Co je proces vzestupu. Příznaky.

datum 15. 5. 2018
 Buďte dnes srdečně vítáni na tomto webu a také vy, kteří jste zde poprvé.

Všichni, kteří žijeme na této planetě, musíme být informováni absolutně o všem. Všechny znalosti se uvolňují pro všechny, kteří touží růst a ztělesňovat svoji pravdivou podstatu a poznávat sebe jako překrásnou duchovní bytost.

Pracujeme s různými nástroji, abychom postupovali v klidném, snadném tempu. Mým Láskyplným záměrem je poskytovat široké spektrum a mezi tím mohou být i knihy jako způsob sebe-posílení. Ačkoliv Vzestup je kosmologická věda, budeme se jí zabývat tak, aby to bylo jednoduché, včetně aktualizací.
Na těchto stránkách pracujeme s kosmologií, Posvátný Mayský kalendář je časový systém, který dříve nebo později bude ukončen, protože se stěhujeme do bezčasového prostoru. Integrace polarity je posvátné pospojovávání všech polarit, kdy nastává syntéza neboli sloučení polarit – protikladů, kterému se říká alchymie harmonizace protichůdných sil. Abychom dosáhli vnitřní alchymie – vnitřní rovnováhy, musíme se dívat očima neutrality. Jednou z částí této alchymie je dosažení rovnováhy dvou základních polarit – mužské a ženské. To je také jeden z hlavních cílů Vzestupu. Nemá to nic společného s dvojplamenem, duchovním dvojčetem, jak to prezentuje hnutí New Age. Práce na tomto vyrovnávání vede ke ztělesnění vyšších stavů Vědomí. Tak stavíme novou velmi silnou základnu a silná základna rovná se silná duchovnost. Pokud je základ slabý, nestabilní a nejistý, pak je tato slabost využívána agresivně řídícími osobami k potlačení duchovního růstu a rozvoje prostřednictvím snahy o odpojení.
Na cestě Vzestupu žádná frekvence nemůže být přeskočena, stejně jako při lezení na strom nelze žádnou větev vynechat (analogie Stromu života). Ve výstupu se nedá nic obejít. Na každé frekvenční vrstvě existuje učení, aby bylo dosaženo vyššího chápání a na každém stupínku odkládáme stará zavazadla, život se stává odlehčeným. Vyšší Já a svobodná vůle řídí naši cestu. Vibračně postupujeme také v našich ctnostech a etice.
Vzestup je přivedení vrstev Světla, v rámci určitých úrovní, do všech našich těl a do našeho multidimenzionálního Božského Já. Sestupováním této síly, těchto vrstev Světla do hmoty, čili jejich ukotvením do fyzické roviny – reality. Současně Vzestup je posun v energetických frekvenčních vzorech, které se v určitém dimenzionálním prostoru vstřebávají do vrstev planetárního pole a lidského bioenergetického pole, takže se aktivují nové šablony DNA nebo aktuální instrukční soubory. To katalyzuje a vytváří řetězce událostí, které vytvářejí kompletní transformaci a přeměnu vzorů a programů uchovávaných ve všech lidech prostřednictvím cesty duše během evolučního procesu. Účelem aktuální frekvenční vrstvy je porozumění tomuto grandióznímu jevu na úrovni fyzického a energetického těla. Mnozí se komfortně pohybují všemi pozemskými dimenzemi.
Vzestup je znám také jako duchovní probuzení s nárůstem rozšiřujícího Vědomí, ke kterému dojde, jakmile se naše energetické duchovní tělo spojí s fyzickým tělem. Obecně platí, že katalyzátorem duchovního probouzení je postupná aktivace kundalini, která začíná v počátku páteře a přemisťuje inteligentní energii páteří do korunní čakry. Jakmile člověk prochází procesem probuzení, což může trvat mnoho let, posune se do stavu vyššího Vědomí, což zahrnuje zvýšené povědomí o energii v životním prostředí tedy vnímání vícerozměrné (multidimenzionální) reality, snímání mimozemských entit, pocit společenství s Bohem a propojené energie se všemi věcmi.
Vzestup je změna frekvenčního spektra prostřednictvím probuzení kundalini sexuální síly – tedy životní síly se změnou Vědomí. Nanebevstoupení znamená posunutí Vědomí z jedné reality do druhé. Jak k tomu dojde? Abychom prošli touto změnou, musíme přizpůsobit myšlení (změnou kódů přesvědčení) v souladu s účelem duše a pravou Božskou podstatou. Oddanost a přijímání jsou dvě hlavní charakteristiky.
Během spánku a po smrti vibruje každý člověk do Sféry, kterou získal na základě své čistoty myšlení a volbami provedenými svým Vědomím. Tento proces závisí na synchronizaci s vibrací. Jednotlivec cestuje do svého přirozeného domova, ať má vysokou nebo nízkou vibraci. Je rozdíl, jestli člověk buduje dům ega nebo dům Krista – to má zásadní vliv na duchovní posun.
Vibrační shoda se váže k určité frekvenci, která dominuje tělu a Vědomí, a to se kombinuje s tím, co vytváříme ve hmotné rovině. Této veličině se říká energetický průměr a zahrnuje auru, celé spektrum myšlení, pocitů a emocí. Tento energetický průměr je součet vnitřní polarity – síly, která je buď v rovnováze anebo ne.
Pokud budeme dodržovat přírodní zákony – Zákony Jednoty, budou nám navráceny naše původní aspekty Boha – svrchovaného vládce vlastního života. Tento proces blokuje ego, utrpení, bolest, nezodpovědnost, negativní chování. Od rozštěpení (rozdvojení) dvou základních časových os byly zastaveny na Zemi reinkarnační cykly. Všechny bytosti ve fyzickém těle jsou přesouvány na časovou osu rehabilitace. Jsou součástí učení a pochopení a znovuzrození. Ti, kteří odmítnou tuto rehabilitaci a uzdravování, a budou chtít pokračovat ve válkách, budou vystěhováni na jiné místo ve Vesmíru v určitý čas.
Moje touha sdílet vychází z mého probuzení, Některé etapy byly děsivé, než jsem demontovala svou realitu a své ego. Neměla jsem žádného učitele, který by mi vysvětlil to, co se právě děje s mým životem, čím procházím, proč a co bude dál. Zpočátku jsem si vůbec nepřipustila, že bych mohla mít kolem sebe tým Průvodců, kteří mě láskyplně vedou, a také Vyšší Já v mých nejtěžších chvílích. Byla jsem emočně zničená a fyzicky nemocná, což zhoršovalo nepochopení, co se děje. Mayské Zprávy mi pomáhaly.
Důležité je uvolňovat tělo a mysl prostřednictvím meditace a čištění negativního ega, emočních bolestí, být klidní a neutrální. Uvnitř energetické rovnováhy základní duchovní podstaty existuje čistá alchymie Abychom se spojili s vnitřní alchymií, musíme se dostat z vlivu anorganické mašinérie umělého života, odstranit dům ega. V pravé alchymii člověk nenaplňuje vůli ega, jediné, co děláme je, že umožňujeme, abychom byli nádobou Ducha a vytvořili podmínky k tomu, aby Bůh - příroda, činila to, co dělá Bůh tedy příroda. Musíme objevovat skutečnou vnitřní pravdu, která se nachází v jádru podstaty, hledat vnitřní znalosti a autentické Já.
Všichni na vzestupné ose podléhají přírodním zákonům, které fungují na organických funkcích. Snažíme se poskytovat sami sobě co nejpřírodnější podmínky, pro náš autentický stav bytí, tak, aby přírodní zákony mohly fungovat bez všeho umělého.
Mechanika Vzestupu je založena na fyzických, emocionálních, duševních a duchovních změnách. Nacházíme se tedy ve fázi expanze do Sféry prožívání vyššího Vědomí jako multidimenzionálních lidí žijících na této planetě. Tím, jak se zvyšují naše frekvence, dochází k mnoha příznakům.
Uvádím některé z nich. Nikdy jsem nevyužila lékařskou pomoc, když jsem procházela roční dermatitidou a zhoršením kvality vlasů s následným vypadáním skoro poloviny, jak se měnila moje DNA v roce 2015/16. Stále investuji do svého zdraví a svého posunu, aby byl harmonický, vyvážený a byla jsem zdravá. Příroda a smích jsou dokonalými homeopatiky. Pro někoho může být prospěšné využít lékařskou nebo psychologickou léčbu.
Příznaky: Kraniální tlak, bolesti hlavy, extrémní únava, zahřívání těla, nevolnost, závratě, zapomětlivost, podrážděnost, nespavost, bolesti kloubů, bolesti těla, svalové křeče v nohách, ramenou, příznaky podobné chřipce, kundalini zážitky, průjem, pocit beznaděje, svalové bolesti, kožní vyrážky, poruchy spánku, brnění v částech těla, nemotornost, pocit, že jste tam nebo tady, ztráta zrakové ostrosti, ztráta paměti, ztráta vlasů a následná změna vlasů, nedostatek schopnosti se soustředit, pocit, že nemůžete něčeho dosáhnout, protože chybí čas, záchvaty úzkosti. Tělo zažívá termodynamické změny, spoustu výbuchů tepla a energie, celý Přechod je vysoce bezpečně konstruován, aby nedocházelo k poškození vysokou intenzitou Světla.
Celý Vzestup se pohybuje mimo rámec lineárního pochopení. Nezapomeňte být jemní ve svém srdci, ale nastavte svaté hranice. Tato doba je doba mimořádné zranitelnosti. Jste hluboce milováni Duchem, Světelnými hierarchiemi ve vyšších Sférách, planetou, Anděly a Průvodci a všemi, kteří vám pomáhají. Děkuji vám, nádherným lidem, že jste součástí mého života. Děkuji s hlubokou vděčností, že pomáháte ostatním, aby postupovali elegantně. Velikonoce jsou symbolem Vzkříšení. Krásné sváteční dny. Požehnání a mnoho milující Lásky.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 29/3/18
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico