Co je Schumannova rezonance a jak souvisí s lidským vědomím

datum 21. 11. 2019

Někteří lidé ji nazývají tepem Matky Země a jiní zas zemskými vibracemi – je to vlastně frekvence. Nemusí ovlivňovat jen Zemi, ale také může podporovat či vytvářet změny v lidském vědomí.

Je to hodnota 7,83 Hz, nebo pokud máme být přesní, elektromagnetická frekvence naší planety. Její energie může občas stoupat nebo klesat.

Mnozí lidé si myslí, že ovlivňuje naše vědomí. Je to pravda? Nuže, nejprve se pojďme podívat na známé fakty.

Vysvětlení Schumannovy rezonance

Začíná se elektrickými bouřemi, které jsou více než jen divadlem a děsivými událostmi. Elektrická bouře generuje blesky, což vytváří elektromagnetickou energii.

Tato energie pohybující se jako vlna mezi ionosférou a Zemí naráží sama na sebe, přičemž zesiluje frekvence a mění je v rezonanční vlny.

Tyto rezonanční vlny objevil v roce 1952 německý fyzik, W.O. Schumann, po kterých dostal tento jev své jméno.

Jednodušeji řečeno, nežijeme na Zemi, ale žijeme v ní – v jakési dutině. Tuto dutinu tvoří styk zemského povrchu s ionosférou obklopující naši planetu.

Všechno, co se nachází v této oblasti, konkrétně energie a frekvence, muže mít vliv na obyvatele Země.

Přírodní energie Matky Země

Ačkoli frekvence může narůstat nebo klesat, Schumannova frekvence se obvykle stabilizuje na této stálé hodnotě… tedy až donedávna.

V poslední době frekvence setrvávají na hodnotě kolem 8,5 Hz, a dokonce až na 16 Hz. Předpokládá se, že i při ustálené hodnotě 7,83 Hz má Schumannova frekvence velký vliv na lidi a zvířata.

My se domníváme, že tyto výkyvy frekvence mohou mít ještě větší vliv. Co si myslíte vy?

Existují faktory způsobující výkyvy Schumannovy rezonance. Tyto vlivy, jako jsou střídání ročních období, sluneční erupce a elektronická interference mohou frekvenci kdykoli měnit.

Nedávný nárůst průměrné frekvence může být důsledkem nárůstu lidské aktivity, možná dokonce nárůstu vlnové aktivity lidského mozku.

Schumannova rezonance a lidská mysl

Studie dokazují, že uvedený jev může mít opravdu vliv na lidské vědomí. Jak již bylo zmíněno, k výkyvům frekvencí mohou přispívat i sluneční erupce.

Nedávné zvýšení hodnot nemusí být jen důsledkem zvýšené aktivity lidského mozku či rozkladu, ale může být i příčinou změněné mozkové aktivity.

Víme už, že nárůst elektromagnetických frekvencí opravdu ovlivňuje satelity a rozvodné sítě. Je tedy možné, že jsme stejně ovlivňováni i my?

V podstatě se jedná o souvislost, kterou docela dobře nechápeme. Nicméně všechno naznačuje tomu, že jsme jimi ovlivňováni.

Vjačeslav Krylov, Ruská akademie věd

Krylov naznačuje, že Schumannova rezonance nemá vliv pouze na telekomunikační služby, ale také může ovlivnit hladinu melatoninu.

Ten ovlivňuje biologické funkce, jako jsou cirkadiánní rytmus u zvířat a lidí. Melatonin reguluje nejen spánkové modely, ale také krevní tlak a reprodukci.

Mezi nejhorší vlivy patří rakovina nebo neurologická onemocnění, což může vést ke smrti.

Krylov je přesvědčen, že lidské vědomí je ovlivňováno jednoduše proto, že frekvence Schumannovy rezonance se vyskytují ve stejném pásmu jako vlnové frekvence lidského mozku – přesně tam, kde se protínají mozkové vlny théta a alfa.

Všechno, co děláme, nakonec děláme v této oblasti elektromagnetického vlivu.

Příklad vyladěného oscilátoru

Schumannova rezonance se dá snadněji pochopit pomocí výzkumu odpovídajících vibrací. Při vyladění systému oscilátorů bude jeden oscilátor ovlivňovat další.

Když začne vibrovat jeden, stejnou frekvencí bude vibrovat další.

Vzpomínáte si na fakt, že naše mozkové vlny a frekvence Schumannovy rezonance vibrují ve stejném vlnovém pásmu? Teď vám to možná dává lepší smysl.

Vytváří se tím „unášení“ nebo také „zapalování“. Slovo zapalování mluví o tom, že odpovídající neurony v mozku vytvářejí synchronicitu.

Stejný účinek má na naši mysl úspěšná meditace. Jsme v kolektivním vědomí, přičemž mírně vibrujeme na stejné úrovni. Na základě toho meditace udržuje naše spojení se Schumannovou rezonancí nebo kolísavou frekvencí Země.

„Množství antropologických důkazů dokazuje, že během celé historie lidstva se lidé intuitivně synchronizovali s rezonancí planety.“ – Psychobiolog, Richard Allen Miller

Mnohé kultury uskutečňují vibrační techniky v očekávání synchronizace s frekvencemi Schumannovy rezonance, nebo také s „pulsem Matky Země“.

Jsou přesvědčeny, že tyto frekvence dokážou spojením energií léčit tělo a mysl. Ještě i při přílivu a poklesu těchto energií klesá krevní tlak a zmírňuje se deprese.

Někteří se domnívají, že synchronizace s těmito energiemi nás může dovést k osvícení nebo procitnutí.

Je pravda, že se zvyšujícími frekvencemi Schumannovy rezonance bychom se mohli vyvíjet k vyššímu vědomí.

Naše spojené frekvence

To, co víme o našem vědomém spojení se Schumannovou rezonancí, je složité. Ačkoli víme, že jsme ovlivňováni elektromagnetickým polem, stále se toho musíme hodně učit.

Na základě toho, co nyní víme, si myslím, že naše evoluce bude velmi ovlivňována kolujícími frekvencemi Schumannovy rezonance, čímž bude zvyšovat aktivitu mozku a možné léčivé aspekty našeho vědomí poškozené negativními energiemi.

Budoucnost nám pomůže dozvědět se více o našem vztahu s naší planetou a frekvencích, které s ní sdílíme.

Zdroj: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico