milosti, ktoré nám umožnili dokončiť tieto práve prebiehajúce procesy. Milosti a odpustenie záťaží dostali aj skupiny duší, ktoré vedome na sebe pracovali doteraz. Všetky telesné symptómy, ktoré cítime v tomto období nie vždy sú fyziologického pôvodu. Emočné a mentálne záťaže sú transformované cez fyzické prejavy. Je potrebné piť dostatok tekutín a vedome prepúšťať tieto pocity zo seba.

 

V kolektívnom vedomí dochádza k ozdraveniu, presvetleniu, doslova k preláskovaniu všetkého, čo bolo doteraz zaťažené záťažami ega, strachu. Jednota ľudstva nám umožnila túto našu cestu. Vedomie bolo smerované po celý čas ísť touto cestou. Snaha temných bola zabrániť tomuto procesu. Sme naďalej vedený ísť cestou srdca, máme požehnania, máme pomoc okolo nás.My sme naďalej tá predĺžená ruka Stvoriteľa – v nás samých.

 

Nechajme dobehnúť práve prebiehajúce procesy. Ukotvujme svetlo v našich srdciach, aby sa plne integrovala láska v nás. Dobeh udalostí ešte dva týždne. Energeticky sa to ustáli.Začiatok nasledujúceho týždňa nám začína nový mesiac, ktorý je zlomový, prestupný z jednej cesty na druhú. V kalendári máme veľkonočné sviatky – aká symbolika. Znovuzrodenie, vzkriesenie. Znovuzrodenie ducha – duše. Obroda a obnova. Dochádza k previbrovaniu starých paradigmat ľudstva. Máme si uvedomiť, že nie je vždy všetko tak ako nám hovorili po dlhé eóny vekov. Boh je žena, žena je Boh. Boh je žena aj muž. Pamätáte na minulé správy – vyrovnanie mužskej a ženskej polarity? Zosúladenie princípov. Kde je skutočná pravda? V nás. Máme si uvedomiť, že Jedno – Jednota je vždy celok, ktorý je vyvážený svojimi časťami. Energie celku, Jednoty, prapodstaty veľkého tresku, sú energie dvoch navzájom rovnako rezonujúcich vibrujúcich energií, jedného nekonečného celku Jednoty a Vedomia lásky. Lebo na počiatku bolo slovo a to slovo bolo Boh a to slovo bolo u Boha. A to slovo je v nás, slovo ktoré klíči a ukazuje nám cestu – LÁSKA.

 

Nadchádzajúce dni veľkonočného obdobia sa nesú v odstránení závojov zabudnutia a manipulácií. Prichádza k nám pravá pravda právd skrze pravú lásku a pravé poznanie. Je tu znovuzrodenie nás samých, našej prapodstaty bytia. Muž sa stavia vedľa svojej ženy. Boh a Bohyňa vedľa seba. Energie vyrovnania a jednoty. Preto sme vedení a smerovaný k tomu, aby sme hľadali svoje oddelené časti, nachádzali seba.  V tomto období sa stále viac ľudí – duší stretáva zo svojimi časťami duše cez dvojplamene, duše spolupatričnosti a jednoty. Sú priťahované k sebe cestou svojej duše podľa pôvodného plánu Stvoriteľa. Muž sa stavia vedľa svojej ženy, on a ona sú Jedno. Boh a Bohyňa. Energia jednoty .

Po tieto dni je potrebné zotrvávať vo svojom strede, centrovať sa na svoje srdce.Pocity strachu prepúšťať, uzemňovať sa. Je to bod zlomu, zrodu nového, keď končí jedna etapa nás samých, našich príbehov a spolu s matkou zemou začíname písať novú knihu života. Odmeny za vykonanú prácu sú nachystané, urobme jarné upratovanie – čo ešte nie je dokončené. Nech to nové má svoje miesto.

Nech nás Svetlo a Láska nájde pripravených. Veď si to po tej dlhej dobe konečne zaslúžime. Začíname písať s novým perom. Je na nás, aké si vyberie. Naplňme sa láskou, radosťou. Lebo podľa našich myšlienok sa nám stáva.

Sme v novej realite, takej na akej sme pracovali.

 

Krásne prebudenie v Novom Svete nám želám

 

pre nás s láskou

Elina

 

26.03.2015 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom https://www.facebook.com/eva.brieskova.elina

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png