Během několika posledních let naše kolektivní karma dramaticky zrychlila. Mnohem více lidí nyní potkává své dvojplameny nebo si je schopno uvědomit, že zažili toto neobyčejné setkání.

Když se dvojplameny potkají, poznají jeden druhého a zůstávají energeticky propojení po celý život, zatímco se vydávají každý na svou vlastní cestu hluboké zrychlené mise poznání.

Zde je několik zajímavých skutečností, které byste měli o dvojplamenech vědět.

Setkání

Svůj dvojplamen potkáte za okolností, kdy byste romantické setkání očekávali nejméně.

Setkání vám přinese náhlý vzestup energie a stav euforie následovaný hlubokými melancholickými pocity jako by se vám po něčem hodně dlouho stýskalo.

Vznik spojení

Budete se potkávat dál za neočekávaných okolností jako by vás nějaká zvláštní synchronicita pořád vracela k sobě.

Máte pocit, že si na tohoto člověka spíše vzpomínáte jako na někoho, koho jste kdysi znali, než že byste ho postupně poznávali.

Někdy se může dostavit náhlá myšlenka typu: „Ach to jsi ty! Kde jsi tak dlouho byl?!“

Vaše duchovní a citové pouto se intenzivně prohlubuje už v počátcích vztahu.

Oba narážíte na znamení, které vás směrují jeden k druhému.

Někdy v tomto období můžete snadno zaslechnout své dvojče říkat něco ve smyslu: „Jsem tvým odrazem.“ nebo „Jsem tvůj osobní spasitel“ atd.

Splynutí

Mezi dvojplameny se zprvu odehraje několik nezapomenutelných setkání, kdy se oba cítí „opilí štěstím“. Zanedlouho poté se ale rozejdou, zaskočeni intenzitou jejich spojení a bezradností, co dělat dál.

V této fázi se obyčejně rozdělí na Uprchlíka a Pronásledovatele, ale role se mohou časem střídat.

Oddělení

Dvojplameny se od sebe oddělují a pokračují ve svém předchozím životě.

Nicméně si stačili vyvinout silné telepatické spojení a pokračují v komunikaci pomocí myšlenek a společných snů.

Čím méně se potkávají fyzicky v této fázi oddělení, tím více cítí jeden druhého na dálku.

Oba se budou snažit najít si nový vztah nebo se soustředit na svého stávajícího partnera. Bohužel je to však nedokáže uspokojit – někde v hloubi srdce stále něco chybí.

Oba začínají pátrat a číst všechno co se týká výjimečnosti toho, co zažili a v této chvíli často poprvé narážejí na pojem „dvojplameny“.

Dvojplameny a věrnost

Mezi dvojplameny existuje zajímavý jev ohledně věrnosti.

Dvojplameny se mohou rozejít na dlouhé roky, přesto nikdy nevyprchá pocit, že patří k sobě.

Vztah s jakýmkoliv jiným partnerem v nich vyvolává pocit…nevěry. Vždycky budete mít alespoň slabý dojem, že je tu s vámi někdo „třetí“.

Těžko se to vysvětluje, nedává to smysl, ale je to tak.

Dvojplameny a spřízněné duše

Narozdíl od vztahu s dvojplamenem, ketrý vám nedá chvíli klid, vztah se spřízněnou duší jde hladce a bez problémů.

Důvod, proč tomu tak je, je ten, že spřízněné duše udržují naše komfortní zóny, takže se cítíme příjemně a v bezpečí.

Zato dvojplameny posouvají naše komfortní zóny až na samý okraj snesitelnosti a naše ochranné stěny pevnosti, kterou jsme si vystavěli se otřásají v základech.

Tváří v tvář sobě samému

Dvojplameny budou mít nutkání rychle utéci zpět tam, kde se předtím cítili normálně a v bezpečí, avšak najednou si uvědomí, že jejich stará verze toho, kým byli, než se potkali, už je nedokáže uspokojit.

Je to proto, že váš dvojplamen vám ukázal, že můžete být lepší a držet se vašeho předchozího statu quo je jako lhát sám sobě.

Změny vaší osobnosti jsou nevyhnutelné.

Další zajímavosti o dvojplamenech

Oba dvojplameny jsou si pozoruhodně podobní, jak fyzicky, tak charakterově.

Oba dvojplameny cítí jeden druhého na dálku a často mají stejnou náladu a tělesné symptomy. Když jedno z dvojčat trpí bolestí, druhé má podobné fantomové pocity.

Když jsou od sebe oddělení, mívají dvojplameny často iracionální návaly vzteku jeden na druhého, pocity žárlivosti, jeden druhému závidí popularitu a úspěch.

Obě z dvojčat cítí hloubku jejich vzájemného spojení a přiznávají, že je mezi nimi něco tajemného, něco, co se nedá zjistit a popsat.

Data narození dvojplamenů mívají opakující se číslice nebo následují po sobě.

Mezi důležitými čísly obou dvojplamenů je vždy velmi zajímavá souhra či matematika.

11:11 je kód dvojplamenů, který symbolizuje zrcadlový aspekt čísla 2, číslo Fibonacciho sekvence a znamení vašeho energetického a duchovního vzestupu.

Můžete často vídat čísla 11, 10, 0, 1, 7, 8, 22 a jakékoliv další opakující se cifry.

Všimnete si, že ve vašem životě začne docházet k významným změnám.

Kdy se dvojplameny znovu sjednotí

Dvojplameny se těžko sjednocují běžným romantickým vztahem.

Kdykoliv se snažíme tlačit na pilu, bude nám to někde prokluzovat.

Než je sjednocení možné uskutečnit, je nejprve zapotřebí mnoho tvrdé práce na sobě a svém osobním vývoji. Vnější překážky zabraňující vztahu jsou pouhým odrazem nepřipravenosti dvojplamenů na vnitřní (duchovní) úrovni.

Dokud se držíte myšlenky: „On/ona se musí změnit, abychom konečně mohli být spolu, tak stále ještě nejste připraveni.

Blíže ke sjednocení se dostanete teprve až Vy sami se začnete měnit.

Dvojplameny vždy podněcují jeden druhého v dalším vývoji – což je jejich skutečný esoterický cíl a proto jeden druhému nikdy nedají odpočinout.

Ať už přímo nebo nepřímo, jeden druhému pomáhají pochopit, co každému osobně ještě chybí k dokonalosti.

Dvojplamen nám zprostředkovává vizi a pocit domova, kam se tolik toužíme vrátit. Ale každý tam kráčíme po své vlastní cestě a vlastním tempem.

Autor: Sofia Siberia

Zdroj: http://sofiasiberia.com/2013/12/23/twin-flames/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě